20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veminhum men yekûlu-/żen lî velâ teftinnî(c) elâ fî-lfitneti sekatû(k) ve-inne cehenneme lemuhîtatun bilkâfirîn(e)

Onlardan bana izin ver de bir muhalefete, bir fitneye düşürme beni diyenler de var. Bil ki onlar, muhalefetin tam içine düşmüşlerdir ve şüphe yok ki cehennem, kafirleri muhakkak surette tamamıyla kavramış, kuşatmıştır.

(Bu uyarılarımıza rağmen, kalbi hastalıklı takımdan) Onlardan öylesi var ki: "(Ben ticaret ve memuriyet ehliyim. Çoluk çocuk sahibiyim. Beni deşifre etmeyin.) Bana (şimdilik) müsaade edip (izin verin). Beni fitneye düşürmeyin. (Siyasi kavga ve kargaşanın içine çekmeyin)" derler. Oysa dikkatli olup bilesiniz ki (aslında) onlar, (iman zayıflıkları ve Allah’a itimatsızlıkları yüzünden, hizmet ve mesuliyetten kaçıp kaytarmaları sebebiyle) zaten fitneye kapılmış (ve şeytanın tuzağına takılmış)lardır. Hiç şüphesiz (ahirette de) cehennem, bu tür inkârcıları (ve münafıkları) mutlaka kuşatacaktır.

Ve onlardan kimi de: “Evde kalmam için bana izin ver, beni böylesine çetin bir sınava sokma” diyecektir. Haberiniz olsun ki, böyle bir istekte bulunmakla, zaten sınavı başından kaybetmiş ve kötülüğe yenik düşmüş oldular. Ve bunun bir sonucu olarak ta bilin ki, cehennem Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye devam edenlerin hepsini, ergeç kuşatacaktır.

İçlerinden:
“Aman bana izin ver. Başımı derde sokma” diyen de var. Asıl şimdi onların başları dertte. Sıkıntının, felâketin gayyasına düştüler. Cehennem kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri abluka altına almıştır.

Onlardan bir de: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" diyen var. İyi bilin ki, onlar zaten fitnenin içine düşmüşlerdir. Cehennem de kâfirleri kuşatacaktır.

49.Taberani, Ebu Nu`aym ve İbnu Merdeviye`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.) Tebük savaşına çıkmak istediğin... Devamı..

Onlardan bir kısmı: 'Bana izin ver ve beni fitneye katma' der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o inkâr edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.

O münafıklardan kimi de şöyle diyecektir: “-Bana izin ver, (bu savaştan geri kalayım), beni fitne ve isyana düşürme. “ Bilmiş ol ki fitneye onlar düşmüşlerdir. Şüphe yok ki, cehennem, kâfirleri kuşatıcıdır.

Onlardan bazıları var: “Bana izin ver, beni fitneye sokma,” derler. İşte gerçekten, onlar asıl fitneye düşmüşlerdir. Ve şüphesiz Cehennem, kâfirleri kuşatmıştır.

Onlardan, “Bana izin ver, beni denemeye kalkma!” diyenler vardır. Dikkat ediniz ki, onlar zaten denenmektedirler. Cehennem, inkârcıları kuşatmıştır.

Onların arasından «Bana izin ver, beni kargaşaya düşürmeyesin» diyenler vardır, biliniz ki onlar kargaşaya düştüler, kâfirleri cehennem kaplıyacaktır

Onlardan bazıları da: “Bana izin ver (bu savaştan geri kalayım), beni fitneye (günaha) düşürme!” diyor. Haberiniz olsun ki, onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphe yok ki cehennem, inkârcıları mutlaka kuşatacaktır.

Tebük Seferine katılmak istemeyenlerin çoğu İnkârcı oldukları halde Müslüman görünen münafıklardı. Bunların ileri gelenlerinden birisi de Abdullah b. ... Devamı..

İçlerinden ba’zıları "Bizi muhârebeden ’afv it fitneye ma’rûz bırakma" diyorlar. Zâten nifâka düşmüşlerdir. Cehennem kâfirleri ihâta idecekdir.

