18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beled Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne keferû bi-âyâtinâ hum ashâbu-lmeş-eme(ti)

Delillerimize kafir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli.

Ayetlerimizi (ve Kur’ani hükümlerimizi kısmen veya tamamen) inkâr edenler ise, (Ashab-ı Meş’eme olup) bunlar (uğursuz) tarafın adamlarıdır (ve kitaplarını sol taraftan alacaklardır.)

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, sicillerini sol taraflarından alan uğursuz kimselerdir.

Âyetlerimizi, kudretimizi birliğimizi gösteren delilleri inkârda ısrar edenler, kâfirler işte onlar da hak yoldan uzaklaşarak, burnunun doğrusuna gidip zaafa uğrayanlar, kötü sonuçla karşılaşanlardır.

Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar da sol ashabıdırlar.

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).

Ayetlerimizi inkâr edenler ise; onlar (amel defterleri sol ellerine verilenler) solculardır.

Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar şekavet ehlidirler.

19,20. Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.[761]

[761] Beled sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 143.

19,20. Bizim âyetlerimize inanmayan kimselerin, sol yanından verilecek defterleri; ateş ile kapanacak onların üzerleri!

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, sağduyulu hareket etmeyip Allah'ın emirlerini dikkate almayarak kötülüğe batmış kimselerdir.

19,20. Bizim âyâtımızı tekzîb idenler sol tarafda bulunacakdır. Başlarının üstüni âteş kaplayacakdır.

Ayetlerimizi inkar edenler, işte onlar amel defterleri sollarından verilenlerdir.

Âyetlerimizi inkâr edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.[582]

Bu âyet, “Âyetlerimizi inkâr edenler ise, amel defterleri soldan verilecek olanlardır” şeklinde de tercüme edilebilir.

19, 20. Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir.

Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

Âyetlerimize küfr edenler ise onlardır işte: Şeâmet sahibleri (Ashabı meş'eme)

Ayetlerimizi küfredenler¹ ashab-ı meşemedir.²

1- Gerçeği yalanlayan nankörler. Gerçeği görmezden gelenler, gerçeğin üzerini örtenler. 2- Sözcük olarak, “uğursuzluk, talihsizlik;” “sol el” demekt... Devamı..

Âyetlerimize küfredenler ise solcuların tâ kendileridir.

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, onlar Ashâb-ı Meş'eme (amel defterleri sol eline verilenler)dir.

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, onlar da (hesap gününde) mutsuzluk yurdunda olacaklar.

Belgelerimizi tanımıyan kimseler de solculardır.

Âyetlerimizi tanımayanlar ise sol tarafa geçecekler.

Ayetlerimizi inkâr edenler ise uğursuzluk ve bereketsizlik ehli kimselerdir.

Gerek sözleri, gerek davranışlarıyla ayetlerimizi inkâr eden ve böylece, o Sarp Yokuşu aşamayan kimselere gelince, onlar “yığınla mal harcamış” olsalar bile, o Gün kitapları solundan verilecek ve ebediyen cehennem azâbına mahkûm edilecek kimselerdir.

Âyetlerimizi inkâr edenler, onlar da Sol Kesim arkadaşlarıdır.

Ayetlerimizi inkâr edenlere gelince; onlar kitapları sol tarafından verilen, yaptıkları yüzünden cezalandırılanlardır.

Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar solun halkıdır. [*]

“Sağın halkı” ve “solun halkı” ile ilgili detaylı bilgi için bkz. İsrâ 17:71, dipnot 4.

Âyetlerimizi inkâr edenler ise defterleri sol taraflarından verilen (uğursuz) kimselerdir.

Bizim mesajlarımızın doğruluğunu inkara şartlanmış olanlar ise kötülüğe batmış kimselerdir,

Ayetlerimize inanmayan kâfirler ise, amel defterini sol tarafından alacaklar. 56/41...69, 84/10...23

âyetlerimizi inkârda ısrar edenler ise bedbaht kesime dahil olanlardır;

Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi inkâr ettiler. Onlar da şeamet sahipleridir.

Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir.

Ayetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).

Ayetlerimizi görmezlikten gelenler de uğursuz olanlardır.

Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır.

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, defterleri sol taraftan verilecek uğursuzluk ehlidir.

Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.

daħı anlar kim kāfir oldılar āyetlerümüze anlardur, śol yan isleri.

Ol kişiler kim kāfir oldılar, anlar eṣḥāb‐ı şimāldür.

Ayələrimzi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlərdir!)

But those who disbelieve Our revelations, their place will be on the left hand.

But those who reject Our Signs, they are the (unhappy) Companions of the Left Hand.(6146)

6146 Cf. 56:41-56, also n. 5223. They will be the unfortunate ones enveloped in the Fire of lasting Penalty, heaped over them and all round them.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.