25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felâ tu’cibke emvâluhum velâ evlâduhum(c) innemâ yurîdu(A)llâhu liyu’ażżibehum bihâ fî-lhayâti-ddunyâ vetezheka enfusuhum vehum kâfirûn(e)

Artık onların malları ve evlatları, seni şaşırtıp imrendirmesin. Şüphe yok ki Allah, onları o malla, o evlatla dünya hayatında azaplandırmayı diler ve kafir olarak da güçlükle can vermelerini murad eder.

Şu halde onların malları ve çocukları(nın, imkân ve taraftarlarının fazlalığı) Seni imrendirmesin; Allah bunlarla, sadece onları dünya hayatında (uğraştırıp) azaplandırmayı ve canlarının da inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını istemektedir.

Öyleyse onların geçici ekonomik ve sayısal çokluğu, seni imrendirmesin. Allah bütün bunlarla dünya hayatında, onlara sadece azap etmek ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmiş oldukları halde iken canlarının çıkmasını istemektedir.

Onların paraları, malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla, sadece dünya hayatında onları cezalandırmak istiyor. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkâr edenlerin canlarının çıkmasını murâd ediyor.

bk. Kur’an-ı Kerim, 20/131; 23/55-56.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onlara dünya hayatında azab etmeyi ve kâfir oldukları halde canlarının çıkmasını diliyor.

Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azablandırmak ve canlarının inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını ister.

Ey Rasûlüm, sakın onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin. Allah, ancak onlar kâfir oldukları halde canlarının çıkmasını ve dünya hayatında bunlar sebebiyle kendilerine (münafıklara) azap etmesini diliyor.

Onların ne malları ne de evlatları gözünüzü kamaştırmasın. Muhakkak Allah, bu dünya hayatında o mal ve evlat ile onlara azap vermek istiyor. Ve onlar kâfir olarak (hiçbir uhrevi değeri kabul etmedikleri ve mahrum oldukları bir halde) can çekişeceklerdir.

Artık, onların malları ve çocukları da seni imrendirmesin! Allah bunlarla, onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını ister.

Onların malları da, oğulları da seni imrendirmeye, bu şeyler yüzünden, dünya dirliğinde Allah diler onlara azap eyliye, kâfir oldukları halde canları çıka

Artık onların (kendilerine sınamak için verdiğimiz) malları ve çocukları sakın seni hayrete düşürmesin! Allah bütün bu (baştan çıkarıcı imkâ)nlarla onları bu dünya hayatında (yaptıklarından dolayı) cezalandırmak istemekte ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murad etmektedir. 

Bkz. 9/85Onların malları, servetlerini, ekonomik güçlerini, evlatları ise etraflarındaki güçlü, kuvvetli ve etkili adamlarını işaret etmektedir.... Devamı..

Ânların emvâline ve evlâdına ta’accüb itme, Allâh ânları bu yüzden dünyâda da cezâlandıracakdır. Dünyâdan rûhları gider iken kendileri kâfir kalacaklardır.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onlara dünya hayatında azabetmek ve canlarının inkarcı olarak çıkmasını ister.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah, bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.

O halde onların malları da evlâtları da seni imrendirmesin; çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kâfir olarak çıkmasını murat ediyor.

(Ey Muhammed!) Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla, ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.

Onların paraları ve çocukları seni etkilemesin. ALLAH bunlarla, onları dünya hayatında cezalandırmayı ve canlarının inkarcı olarak çıkmasını istiyor.

Onların malları da, evlatları da sakın seni imrendirmesin. Bu olsa olsa, Allah'ın onları dünya hayatında bu gibi şeylerle azaba uğratmasından ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murat etmiş olmasından başka birşey değildir.

Sakın onların ne malları ne evlâdları seni imrendirmesin, o hiç bir şey değil ancak Allah onları Dünya hayatta bunlarla ta'zib etmesini ve canlarının kâfir oldukları halde çıkmasını murad ediyor

*Onların, malları (nın) ve evlatları (nın çokluğu) seni hayrete düşürmesin. Allah bunlarla (o munâfıklara lütufta bulunmuş değildir; bilakis, Allah, ısrarla hakkı inkâr ettikleri ve nifakta bulundukları için) bu dünya hayatında onları cezalandırmak ve onlar küfür üzereyken canlarını almayı diler.

