20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 73. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-nnebiyyu câhidi-lkuffâra velmunâfikîne vaġluz ‘aleyhim(c) veme/vâhum cehennem(u)(s) vebi/se-lmasîr(u)

Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla savaş, onlara karşı şiddetli davran. Onların yurdu cehennemdir ve orası, ne de kötü dönülüp varılacak bir yerdir.

Ey Nebi(m, Hakk hâkim olsun, Müslümanlar ve mazlumlar huzur bulsun diye saldırgan ve fesatçı) kâfirlerle (askeri ve fiili) ve münafıklarla (siyasi ve fikrî) cihad et, onlara karşı şiddetli "sert ve caydırıcı" davran. (Tıynetleri ve niyetleri bozuk olduğundan, saldırgan kâfir ve münafıklar, sizin yumuşak yaklaşımınızı, yağcılık ve zayıflık zannedebilirler.) Onların varacakları son durakları cehennemdir ve orası, ne kötü ve kahredici bir dönüş yeridir.

Ey peygamber! Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle ve münafıklarla, yılmadan savaş ve onlara karşı kararlı, çetin ol. Pişman olup tevbe etmezlerse, varacakları yer cehennemdir, ne kötü bir duraktır orası.

Ey peygamber, hak dini inkâr eden kâfirlere ve müslüman görünerek İslâm'a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıklara karşı hayatlarınızı ortaya koyarak, mallarınızı harcamakta sınır tanımayarak, basın-yayın yoluyla ve cezalar uygulayarak fiilen cihad ilân et, mücadele et, savaş. Onlara karşı, katı, sert, kararlı ve tavizsiz davran. Onların mekânları cehennemdir. Orası ne kötü bir cezalandırma ve nihaî dönüş yeridir.

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir!

Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o!..

Ey yüce Peygamber! Kâfirlere karşı silâhla, münafıklara delil ve hüccet getirerek muharebe et. Onlara karşı çetin ol. Onların barınağı cehennemdir ve O, ne kötü bir dönüş yeridir!..

Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran. Onların sığınacakları yer Cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!

“Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran! onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir gidiş yeridir o!”[179]

[179] Cihâd hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VIII, 272-274; III, 68-75.

Ey peygamber ! Kâfirlerle, münafıklarla uğraşasın, onlara karşı sertleş, ateştir onların barınakları, o ne kötü döneydir

Ey Nebi! İnkârcılarla ve münafıklarla mücadele et, onlara sert davran (taviz verme)! Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir! 

Bkz. 9/123, 48/29, 66/9

Yâ Muhammed! Kâfirler ile münâfıklar ile harb it, ânlara karşu şiddetli hareket it, cehennem ânların meskenidir, ne fenâ mesken.

Ey Peygamber! İnkarcılarla, ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür.

Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!

Ey peygamber! İnkârcılara ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran; onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur!

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!  

 Resûlullah (s.a.), Tebük’de düşmanı beklerken kendisine vahiyler geliyor ve O, savaştan geri kalanları devamlı olarak ayıplıyordu. Celâs b. Süveyd ad... Devamı..

Ey peygamber, kafirler ve ikiyüzlülerle mücadele et ve onlara karşı güçlü ve sert ol. Varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası!

Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı katı ol. Onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir.

Ey o şanlı Peygamber kâfirlere, Münafıklara mücahede et ve onlara karşı kalın ol, onların varacakları yer Cehennemdir ki o, ne kötü meaddır!

Ey Peygamber! Kâfirlere ve munâfıklara karşı cihat et ve onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir.

Ey nebi! Gerçeği yalanlayan nankörlerle ve münafıklarla cihat et. Onlara karşı kararlılıkla mücadele et. Onların varacakları yer Cehennem'dir. O, ne kötü varış yeridir.

Ey peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Karşılarında çetin ol. Onların yurdu cehennemdir. O, ne kötü bir dönüş yeridir!

