8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beled Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme kâne mine-lleżîne âmenû ve tevâsav bi-ssabri ve tevâsav bil-merhame(ti)

Sonra da inananlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı tavsiye edenlerden olmak.

(Bütün bunları yaptıktan) Sonra (sarp yokuşu ve zorlu imtihanları kazanmak için; şeksiz şüphesiz) iman edenlerden (Kur’an’ın bütün hükümlerini gerekli ve geçerli görenlerden), birbirlerine (ibadet, hizmet ve musibete karşı) sabrı tavsiye edenlerden, birbirlerine merhameti (adalet ve şefkati) tavsiye edenlerden olmak (lazım)dır.

Sonrada iman edip birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Dahası, bunlardan önce, samimiyetle iman etmiş olanlardan; birbirlerine sabrı, sabrederek mücadeleye devamı tavsiye edenlerden; birbirlerine merhametli davranmayı tavsiye eder hale gelenlerden olmaktır.

Sonra iman edip, birbirlerine sabır tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhamet tavsiye edenlerden olmak.

Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

(Bütün bunlardan) sonra iman edib de birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.

Sonra inanıp da sabır ve şefkat tavsiye edenlerden olmaktır.

17,18. Sonra iman edenlerden, birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir.

Daha sonra inanmak, sabırla, esirgemekle öğütlemektir

Sonra, inananlardan ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

17,18. Böyle hareket iden ve îmân idüb diğerlerine sabır ve merhamet tavsiye iyleyen (yevm-i kıyâmetde) sağ tarafda bulunacakdır.

Sonra, inanıp birbirlerine sabır tavsiye edenlerden, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır.

17,18. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.[581]

Bu âyetin son cümlesi “Amel defteri sağdan verilecek kimselerdir” şeklinde de tercüme edilebilir.

Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır.

17, 18. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir.  

 Kur’an’da geçen «sağdakiler» ve «soldakiler» tabirlerinin anlamı için Vâkıa sûresi, 8, 9, 16. âyetlerin açıklamasına bakınız.

Dahası, birbirlerine sabır ve sevgiyi öğütleyen inananlardan olmaktır.

Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Sonra olmadı o iyman edip de sabra vasıyyetleşen ve merhamete vasıyyetleşenlerden

Sonra birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye eden mü’minlerden olmaktır.

Sonra birbirlerine sabrı¹ ve merhameti tavsiye eden inananlardan olmaktır.

1- Direnmeyi, zorluklara göğüs germeyi, yılgınlık göstermemeyi.

Sonra da (o sarp yokuşu aşıb geçerken) îman edenlerden, birbirlerine sabr (-u sebat) ı tavsiye, (halka) merhameti tavsiye edenlerden olmakdır.

Sonra (bütün bunları yaparken) îmân edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

Sonra, iman edenlerden olup, sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

Sonra da, inanan, biribirine katlanmayı, acımayı salık veren kimselerden olmaktır.

17, 18. Sonra da iman edip birbirine sabır ve sebat ve merhametle tavsiyede bulunanlardan olmak. İşte sağ tarafa geçecek olanlar böyleleridir.

Sonra da iman edip, birbirlerine sabrı/göğüs germeyi tavsiye edenlerden⁷ ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.⁸

7 Krş. Asr, 103/1-3 8 “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buhari, Edeb 18, Müslim, Fezâ’il, 66).

Sonra (insan zor geçide yüklenip girenlerden olmadığı gibi) iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden de olmadı.

Ve ayrıca, Allah’a ve gönderdiği mesaja iman ederek birbirlerine sabrı ve merhameti öğütleyenler arasında yer almaktır.

Bir de iman eden, biribirine Sabır ve Merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Zor: inananlar arasına karışarak kendilerine sabır tavsiye etmek, sevgi ve şefkat göstermektir.

Allah’a inananlar olarak iyiliği, merhameti, paylaşmayı tavsiye etmek, toplumsal adaleti, toplumsal eşitliği sağlamak için mücadele vermektir. Önüne çıkan engellere karşı azimle kararlılıkla yürümektir. Kinden nefretten intikamdan uzak kalarak affı, barışı, huzuru, esenliği, sevgiyi, saygıyı öne çıkarmaktır.

Sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. [*]

Bu ayetlerde, garibanlarla ilgilenmenin imandan önce geldiğine dikkat çekilmektedir.

Sonra da îman ederek birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti öğütleyenlerden olmaktır.

ve imana ermişlerden ve birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

Sonra da iman edip, birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. 3/104, 103/1...3

Daha sonra[⁵⁷⁴¹] iman edenlerden olmak ve birbirine hakkı ve merhameti tavsiye etmektir.[⁵⁷⁴²]

[5741] Bazı müfessirlerimiz summe’yi aslî anlamından çıkarırlar. Oysa ki buna gerek yoktur. Huden li’l-muttakinde (2:2) ifadesini bulan hidayetten önc... Devamı..

(Fakat evvel emirde) İman edenlerden, birbirlerine (meşakkatlere karşı) sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktadır.

Ve sonra da imana ermişlerden ve birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

Sonra da imân etmiş olanlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiyede bulunanlardan olmaktır.

Hem sarp yokuş: Gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.

Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.

Sonra îmân idenlerden olub birbirine sabır ve merhametle tavsiyelerde bulunmak

Bir de inanıp güvenen(mümin olan), biri birine sabrı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden kimselerden olmaktır.

Bir de iman edip, sabrı ve merhameti birbirine tavsiye edenlerden olmaktır.

Bundan başka, iman etmek ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.

andan oldı anlardan kim įmān getürdiler daħı ıśmarladılar śabır eylemegi daħı ıśmarladılar biribirin esirgemegi.

Andan ṣoñra mü’minlerden ola.

Sonra da iman gətirən və bir-birinə səbr tövsiyə edən, mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır!

And to be of those who believe and exhort one another to perseverance and export one another to pity.

Then will he be(6144) of those who believe, and enjoin patience, (constancy, and self-restraint), and enjoin deeds of kindness and compassion.

6144 Such practical charity and love will be the acid test of Faith and the teaching of all virtues. The virtues are summed up under the names of Pati... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.