19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 88. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâkini-rrasûlu velleżîne âmenû me’ahu câhedû bi-emvâlihim veenfusihim(c) veulâ-ike lehumu-lḣayrât(u)(s) veulâ-ike humu-lmuflihûn(e)

Fakat Peygamber ve onunla beraber bulunan iman sahipleri, mallarıyla, canlarıyla savaşmışlardır ve onlardır bütün hayırlara sahip olanlar, onlardır kurtulup muratlarına erenler.

Ama Resul (Peygamber) ve Onunla birlikte olan mü’minler, mallarıyla ve canlarıyla cihad edip çalıştılar (ve Hakk yolundan sapmadılar); işte (dünyada ve ahirette) bütün hayırlar onlarındır, kurtuluşa (zafer ve huzura) erenler de onlardır.

Fakat o peygamber ve onunla birlikte bulunan mü'minler mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte öte dünyada en üstün armağanlara kavuşacak olanlar bunlardır; sonu gelmez bir mutluluğa erişecek olanlar da bunlardır.

Fakat Allah'ın, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulü, onunla beraber olan mü'minler, mallarını, servetlerini, canlarını ortaya koyarak cihad ettiler, savaştılar. İşte ganimetlerin ve mükâfatların tamamı onlarındır. Onlar, işte onlar kurtuluşa ebedî nimetlerle mutluluğa erenlerdir.

Ancak Peygamber ve onunla birlikte olan mü'minler mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün iyilikler onlaradır. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

Ama Resul ve onunla birlikte olan mü'minler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler; işte bütün hayırlar onlarındır ve kurtuluşa erenler onlardır.

Fakat Peygamber ve onun beraberindeki müminler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler (savaştılar). İşte bütün hayırlar bunların...Ve asıl kurtuluşa erenler de, işte bunlardır.

Yalnız Allah’ın Resulü ve onunla beraber inananlar, malları ve canları ile savaştılar. İşte güzellik ve iyilikler bunlar içindir ve işte kurtuluşa erenler bunlardır.

Fakat, Peygamber ve beraberindeki müminler, mal ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün iyilikler onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Peygamberse, inanmış olanlarla birlikte, mallariyle, canlariyle savaş ettiler, bütün iyilikler bunlarındır, bunlardır kurtulanlar

Fakat resul ve onunla beraber olan mü'minler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün iyilikler onlarındır ve kurtuluşa erenler de onlardır.

Lâkin rasûlu(A)llah mü’minler emvâl ve nefîsleri ile fîsebîli(A)llah muhârebe idiyorlar, hasenât ânlar içündir ânlar felâh bulacaklardır.

Ama Peygamber ve onunla beraber bulunan müminler, mallariyle ve canlariyle savaştılar. İşte iyilikler onlaradır, saadete erişenler de onlardır.

Fakat peygamber ve beraberindeki mü’minler, mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır, gerçek kurtuluşa erenler de onlardır.

Fakat Peygamber ve onunla beraber inananlar, mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir.  

 Âyette geçen «bütün hayırlar»dan maksat, hakkın zaferi, hakimiyeti ve bu uğurda savaşanların elde ettikleri dünyevî ve uhrevî nimetlerdir.... Devamı..

Fakat elçi ve beraberinde bulunanlar, paralarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Tüm iyilikleri onlar hakketmiştir. Kazananlar onlardır.

Fakat Peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Murada erenler de işte onlardır.

Lâkin Peygamber ve maiyyetindeki Müminler mallariyle, canlariyle cihad ettiler, bunları görüyor musun bütün hayırlar işte onlar için ve işte bunlar murada iren müflihler

Ancak, Peygamber ve onunla birlikte olan mü’minler mallarıyla ve canlarıyla cihat ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

Fakat Resul ve onunla birlikte iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, bütün hayırlar onlarındır. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Fakat o peygamber ve onun maiyyetinde bulunan mü'minler mallariyle, canlariyle savaşdılar. İşte onlar! Bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların da ta kendileridir.

Fakat peygamber ve berâberindeki îmân edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihâd ettiler! İşte, (bütün) hayırlar ancak onlar içindir ve işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir.(1)

(1)“Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir da‘vâ açılmış ki her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti ol... Devamı..

Fakat Resul ve iman edip de onun beraberinde bulunanlar mallarıyla, canlarıyla mücahede ettiler (Allah yolunda gayret gösterdiler). İşte, (dünyada da, âhirette de bütün) iyilikler, onların olacaktır; (sonsuz mutluluk ve) kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.

Ancak, elçi ve onunla birlikte iman edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşırlar. Onlar için güzel karşılıklar olduğu gibi, kurtuluşa erenlerde onlardır.

Ancak o elçi olsun, onunla birlikte inananlar olsun, din uğrunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte onlar için bütün iyilikler vardır. Onanlar da onlardır.

Fakat peygamber ve onunla beraber mü/min olanlar, mallarıyle, canlarıyle duruştular. İşte onlar için iyilikler vardır [¹]. Umduklarına erenler de onlardır.

[1] Ganimet, nusrat, Cennet, keramet.

Fakat elçi ve onunla beraber inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihat ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. İşte mutluluğa/kurtuluşa erenler onlardır.

