11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vele-in seeltehum leyekûlunne innemâ kunnâ neḣûdu venel’ab(u)(c) kul ebi(A)llâhi veâyâtihi verasûlihi kuntum testehzi-ûn(e)

Kendilerine sorsan andolsun ki biz diyeceklerdir, ancak dalmıştık da şakalaşmada, oynaşmadaydık. De ki: Allah'la, ayetleriyle ve Peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

 Yemin olsun ki; (Allah’tan zafer umanları ve bu yolda çaba harcayanları hayalcilikle suçlayanlara) eğer onlara (bu laçka ve laubali tavırlara niçin girdiklerini) sorduğunda ise: “Gerçekten biz sadece öyle lafa dalmış şakalaşıyorduk” diyerek (cevap verirler). De ki: “Siz Allah ile, O’nun ayetleriyle ve O’nun Peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? (Çünkü zaferi va’ad eden Cenab-ı Hakk’tır.)

Yine de sen onlara her türlü meselede soracak olsan, mutlaka şöyle cevap verirler: “Biz lafa dalmış şakalaşıyorduk.” De ki: “Allah ile, O'nun ayetleriyle, O'nun Rasûlü ile mi alay ediyordunuz?”

Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan:
“Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk” derler.
“Allah ile, onun âyetleriyle, Kur'ân'ı ile, O'nun peygamberi ile, peygamberin sünnetiyle mi alay ediyordunuz?” de.

Soracak olursan: "Biz lafa dalmış şakalaşıyorduk" derler. De ki: "Allah ile, O'nun ayetleriyle ve Peygamberiyle mi alay ediyordunuz?"

65.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Ömer (r.a.)`den rivayet ettiğine göre Tebük seferi esnasında münâfıkların başı olarak bilinen Abdullah bin Übeyy, Ku... Devamı..

Onlara sorarsan, andolsun: 'Biz dalmış, oyalanıyorduk' derler. De ki: 'Allah ile, O'nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?'

Ey Rasûlüm. (Tebük seferine giderken seninle alay eden münafıkların) eğer kendilerine, hakkımda niçin böyle dediniz? diye sorarsan; “-Biz, ancak lâfa dalmış şakalaşıyorduk.” derler. De ki: “- Allah ile, âyetleriyle ve O'nun Peygamberi ile mi eğleniyordunuz?”

Eğer onlara sorarsan; “biz ancak dalıp oynuyorduk” diyecekler. De ki: “Allah ile, ayetleriyle, peygamberi ile mi alay ediyorsunuz?”

Onlara sorsan derler ki: “Biz ancak şakalaşıp eğleniyorduk.” De ki: “Allah ile, ilkeleri ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz?”

Onlara sorarsanız: «Biz ancak lâf atarak eğleniyoruz» derler, diyesin ki: «Siz Allahla, âyetleriyle, peygamberleriyle alay mı edersiz?»

Şayet kendilerine (neden alay ettiklerini) soracak olursan: “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk” diyecekler. De ki: “Allah'la, O'nun ayetleriyle ve Resulüyle mi eğleniyordunuz?”

Tebük Seferi öncesi, Hz. Peygamberin azmini gören münafıklar kendi aralarında: “Şu adamın haline bakar mısınız, kocaman Bizans İmparatorluğunu yenecek... Devamı..

Ânlara sorar isen "Konuşuyoruz, eğleniyoruz" dirler. Ânlara di ki: "Allâh emriyle, âyâtı ve rasûli ile istihzâ mı idiyorsınız?"

Onlara soracak olursan, "Biz and olsun ki, eğlenip oynuyorduk" diyecekler; De ki: "Allah'la, ayetleriyle, Peygamberiyle mi alay ediyordunuz?"

Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler. De ki: “Allah’la, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?”

Onlara soracak olsan mutlaka, “Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!” derler. De ki: “Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?”

Eğer onlara, (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?  

 Rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.) Tebük seferine giderken münafıklardan bir gurup Resûlullah hakkında: «Şu adamın haline bakın, Şam sarayları... Devamı..

Kendilerine sorarsan, "Biz sadece şakalaşıp oynuyorduk," derler. De ki: "Siz, ALLAH ile, ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyorsunuz?"

Eğer kendilerine sorarsan, "Biz sırf lafa dalmış, şakalaşıyorduk." derler. De ki: "Allah ile, âyetleri ile ve peygamberi ile mi alay ediyorsunuz?"

Şayed kendilerine sorsan «biz, sırf lâfa dalmış şakalaşıyorduk» derler, de ki: siz, Allah ile, âyetleriyle Peygamberiyle mi eğleniyordunuz?