* “Onların, malları (nın) ve evlatları (nın çokluğu) seni hayrete düşürmesin”; Âyet-i kerîmenin hitabı zâhiren her ne kadar Hz. Muhammed [sallallahu a... Devamı..

Öyleyse, onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Doğrusu, Allah, bunlarla, onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.

Artık (Habîbim) onların ne malları, ne evlâdları seni imrendirmesin. Allah bunlar sebebiyle ancak kendilerini dünyâ hayâtında azaba çarpdırmayı ve canlarının, kendileri kâfir olarak, güçlükle çıkmasını irâde eder.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Artık onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin! Allah bunlarla ancak, onlara dünya hayâtında azâb etmeyi ve onların kâfir kimseler olarak canlarının çıkmasını istiyor.

Sakın ola ki onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah istiyor ki, bu dünya hayatında onlara, kendi malları ve evlatları ile azap etsin ve inkârları ile birlikte kendi kendilerini yok edip gitsinler.

Böyle olunca sakın onların malları, çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah ister ki onlara dünya yaşayışında bunlarla azap etsin, onların canı tanımaz olarak çıksın.

Onların malları, çocukları hoşuna gitmesin. Allah ancak dünya diriliğinde onunla onlara azap [¹] etmeyi, kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.

[1] Evlât sıkıntısı vermek, fevt olan şeye teessüf çekmek gibi azap.

Onların malları ve çocukları(nın çokluğu) seni hayrete düşürmesin [tu’cibke]. Allah onlara dünya hayatında bunlarla azap etmeyi ve canlarının da inkâr ediciler olarak güçlükle çıkmasını ister.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onlara dünya hayatında azap etmek ve canlarının kâfir olarak çıkmasını ister.

Onların o göz alıcı malları, ekonomik yapıları güçlü kuvvetli adamları ve çocukları, sosyal imkanları sakın seni imrendirmesin! Allah, bütün bu baştan çıkarıcı nîmet ve imkânlarla, onları bu dünya hayatında ancak cezalandırmak istemekte ve kâfir olarak canlarının çıkmasını murat etmektedir.

Seni, onların ne malları, ne de çocukları hayrete düşürsün!
Allah istiyor ki; onlara Dünya Hayatı’nda bunlarla azap etsin, inkârcı olarak canları çıksın!

Resulüm! onların ne malları ne çocukları seni imrendirmesin. Allah, varlıkları yüzünden bu dünyada onlara çok çektirecektir. Gerçek imana eremeden can vereceklerdir.

İnkâr edenlerin malları ve çocukları seni imrendirmesin! Onlar mallarına ve evlatlarına güvenerek şımardıkça şımarıyor. Allah’a, Resulüne, Allah’ın yasalarına karşı çıkarak, dünya hayatını önemseyip sahip çıkıyorlar. Onlar böyle yapmaya devam ettiği müddetçe, Rabbiniz de dünya hayatında onlara azap etmeyi, canlarını kâfir olarak alıp cehenneme atmayı istiyor.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin! Şüphesiz ki Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak can vermesini istiyor. [*]

Benzer mesaj: Tevbe 9:85.

Onların malları da çocukları da sakın seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla sadece onlara dünya hayatında azap etmeyi ve onların, kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.

Öyleyse, onların geçici servetleri yahut çocukları[nın çokluğundan duydukları doyum] sakın seni imrendirmesin: Allah bütün bunlarla dünya hayatında onlara sadece azap vermek ve canlarının hakkı [hâlâ] inkar edip dururlarken çıkmasını istemektedir. ⁷⁹

79 Zımnen, “ahirette pişmanlık duymak zorunda kalacakları günah yüzünden”. Bkz. 3:178 ve 8:28 ve bunlarla ilgili notlar.

Onların mallarının ve çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. Zira Allah bunlarla onlara dünya hayatında azap çektirecek ve sonunda kâfir olarak canlarının çıkıp gitmelerini istiyor. 9/24- 85, 18/46, 57/20, 63/9, 6415

Artık onların, (sınamak için verdiğimiz) mallarının ve çocuklarının (çokluğu) seni şaşırtmasın;[¹⁴⁶⁴] Allah bütün bunlar nedeniyle onlara dünyada belâ vermek ve canlarını kendileri inkâra saplanmışken almak istiyor.[¹⁴⁶⁵]

[1464] Vahyin Allah Rasûlü’nün tasavvur ve şahsiyetini inşâ sürecinde, inkârcıların ve ikiyüzlülerin mal ve evlat çokluğuna imrenme problemi, bu âyetl... Devamı..

