25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beled Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fekku rakabe(tin)

O bir boynu çözmek (borçtan ve kölelik durumundan çaresiz ve esir kimseleri kurtarmak)tır. (Bu tür kefaret ve tavsiyelerle İslam’da kölelik ve cariyelik tedricen kaldırılmıştır.)

İnsanoğlunu bütün sömürü ve boyunduruklardan kurtarmaktır.

Kölelikten kurtulma sözleşmesi yapanların borçlarını ödemesine yardım etmek; borçlarından dolayı mahkum olanları mahkümiyetten kurtarmak; kelime-i tevhidi benimseyerek salih amel işleyerek Cehennem azabından kurtulmaktır.

Bk. Berâ r.a.den: Bir adam Rasûlüllâh s.a.e gelerek: "Bana öyle bir amel göster ki beni cennete yaklaştırsın, cehennemden uzaklaştırsın." deyince Rasû... Devamı..

Bir köle azad etmektir.

Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

O, köle azad etmektir.

Köleleri zincirlerinden ayırmak(azat etmek)tır.

11,12,13,14,15,16. Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

Köle azatlamaktır

O, köle âzad etmektir (tutsakları özgürlüğüne kavuşturmaktır).

Burada verilmek istenen mesaj sadece tutsak olan bir köleyi âzad ederek hürriyetine kavuşturmak değildir. İnsanların özgür iradeleriyle yaşamaları içi... Devamı..

Esîrlerin fidye-i necâtını virmekdir.

O geçit, bir köle ve esir azadetmek,

O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek)tir.

Köle âzat etmektir.

11, 12, 13, 14, 15, 16. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır.

Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır;

Müminler köle sahibi olamazlar. Köle sahibi olmak, bir insana efendi (rab veya mevla) olmayı iddia etmektir ve kendini biricik Rab olan Tanrı'ya ortak... Devamı..

(Fekki rakabe) esîr bir boyun kurtarmak

13-16. O (sarp yokuş), köle azat etmek yahut bir kıtlık gününde akrabası olan bir yetimi yahut âcizlik ve çaresizlik içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır.

Boynu çözmektir,¹

1- Köleyi özgürleştirmektir. Rakabe, sözcük olarak, “boyun” demektir. Mecaz olarak, özgürlüğünü kaybetmiş insan için; esir veya köle için kullanılmakt... Devamı..

(O) kul azad etmekdir,

(O,) bir kölenin âzâd edilmesi (ve kişinin kendi nefsini ateşten kurtarması)dır.

Bir köleyi kölelikten kurtarmak,

O, kul azat etmek,

Boyunduruk çözmektir/köle azat etmektir [fekku rakabetin].⁵

5 Kölelik ve cariyelik gibi onur kırıcı durumu resmen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ayettir. Vahyin gelişinin ilk beşinci yılında nazil olan bu ay... Devamı..

Bir boynu (esaret zincirinden) çözüp salıvermektir.

Köleleri özgürlüklerine kavuşturarak; insanın boynuna geçirilmiş sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik... her türlü tutsaklık ve sömürü zincirlerini kırıp atarak; servet, güç, makâm, şöhret ve benzeri yüzlerce varlığın kulu kölesi olan insanları bir tek Allah’a kulluğa çağırarak, insanları boyunduruklardan kurtarmaktır.

Esir / köle kurtarmaktır.

12,13. Zor nedir biliyor musun? // Köle azat etmek,

Sarp yokuş esarette olanı, köleleştirilmiş olanı özgürlüğe kavuşturmak! Güçlülerin kurduğu kölelik düzenini yıkmaktır.

(Sarp yokuş); köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktur.

O, köle azat etmek, ¹

1 Rakabe: Bilindiği gibi “rakabe” boyun demek olup “zikr’ul-cüz iradet’ül-kül” yoluyla mecaz olarak, “hürriyetini kaybetmiş esir veya köle” anlamında ... Devamı..

[O,] boynunu [günah zincirinden] kurtarmaktır; ⁷

7 Beğavî tarafından nakledilen ‘İkrime’nin ve ayrıca Râzî’nin yorumu. Fekku rakabe ibaresi, alternatif olarak, “insanoğlunu boyunduruklarından kurtarm... Devamı..

O, özgür olmayanı özgürlüğüne kavuşturmaktır. 2/177, 4/36

Bir kişiyi[⁵⁷³⁷] daha zincirlerinden kurtarmaktır;[⁵⁷³⁸]

[5737] Lafzen: “boynu”. [5738] Zımnen: Bir köleyi daha özgürleştirerek, tüm kölelikleri ortadan kaldırmak için adım atmaktır. Bu bir özgürlük çağrı... Devamı..

(O) Bir köle azat etmek,

Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmektir,

(O) Bir köle azad etmektir.

Sarp yokuş: bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır!

Ne mevcut Tevrat, ne de İncîller yabancı köle âzad edilmesinden bahsetmezler. Yahudi kölenin âzadı: KM, Çıkış 21,2-3; Tesniye 15,12-15 cümlelerinde ge... Devamı..

Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,

Bir esiri kurtarmak

O, boynu bükük olanı kurtarmaktır,

Köle azat etmektir.

O, köle azad etmektir.

Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.

ķul ķaravaş āźād eylemekdür.

Ḳul, ḳırnaḳ āzād eylemekdür.

(O) bir kölə azad etməkdir;

(It is) to free a slave,

(It is:) freeing the bondman;(6140)

6140 The difficult path of virtue is defined as the path of charity or unselfish love, and three specific instances are given for our understanding: v... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.