Ey peygamber! Kâfirlerle ve münâfıklarla cihâd et ve onlara sert davran! Onların varacağı yer ise, Cehennemdir. Ve o ne kötü varılacak yerdir!

Ey Haberci (Nebi)! Hakikati inkâr edenler ve ikiyüzlü davrananlarla mücadele et ve onlara sert davran. (Hesap gününde) Onların sığınacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yer.

Ey peygamber! Tanımıyanlarla, iki yüzlülerle din uğrunda vuruş. Onlara karşı çok sert davran. Onların durağı Cehennem’dir. Dönecekleri yer ne kötüdür.

Ey Peygamber! Kâfirler ile münafıklar ile duruş dur. Onlara sert ol, onların yurtları Cehennemdir. O, ne kötü uğraktır.

Ey Peygamber! İnkârcılarla ve ikiyüzlülerle cihat et ve onlara sert davran! Onların varacakları yer cehennemdir. (Orası) ne kötü bir varış yeridir!

Ey Peygamber! Küfre sapanlar ve ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir; pek de kötü bir dönüş yeridir orası!

Ey Peygamber ve Peygamberin izinde yürüyen Müslüman! Allah’ın ayetlerini açıkça inkâr eden kâfirlere ve küfrünü gizleyerek aranıza sızmış olan ikiyüzlülere karşı, Kur’an’ın ortaya koyduğu hayat sistemini yeryüzünde egemen kılmak üzere, onlarla her alanda mücâdele et ve dinin ilkelerini korumak söz konusu olduğunda, onlara karşı sert ve kararlı davran! Unutmasınlar ki, bu gidişle varacakları yer cehennemdir; ne korkunç bir son!
Bu sonu hazırlayan en önemli etken:

Ey Nebiyy!
Kâfirler’e ve Münafıklar’a cihad et!
Onlara karşı sert davran!
Onların barınağı Cehennem’dir.
Ne kötü Gidip Varış Yeri!

Sevgili resulüm! İnkarcı ve ikiyüzlü takımıyla kıyasıya mücadele et ve daha sert çık. onların varıp varacağı yer cehennemdir, aman ne yer.

Ey Nebi! Kâfirlere ve münafıklara karşı mücadele ver. Onlara karşı azimli, kararlı, sağlam duruşlu ol. Sakın onların Müminler gibi konuşmalarına aldanma! Onlar seni kendileriyle mücadeleden vazgeçirmek için akli, mantıki, duygusal her yolu denerler. Öyle akıllı, mantıklı, duygulara hitap eden şeyler söylerler ki şaşar kalırsın! Onların sözlerine dalarsan kendinin bile Mümin oluşundan şüphe edersin! Onların laflarına sakın güvenme! Onlar konuşmaya başlayınca; onları hemen Allah’ın yasalarına uymaya, Allah’ın emirlerini yerine getirmeye davet et! O zaman onları anında kaçar bulursun! En büyük kaçış mantıkları ise; Allah ile aramıza kimse giremez sözüdür. Allah’ın yasalarına uyun denildiğinde; onlar neredeyse Allah’a dahi, Allah ile aramıza girme diyeceklerdir. Böyle şuursuz cahil insanlardır. Şeytan onları cehenneme doğru itiyor farkında değiller. Bil ki onların varacakları yer cehennemdir. Cehennem gidilecek yerlerin en kötüsüdür.

Ey Peygamber! O kâfirlerle ve o münafıklarla [cihad] et; onlara karşı sert davran! Onların barınağı cehennemdir. Ne kötü varış yeridir (orası)! [*]

Benzer mesajlar: Tevbe 9:5, 123; Tahrîm 66:9.

Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla savaş ve onlara karşı sert davran. Onların barınma yerleri, gidilecek yerlerin en kötüsü olan cehennemdir.¹

1 Aynı âyet için Bk. (Tahrim: 9)

EY PEYGAMBER! Hakkı inkar edenlerle ve münafıklarla yılmadan savaş; ve onlara karşı kararlı ve ödünsüz davran, ¹⁰¹ ki [pişman olup tevbe etmezlerse] varacakları yer cehennemdir; ne kötü bir duraktır orası!