(Ey Muhammed) Onların ne mallarının ne de evlatlarının çokluğu sakın seni (özellikle ümmetini) hayrette bırakmasın. (Rabbimiz nasıl oluyor da o kafirlere -bu dünyada- bizden fazla ihsanda bulunuyor?" demesinler, sakın onlara imrenmesinler) Çünkü Allah onlara böyle imkan vermekle (şirk ve küfür, zevk ve sefa içinde yüzmelerini) dünya hayatında azaba hak kazanmalarını, (tevbe ve bağışlanma dilenmeyi hiç hatırlarına getirmeden) kafir olarak canlarının çıkmasını diliyor!

Onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin. Allâh bunlarla onlara dünyâ hayâtında azâbetmeyi ve kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.

Artık seni taaccübe düşürmesin, onların ne malları ve ne de evlatları. Allah Teâlâ ancak diler ki, onları bununla dünya hayatında muazzep kılsın ve onların kâfir oldukları halde canları çıkıversin.

Onların ne mallarının ne de çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil! Çünkü Allah bunlar sebebiyle dünya hayatında onlara sıkıntı çektirmeyive canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir. [20, 131; 23 - 55-56]

Nifaklarının şiddeti, kalplerinde samimî imana yer bırakmamaktadır. Kendileri bunu istedikleri için, Allah da böyle dilemiştir.

Onların ne malları, ne de evladları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onlara dünya hayatında azabetmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor.

Onların emvâl ve evlâdı seni ta'accüb itdirmesün. Allâh emvâl ve evlâdı ile onları dünyâda 'azâb itmeği, kâfir oldukları halde canlarının çıkmasını murâd ider.

Onların ne malları seni imrendirsin ne de evlatları. Allah ister ki yaşadıkları bu hayatta bunlar sebebiyle onlara azap etsin ve ruhları, üzüntü içinde kâfir olarak çıksın.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin, Allah bunlarla onları dünya hayatında cezalandırmak istiyor. Ve onların canları kafir olarak çıkar.

Onların ne malları seni imrendirsin, ne de evlâtları. Allah onlara daha dünyada iken bunlarla sıkıntı vermeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.

Onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. İş sadece şudur: Allah onlara şu iğreti hayatta azap etmeyi ve canlarının küfre sapmış bir halde çıkmasını istiyor.

pes ŧañlatmasuñ seni malları anlaruñ daħı oġlanları bayıķ diler Tañrı kim 'aźāb eyleye anlara yaķın dirlik içinde daħı çıķa. canları anlar kāfirler-iken.

Pes begenme anlaruñ māllarını, daḫı oġlanlarını, ḳızlarını. Diler TañrıTa‘ālā illā anlara ‘aẕāb eylemegi dünyā dirliginde. Daḫı cānları çıḳar anlarkāfirler‐iken.

(Ya Peyğəmbərim! Münafiqlərin) nə malları, nə də oğul-uşağı səni təəccübləndirməsin. Allah onlarla ancaq münafiqlərə dünyada əzab vermək, kafir olduqları halda, canlarını almaq istər.

So let not their riches nor their children please thee (O Muhammad). Allah thereby intendeth but to punish them in the life of the world and that their souls shall pass away while they are disbelievers

Let not their wealth nor their (following in) sons(1315) dazzle thee: in reality Allah.s plan is to punish them with these things in this life,(1316) and that their souls may perish in their (very) denial of Allah.

1315 If they appeared to be prosperous, with their purses and their quivers full (metaphorically), they were not to be envied. In reality their wealth... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.