26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżżebet śemûdu bitaġvâhâ

Semud, azgınlığıyle yalanlamıştı.

(Hatırlayınız ki) Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla (Hakkı) yalanlamıştı;

Semûd kavmi de benliklerini inkâr ve isyanla kirleterek peygamberlerini yalanlamışlardı.

Semûd, azgınlığından, taşkınlığından dolayı hakkı yalanladı.

Semud (kavmi) azgınlığı yüzünden (peygamberi) yalanladı.

Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı;

Semûd kavmi, inkâr etti azgınlığından.

Semud kavmi, nefsin azgınlığını inkâr etti.

Semûd toplumu, azgınlığı nedeniyle yalanladı.[764]

[764] Semûd kavminin deveyi öldürmesi hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 158-162.

Semud azdı, onu yalanladı

Hani (Salih'in kavmi olan) Semûd azgınlığı yüzünden elçilerini yalanlamıştı.

Semûd kavmi ’isyân idüb peygamberini tekzîb iyledi.

11,12. Semud milleti, içlerinden en azgını ileri atılınca, azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı.

Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.

Semûd kavmi, hak tanımazlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı.

11, 12, 13, 14, 15. Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

 Allah Semûd kavmine Sâlih Peygamber’i göndermişti. Kendisinden mucize istediler. Allah ona pek güzel bir dişi deve gönderdi. Bu devenin otlaklarda se... Devamı..

Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı,

Semûd inanmadı azgınlığından

Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (kendilerine gönderilen Sâlih peygamberi) yalanladı.

Semûd halkı tağutluğu¹ nedeniyle yalanladı.

1- Allah\a isyan etmek anlamına gelen “tağa” kökünden türemiştir. Azgın, sapkın, kötülük önderi, zorba, şeytan, put, kâhin; Allah\ın buyruklarına itib... Devamı..

Semuud (kavmî), azgınlığı yüzünden (peygamberlerini) tekzibetdi,

Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı!

Bütün azgınlığıyla Semud kavmi (elçiyi) yalanladılar.

Semut ulusu azgınlığından ötürü elçileri yalan saydı.

Semud kavmi azgınlıkları sebebiyle peygamberlerini yalancı saydılardı,

Semûd, azgınlığı yüzünden yalanladı.

Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı.

Örneğin; Semud kavmi azgınlık ederek ayetlerimi yalanlamıştı.

Semûd azgınlığı sebebiyle yalanladı.

Semûd’lar azıp inkar ettiler.

Geçmişteki topluluklardan Semud kavimi de aynı şeyi yapmıştı. Onlarda dünya işlerimize Allah karışamaz demişlerdi. İnsanlar arasında bozgunculuk yaptılar. İhtiyaç sahiplerini ortada bıraktılar. Yeryüzündeki varlıklara güç kullanarak zorla el koydular. İnsanların çoğu açlık fakirlik içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, onlar bolluk zenginlik içinde yaşadılar. İnsanlar arasında sınıfsal farklılıklar oluşturdular. Her türlü yalanı süslü sözlerle gerçek diye anlattılar. Kendilerini diğer insanlardan üstün gördüler. Onlar da aynen sizin gibi, Allah kendi işine baksın bizim dünya işimize karışmasın dediler. Allah bize baksın, bizi doyursun, yedirsin, içirsin, zayıflıklarımızda güç versin, hastalıklarımızda şifa versin ama dünya hayatımıza karışmasın dediler. Onlar bu istekleriyle Allah’ı kendilerine köle yapmak istiyorlardı. Böylece Rabbine karşı azgınlaştılar. Rabbine karşı isyan ettiler. Yeryüzünde haksızlık yaparak zulmettiler. Bilin ki Allah insanların hizmetçisi değildir.

Semûd (kavmi) azgınlığı yüzünden (gerçeği) yalanlamıştı.

11,12. Semûd (toplumu) içlerinden en azgını ileri atılınca, ta baştan (ona engel olmayarak) Hakk’ı yalanlamıştı.¹

1 Semûd Kavmi için Bk: (A’raf: 73)

SEMÛD [kavmi,] kaba bir küstahlıkla [bu] hakikati yalan saydı; ⁷

7 Burada insanın potansiyel günahkarlığının bir tasviri olarak sunulan Semûd kavminin kıssası için bkz. 7:73-79 ve ilgili notlar.

Hani Semud kavmi azgınlığı yüzünden elçilerini yalanlamıştı. 7/73-74, 41/17

HADDİNİ AŞTIĞI için Semud (bu) hakikati yalanladı;

Semûd kavmi o kadar azdı ki (peygamberleri Sâlih a.s.'i de) yalancı saydı.

Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.

Semûd kavmi azgınlığı sebebiyle (Peygamberlerini) tekzîp etmişti.

Azgınlığı yüzünden Semûd milletiResullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı.

Semud (kavmi), azgınlığı yüzünden (Hakk'ı) yalanladı.

Semûd kavmi tuğyânları ile tekzîb itdiler.

Semûd halkı azgınlık ettiği için yalana dalmıştı.

Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı.

Semud kavmi, azgınlığı yüzünden peygamberini yalanladı.

Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.

yalan duttı ŝemūd azġunlıġı-la;

Yalanladı ẞemūd ḳavmi azġunluḳları‐y‐la.

Səmud (qövmü) azğınlığı üzündən (Saleh peyğəmbəri) təkzib etmişdi.

(The tribe of) Thamud denied (the truth) in their rebellious pride.

The Thamud (people) rejected (their prophet) through their inordinate wrongdoing,(6154)

6154 The allusion to the story of Thamud will be understood by a reference to 7:73-79; see specially n. 1044. Their prophet was Salih but he had to de... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.