Eğer onlara, (Tebûk seferine giderken alay etmelerinin sebebini) sorarsan, “Yemin olsun ki biz ancak (vakit geçsin diye) lafa dalmış şakalaşıyorduk” derler. De ki: “Allah ile O’nun âyetleriyle ve O’nun Resûlü ile mi eğleniyordunuz?”

Tebûk seferine giderlerken munâfıklar birbirlerine, Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] hakkında, “Şu adamın hâline bakın! Rum saraylarını ve kale... Devamı..

Eğer onlara soracak olsan, “Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk.” derler. De ki: “Allah ile mi, O'nun âyetleri ve Resûlü ile mi alay ediyordunuz?”

Şayet onlara (seninle birlikde «Tebük» e giderlerken niçin alay etdiklerini) sorsan, andolsun ki, «Biz ancak (yol zahmetini hissetmemek için lâfa) dalmış bulunuyor, şakalaşıyorduk» derler. De ki: «Allah ile, Onun âyetleriyle, Onun Resulü ile mi eğleniyordunuz»?

And olsun ki onlara (niçin alay ettiklerini) sorsan, elbette: “Biz ancak (lâfa) dalıp şakalaşıyorduk” derler. De ki: “Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?”(1)

(1)Katâde (ra)’dan rivâyet edilmiştir: “Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) Tebük Seferi için yola çıktığında, münâfıklardan mel‘un bir tâife, hem önünde yü... Devamı..

Eğer onlara sormuş olsan, şöyle derler “Biz oyalanıp oyun oynuyorduk.” Onlara deki “Hayır hayır siz, yalnızca Allah, O nun indirdiği ayetler ve elçisiyle alay ediyordunuz.”

Eğer onlara soracak olursan kesenkes: "Lakırdıya daldık, şakalaşıyorduk" derler. De ki: "Allah ile mi, ayetleri ile mi, yoksa elçisi ile mi eğleniyordunuz?"

* Onlardan istihzalarının sebebini soracak olsan «— Biz yalnız türlü türlü söze dalıyorduk, eğleniyorduk» derler. De ki «— Allah ile, âyetleri ile, peygamberi ile mi istihza ediyordunuz?

Şayet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lafa dalmış aramızda eğleniyorduk” derler. De ki: “Allah’la, O’nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?”

Onlara soracak olursan, “Biz dalmış, eğleniyorduk” derler. De ki: “Allah ile O'nun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?”

Eğer onlara, niçin alay ettiklerini soracak olsan, “Biz sadece lâfa dalmış, şakalaşıyorduk!” derler. De ki: “Şakalaşacak başka bir konu bulamadınız mı?Demek Allah ile, O’nun ayetleriyle ve Elçisiyle alay ediyordunuz, öyle mi?”

And olsun, onlara sorduğunda: -“Doğrusu eğleniyorduk, oynuyorduk” derler.
De ki:
-“Allah’la, O’nun âyetleriyle ve O’nun rasûlüyle mi alay ediyordunuz?”.

Onlara bakarsan: " biz sadece biraz laflayıp eğleniyorduk " diyeceklerdir. De ki: " Allah ile, onun sözleri ve elçisini alaya alarak mı eğleniyordunuz ? "

Nifak sahiplerine niçin alay edip dalga geçiyorsunuz diye sorsan, "Biz sadece lâfa dalmıştık! Aramızda eğleniyorduk!" derler. De ki: "Allah’la, Allah’ın ayetleriyle ve Resulüyle mi eğleniyordunuz?"

Onlara (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette “Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk.” derler. De ki: “Allah ile, O’nun ayetleri ile ve Elçisi ile mi alay ediyordunuz?”

Eğer onlara sorarsan, “Biz sadece lafa dalmış, kendi aramızda şakalaşıyorduk.” derler. Sen de: “Yani siz Allah’la, âyetleriyle ve Peygamberiyle mi alay ediyorsunuz?” ¹ de.

1 Peygamberimiz, Tebûk’e giderken önde giden bir süvari bölüğündeki münâfıklar, aralarında Kur’an ve Peygamberle alay ederler ve: “Şu adama bakın! Şam... Devamı..

Yine de, onlara soracak olsan mutlaka şöyle cevap verirler: “Yarenliğe kaptırmıştık kendimizi, [kelime] oyun[u] yapıyorduk, hepsi bu”. ⁹¹ De ki: “Allah’la, O’nun ayetleriyle, O’nun Elçisi’yle mi alay edip eğleniyordunuz siz?

91 Klasik müfessirlerin çoğu, bu sözlerin, Tebük seferinin güya boşuna olduğu yolunda bazı münafıkların yaptığı alaycı eleştirilerle ilgili olduğu gör... Devamı..