Onlardan, "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" diyen vardır. Bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Cehennem, inkar edenleri şüphesiz kuşatacaktır.

Onlardan “Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevk etme” diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem, kâfirleri elbette kuşatacaktır.

İçlerinden “Aman bana izin ver, başımı derde sokma!” diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl (bu tutumlarıyla) belânın içine düşmüş oldular. Cehennem inkârcıları mutlaka kuşatacaktır.

Onlardan öylesi de var ki: «Bana izin ver, beni fitneye düşürme» der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacaktır.  

 Münafıklardan bazıları, kadınlara çok düşkün olduklarını, bu savaşa katılırlarsa Rum kızlarını görünce nefislerine hakim olamayacaklarını, bunun da k... Devamı..

Onlardan bazıları, "Bana izin ver, beni sıkıntıya sokma," diyor. Onlar zaten bu tavırlarıyla sıkıntının içine düşmüşlerdir; kafirleri cehennem kuşatmaktadır.

İçlerinden "Aman bana izin ver, başımı derde sokma" diyen de var. Dikkat et, başlarını asıl kendileri derde soktular. Hiç şüphesiz cehennem, kâfirleri elbette kuşatacaktır.

İçlerinden «aman bana izin ver, başımı derde sokma» diyen de var. Bilmiş ol ki derde asıl kendileri düştüler ve her halde Cehennem kaplar elbette kâfirleri

(Resûlüm!) Onlardan (munâfıklardan) kimi de (sana gelerek;) “Bana izin ver (ben cihada çıkmayayım, zira ben kadınlara çok düşkün birisiyim. Rum kadınlarını görürsem, korkarım ki, onlara karşı kendime sahip olamam da günaha düşerim. Cihada çıkmamı emrederek) beni günaha düşürme” der. Bilesiniz ki, onlar zaten (hakkı inkâr ve nifak gibi büyük bir) günaha düşmüşlerdir. Şüphesiz cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacaktır.

Onlardan kimi de: “Bana izin ver, beni fitneye düşürme.¹” der. İyi bilmiş ol ki, onlar, fitneye düşmüşlerdir. Cehennem onları kuşatacaktır.

1- Sıkıntı ve belayla yüzleştirme.

Onlardan kimi de: «Bana izin ver, beni fitneye (isyana ve muhaalefete) düşürme» diyeceklerdir. Haberin olsun ki onlar zâten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Cehennem ise o kâfirleri her halde ve her halde çepçevre kuşatıcıdır.

Onlardan öylesi de vardır ki: “Bana izin ver de beni fitneye düşürme!” der. Dikkat edin, (onlar zâten) fitneye düşmüşlerdir! Muhakkak ki Cehennem, kâfirleri elbette çepeçevre kuşatıcıdır.(1)

(1)Münâfıklar, Tebük Seferine katılmamak için Hz. Peygamber (asm)’dan izin istemişler, o da izin vermişti. Çünki Efendimiz, harbe samîmî olarak iştirâ... Devamı..

Onların içinden “Bana izin ver, beni savaşla sınama” diyenler var. Böyle bir şey istemekle bir çelişki (fitne) içine düşmüyorlar mı? Elbette ki cehennem, gerçeklere karşı çıkanları çepeçevre kuşatacaktır.

İçlerinde öylesi de vardır ki: "Bırak beni, bu karışıklığa sokma" diyecektir. Bilin ki, ilk önce karışıklığın içine düşenler kendileridir. Ne olursa olsun Cehennem tanımazları kaplıyacaktır.

Onlardan bâzıları «— Bana izin ver de beni fitneye, günaha sokma» derler. Haberiniz olsun ki kendileri fitne ve nifaka düşmüşlerdir. Muhakkak ki Cehennem kâfirleri kuşatır.

Onlardan kimisi, “Bana izin ver beni isyana/belâya [fitne]¹⁷ sevk etme!” dediler. Onlar (bu sözleriyle) zaten isyanın/belânın içine düştüler. Muhakkak ki cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

17 Kur’an’da anlam zenginliği en fazla olan kelimelerden biri de fitne kelimesidir. Yerine göre şu anlamlara gelir: imtihan, sınama, deneme, belâ, mus... Devamı..