Ama peygamber ve onunla beraber bulunan müminler, mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte iyilikler onlaradır ve kurtuluşa erenler de onlardır.

Fakat Peygamber ve onunla birlikte iman eden ve onu bir an bile yalnız bırakmayan müminler, mallarıyla ve canlarıylaAllah yolunda kahramanca cihâd ederler. İşte, dünyada da, âhirette de üstünlük, şeref, başarı... gibi bütün iyilikler, güzellikler, onların olacaktır; sonsuz mutluluk ve kurtuluşa erecek olanlar da, işte onlardır.

Ama! Rasûl ve onunla birlikte inanmış kimseler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etti. İşte onlar için Hayırlar vardır. İşte Felaha (Kurtuluşa) Erenler onlardır.

Allah ve resulü safında yer alarak onunla birlikte, mallarıyla canlarıyla mücadele edenlere ne mi olacak!? Artık bütün iyilikler onların emrindedir, artık hepsi kurtulmuştur.

Resul ve beraberindeki Müminler; mallarıyla canlarıyla Allah yolunda mücadele ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Fakat Elçi ve onunla birlikte inananlar, mallarıyla, canlarıyla [cihad] ettiler (fedakârlık yaptılar). İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtulanların ta kendileridir.

Fakat Peygamber ve onunla beraber olan îman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte tüm hayırlar ve güzellikler, onlarındır. Gerçekten kurtuluşa erenler, işte onlardır.

Oysa, Elçi ve o’nunla aynı inancı paylaşan herkes [Allah yolunda] mallarıyla, canlarıyla zorlu çabalar ortaya koymaktadır; işte [öte dünyada] en üstün armağanlara kavuşacak olan kimseler böyleleridir; sonu gelmez bir mutluluğa erişecek kimseler de bunlardır!

Fakat Elçi ve onunla birlikte olan müminler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bütün hayırlar onlarındır. İşte umduklarına kavuşacak olanlar da bunlardır. 3/156- 157- 162...174- 195, 4/74, 9/111

Fakat, Elçi ve onunla birlikte iman edip mallarıyla ve canlarıyla cihad eden kimseler var ya: işte onları hayırlı sonuçlar beklemektedir; üstelik kurtuluşa erecek olan da onlardır.[¹⁵⁰⁸]

[1508] Râzî’ye göre, “hayırlı sonuçlar” diye çevirdiğimiz hayrât cihadın dünyadaki karşılığı, hemen ardından gelen “kurtuluş” ise âhiretteki karşılığı... Devamı..

Oysa Peygamber ile birlikte sefere çıkan müminler, mallarıyla ve canlarıyla can-ü gönülden savaşa atıldılar, işte hayırlı sonuçlar onlarındır ve muradlarına erenler de onlardır.

Fakat resul ve beraberindeki mü’minler, mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Ve bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Fakat peygamber ve O'nunla beraber bulunan mü'- minler, mallarıyla ve canlarıyla cihada atıldılar. Ve işte bütün hayırlar, onlarındır. Ve felâh bulanlar da işte onlardır.

Fakat Peygamber ile beraberindeki müminler hem mallarıyla, hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır. Felaha erenler de onlardır!

Fakat Elçi ve onunla beraber inananlar, mallariyle, canlariyle cihadettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte başarıya erenler onlardır.

Ve lâkin Rasûl ve onunla berâber îmân idenler mallarıyla ve nefisleriyle cihâd iderler. İşte hayırların cümlesi onlaradır ve felâh bulanlar da onlardır.

Ama bu Elçi ve onunla birlikte inanıp güvenmiş olanlar mallarıyla ve canlarıyla mücadele(cihad) etmişlerdir. Bütün iyilikler işte bunlar içindir. Umduklarına kavuşacak olanlar da işte bunlardır.

Fakat, Resul ve O'nunla birlikte iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte iyilik onlarındır. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Peygamber ve onunla birlikte iman edenler ise mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Hayırların tümü onlarındır. Onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.

Fakat resul ve onunla birlikte iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. İşte bunlarındır tüm hayırlar. İşte bunlardır tam kurtulanlar.

lįkįn yalavaç daħı anlar kim įmān getürdiler anuñ-ile çalışdılar malları ile daħı nefsleri-y-ile. daħı şunlar anlaruñdur ħayırlar daħı şunlar anlar ķurtlıcılar.

Līkin resūlu’llāh daḫı ol kişiler ki īmān getürdiler, anuñla çalışurlar mālla‐rı‐y‐la, daḫı nefsleri‐y‐le. Daḫı anlar‐çun çoḳ ḫayrlar vardur. Daḫı anlardünyā ve āḫiret ḫayrına yitişürler.

Lakin Peyğəmbər və onunla birlikdə olan mö’minlər malları və canları ilə cihad etdilər (vuruşdular). Bütün ne’mətlər məhz onlarındır, nicat tapanlar da məhz onlardır!

But the messenger and those who believe with him strive with their wealth and their lives. Such are they for whom are the good things. Such are they who are the successful.

But the Messenger, and those who believe with him, strive and fight with their wealth and their persons: for them are (all) good things(1340): and it is they who will prosper.

1340 "Good things," and "prosperity," are to be understood both in the physical and in the highest spiritual sense as the next verse makes clear.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.