Onlara niçin alay ettiklerini soracak olursan, ‘Biz sadece şakalaşıp eğleniyorduk’ derler. Deki: – Siz Allah’la, O’nun ayetleriyle ve O’nun Elçisiyle mi alay edip eğleniyorsunuz? 5/58, 6/70, 7/51, 45/35

Dönüp kendilerine sorsan, elbet şöyle diyecekler: “Kendimizi lafa kaptırmıştık, eğleniyorduk, hepsi bu!” De ki: “Allah’la, O’nun âyetleriyle ve O’nun Elçisi’yle mi eğlenip duruyordunuz?

(Ey Muhammed) Eğer onlara (niçin alay ettiklerini) soracak olsan, (ilkin, suçlarının, Hz. Peygamber tarafından haber alınmış olduğunu düşünmezler de, bir yalan uydururlar ve) "Biz sefer uzun olduğu için vakit geçirmek maksadıyla aramızda şakalaşıyorduk" derler. (Ey Muhammed, o münafıklara) De ki, "(hayır, siz yalan söylüyorsunuz) Siz Allah ile, Onun ayetleri ve Resulü ile alay ediyordunuz!

Eğer onlara sorsan: "Biz sadece lafa dalmış ve eğleniyorduk!" derler. De ki: "Allah ile, O’nun âyetleriyle ve O’nun Elçisiyle mi alay ediyordunuz?"

Ve andolsun ki, onlardan soracak olsan, «Elbette biz ancak söze dalmış şakalaşıyorduk» diyeceklerdir. De ki: «Siz Allah ile mi ve onun âyetleriyle ve Resûlü ile mi eğleniyorsunuz?»

Eğer kendilerine ettikleri alay hakkında soracak olursan, yaptıklarını gizler ve: “Ciddi bir şey konuşmuyorduk, sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk! ” derler. Sen onlara kanmayıp, suçlarını itiraf etmişlercesine de ki: “Demek, siz Allah ile, O'nun âyetleri ile ve Onun Resûlü ile eğleniyordunuz ha! ”

Tebük seferine hazırlanan Müslümanların, müthiş Bizans orduları karşısında ne hallere düşeceğine dair senaryolar üretip kulis yaparak müminlerin de ce... Devamı..

Eğer onlara sorsan: "Biz sadece lafa dalmış, şakalaşıyorduk!" derler. De ki: "Allah ile, O'nun ayetleriyle ve O'nun Elçisi ile mi alay ediyordunuz?"

Eğer onlara sorsan: "Biz didi-kodı idiyor ve latîfe iyliyorduk" dirler. Di ki: "Allâh ve âyetleri ve Rasûl'i ile mi istihzâ idiyorsunuz? [¹]

[1] Tebük gazâsına gidilür iken yolda münâfıklardan iki kişi Rasûl-ü Ekrem efendimizle istihzâ idiyorlar ve yanlarında bulunan biri de onların sözleri... Devamı..

Ne yaptıklarını öğrenmek istesen “Dalıp gitmişiz, eğleniyoruz işte,” derler. De ki “Allah’ı mı, ayetlerini mi, yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz?”

Onlara soracak olursan, 'Sadece biz eğlenip oynuyorduk.' diyecekler. De ki: 'Allah ile ayetleriyle ve Peygamberiyle mi eğleniyordunuz?

Onlara soracak olsan, “Biz öylesine dalmış eğleniyorduk” derler. De ki: Allah ile, Onun âyetleriyle ve Resulü ile mi eğleniyorsunuz?

Onlara sorarsan elbette şöyle diyeceklerdir: "Lakırdıya dalmış, şakalaşıyorduk, hepsi bu!" De ki: "Allah ile, O'nun ayetleriyle, O'nun resulüyle mi eğleniyordunuz?"

daħı eger śorarsañ anlara eyideler “bayıķ biz olduķ girürür. ya'nį söze daħı oynaruz” eyit: “Tañrı’ya mı daħı āyetlerine mi daħı resūlını mı olduñuz/ yañśularsız?”

Eger ṣorsañ anlara eydürler: Biz söyleşüp oynarduḳ. Eyit yā Muḥammed:Tañrı Ta‘ālā āyetleri bile mi peyġamberi‐le mi masḫaralıḳ idersiz?

(Ya Rəsulum!) Onlardan (Təbuk döyüşünə gedərkən səni lağa qoyan münafiqlərdən nə üçün belə etdiklərini) soruşsan: “Biz ancaq söhbət edib zarafatlaşırdıq (əylənirdik)”,- deyə cavab verərlər. De: “Allaha, Onun ayələrinə və Peyğəmbərinə istehzamı edirsiniz?!

And if thou ask them (O Muhammad) they will say: We did but talk and jest. Say: was it at Allah and His revelations and His Messenger that ye did scoff?

If thou dost question them, they declare (with emphasis): "We were only talking idly and in play." Say: "Was it at Allah, and His Signs, and His Messenger, that ye were mocking?"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.