Onlardan, “Bana (geride kalmam için) izin ver, beni fitneye düşürme” diyen vardır. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz Cehennem, kâfirleri çepeçevre kuşatıcıdır.

İçlerinden öyleleri de vardı ki, “Herkes bilir ki, ben kadınlara düşkün bir insanım. Bizans kadınlarından birine vurulup kendimi kaybetmekten korkuyorum. O hâlde, lütfen evimde kalmam için bana izin ver de, beni fitneye düşürme!” diyecek kadar küstahlıkta ileri gidiyordu. Aslında onlar, asıl bu sözleri söylemekle fitnenin tam ortasına tepe taklak düşmüş oluyorlardı. Fakat şunu iyi bilin; elbette cehennem, bu davranışlarından dolayı inkârcıları çepeçevre kuşatacaktır! O ikiyüzlü kâfirler ki:

Onlardan:
-“Bana izin ver! Beni fitneye bulaştırma!” diyen kimse de vardır.
Dikkat edin, zaten Fitne’nin içine düştüler.
Cehennem, elbette Kâfirler’i çepeçevre kuşatandır.

Şimdi de: " bana müsaade et, aman beni bu işe bulaştırma " diyenler var. Ne yazık ki tam pisliğin ortasına düştüler. Artık inkarcılar, tam bir ateş çemberindedirler...

Onlardan "Bana izin ver, beni fitneye düşürme!" diyenler vardır. Onlar zaten böyle diyerek fitnenin içine düştüler. Sanki sen onlara izin vermezsen fitneye düşecekler. Akla bak! Güya fitneye düşmeyi sana şantaj olarak kullanıyorlar. Sen de aman fitneye düşmesinler diye onlara izin vereceksin öyle mi? Sen onların sana karşı kurdukları tuzağın farkında değil misin? Onlar sana karşı bu tuzağı kurarak zaten fitnenin en büyüğünün içine düşüyorlar. Şüphesiz ki cehennem o kâfirleri kuşatacaktır. Sen böylelerinin Müslüman olduğunu zannetme!

Onlardan öylesi de var ki: “Bana izin ver; beni fitneye düşürme!” der. Dikkat edin! Onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. [*] Şüphesiz ki cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatıcıdır.

Yüce Allah Tebük Gazvesi öncesinde bazı münafıkların Hz. Muhammed’den izin istediklerini, savaşa katılmalarını isteyerek kendilerini fitneye yani sıkı... Devamı..

İçlerinden bir kısmı: “Bana izin ver, başımı derde sokma.”¹ diyordu. Böylece başlarını asıl kendileri derde soktular. Oysa cehennem, o kâfirleri elbet bir gün mutlaka kuşatacaktır.

1 Yani bir kısmı da: “Ey Muhammed! Sen izin versen de vermesen de zâten gitmeyeceğim. Bari izin ver de beni günâha sokma yahut gidersem ailem perişan ... Devamı..

Ve onların arasında, ⁷¹ “[Evde kalmam için] bana izin ver; beni böylesine çetin bir sınava sokma!” diyen niceleri vardı. Ama işte [tam da böyle bir istekte bulunmakla sınavı zaten başından kaybetmiş ve] kötülüğün ayartısına yenik düşmüş oldular: ⁷² ve (bunun bir sonucu olarak da) bilin ki, cehennem, hakkı tanımaktan kaçınanların hepsini er geç kuşatacaktır.

71 Yani, Hz. Peygamber’in sefer için hazırlıklara giriştiği günlerde.72 Bkz. yukarıda 44 ve 45. ayetler. Belirtmek gerekir ki, (bizim “beni böylesine ... Devamı..

Onlardan: – Bana izin ver, beni fitneye/günaha düşürme, diyenler vardır. Haberiniz olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüş durumdalar. Cehennem işte bu kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır. 3/131, 18/29, 35/36, 38/55- 56, 78/21- 22

Onlardan kimileri de “İzin ver bana, (Rum dilberleri yüzünden) beni tongaya düşürme!”[¹⁴⁶¹] der. Şu işe bakın ki, baştan ayağa günaha gömüldüler: Üstelik, nankörlükte ısrar edenler bir de cehennem tarafından kuşatılacaktır.