101 Yani, “temel ilkelerden asla taviz verme, onlarla uzlaşma”. Cehede (doğru yolda ya da haklı sebeplere dayanarak yılmadan savaşmak, uğraşmak) fiili... Devamı..

– Ey Nebi, inanmadığı halde inanmış gibi görünen ikiyüzlü münafıklar ve kâfirlerle mücadele et! Ve onlara karşı tavizsiz davran ve müsamaha gösterme! Onların barınakları cehennemdir. O, ne kötü son duraktır! 8/65, 28/50, 33/1, 66/9

SEN ey Nebî! İnkârı ısrarla savunanlarla ve ikiyüzlülüğü tabiat hâline getirenlerle mücadele et ve onlara karşı ödünsüz davran![¹⁴⁸⁹] Sonunda karar kılacakları yer cehennemdir ve o ne berbat bir son duraktır.

[1489] Allah Rasûlü hiçbir zaman münafıklara karşı savaş açmadığına göre, buradaki cihad emri “mücadele” olarak anlaşılmak durumundadır.... Devamı..

Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et! (Mücadelede bulun, kafirlerle cihad kılıçla yapılır, münafıklar ile cihad ise yerine göre ya delil göstererek, ya hoşgörü, ya da azarlayarak yapılır.. çünkü Hz. Peygamber münafıklarla savaşmamış ve onların öldürülmesini emretmemiştir) Onlara karşı sert davran, onların varacağı yer cehennemdir, orası ne kadar kötü bir son duraktır.

Ey Nebi! Kâfirlere ve münafıklara karşı ad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!

Ey peygamber-i Zîşan! Kâfirler ile ve münafıklar ile mücâhedede bulun ve onların üzerine şiddetli davran ve onların varacakları yer cehennemdir. Ve ne fena bir dönülecek yer!

Ey şanlı Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası! {KM, Mezmurlar 45, 4-5}

Tebük seferi, turnusol gibi, münafıkları ortaya çıkardı. Burada münafıklığı iyice âşikâr olanlara karşı birtakım önlemler alınmasının gereğine işaret ... Devamı..

Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihadet, onlara sert davran; onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir gidiş yeridir o!

Ey Nebî! Küffâr ve münâfıklar ile cihâd it ve onlara ağır sözler söyle. Onların me'vâları cehennemdir, orası ne çirkin gidilecek yerdir.

Ey nebi! Kâfirler ve münafıklarla mücadele(cihad) et[*]. Karşılarında dik dur. Onların varıp kalacakları yer Cehennem’dir. Ne kötü hale gelmektir o!

-Ey Nebi, Kafirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran! Barınakları cehennemdir. Ne kötü dönüş yeri!

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların yurdu Cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!

Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et! Onlara sert davran! Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!

iy peyġamber! çalış kāfirler-ile daħı munāfıķlar-ıla daħı iri ol anlaruñ üzere. daħı ŧoraġı yiri anlaruñ ŧāmudur daħı yavuz oldı dönecek yir.

Yā nebiyye’llāh, ġazālıḳ eyle kāfirler‐ile daḫı münāfıḳlar‐ıla. Daḫı ḳatı‐lıḳ eyle anlar üstine, anlaruñ varacaḳ yiri ṭamudur. Ne ḳatı yaman varacaḳyirdür ol.

Ya Peyğəmbər! Kafirlərə və münafiqlərə qarşı vuruş! (Kafirləri qılıncla, münafiqləri isə dəlil-sübutla, sözlə məhv et!) Onlarla sərt davran! Onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora nə pis yerdir!

O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites ! Be harsh with them. Their ultimate abode is hell, a hapless journey's end.

O Prophet! strive hard against the unbelievers and the Hypocrites, and be firm against them. Their abode is Hell,- an evil refuge indeed.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.