[1461] Veya: “ayartma beni”. Çok anlamlılığın en çarpıcı örneklerinden biri olan fitne (kök anlamı için bkz: 2:102,191) Kur’an’da türevleriyle birlikt... Devamı..

(Ey Muhammed) onlardan öylesi de vardır ki, "Bana izin ver, beni fitneye düşürme (başımı derde sokma, izin versen de, vermesen de sefere gitmeyeceğim, ailem perişan olacak)" der. Haberiniz olsun ki, asıl onlar fitnenin içine düşmüşlerdir, (emre karşı gelip savaşa katılmamaları yüzünden azaba hak kazanmışlardır) Şüphe yok ki, cehennem öyle münafıkları çepeçevre kuşatacaktır.

Onlardan "Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevk etme" diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem, kâfirleri elbette kuşatacaktır.

Ve onlardan, «Bana izin ver ve beni fitneye düşürme,» diyen de vardır. Haberiniz olsun ki, onlar fitnenin içine düşmüşlerdir. Ve şüphesiz ki cehennem, kâfirleri elbette kuşatmıştır.

İçlerinden bazıları: “Bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma! ” der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır.

İçlerinden öylesi var ki: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" der. İyi bilinki, onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem de kafirleri kuşatacaktır.

Onlardan ba'zıları vardır ki: "Geride kalmak içün bana izin vir ve beni fitneye (muhâlefete) sevk itme" dirler. Âgâh olun ki onlar zâten fitneye düşmüşlerdir ve cehennem kâfirleri ihâta idecekdir.[²]

[2]Tebük gazâsına esnâ-yı hareketde Rasûl-ü Ekrem "Cedd bin Kays" dinilen münâfıka: "Bizimle Rum diyârına gidüb oradan güzel esîrler elde itmek ister ... Devamı..

Onlardan kimi de “Bana müsaade et de başım belaya girmesin” der. Bil ki, onlar belanın içine zaten düşmüşlerdir. Alevli ateş, görmezlik eden o kâfirleri elbette kuşatacaktır.

Onlardan:-Bana izin ver, beni fitneye düşürme, diyenler vardır. Haberiniz olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Cehennem ise o kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Onlardan “İzin ver de beni fitneye düşürme” diyenler var. Heyhat! Onlar fitnenin tâ içine düştüler. Cehennem ise o kâfirleri kuşatmıştır.

İçlerinden bazısı: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme." der. Dikkat edin, fitnenin ta içine kendileri düşmüşlerdir. Ve cehennem o nankörleri elbette çepeçevre kuşatacaktır.

daħı anlardan oldur kim eydür “destūr vir baña fitneye bıraķma beni” iy fitne ya'nį şirk içine düşdiler! daħı bayıķ ŧamu ķaplayıcıdur kāfirleri.

Daḫı anlaruñ nicesi eydür saña: Yā Muḥammed, destūr vir baña oturmaġa,daḫı fitne[ye] bıraḳma beni, dir. Bilmiş olalar ki anlar fitneye düşüpdür.Taḥḳīḳ cehennem odı kāfirleri ḳaplamışdur.

Onlardan (münafiqlərdən): “Mənə (döyüşə getməməyə) izin ver, məni fitnəyə salma!”– deyənlər də var. Bilin ki, onlar (özləri) fitnəyə düşmüşlər. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri bürüyəcəkdir!

Of them is he who saith: Grant me leave (to stay at home) and tempt me not. Surely it is into temptation that they (thus) have fallen. Lo! hell is all around the disbelievers.

Among them is (many) a man who says: "Grant me exemption and draw me not(1312) into trial." Have they not fallen into trial already? and indeed Hell surrounds the Unbelievers (on all sides).

1312 Fitnah, as explained in n. 1198, 8:25, may mean either trial or temptation, or else tumult, turmoil, or sedition. The Commentators here take the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.