11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İllâ tenfirû yu’ażżibkum ‘ażâben elîmen veyestebdil kavmen ġayrakum velâ tedurrûhu şey-â(en)(k) va(A)llâhu ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Hep birden savaşa çıkmazsanız sizi acıklı bir azapla azaplandırır ve yerinize, sizden başka bir topluluk getirir ve siz, ona hiçbir zarar vermezsiniz ve Allah'ın, her şeye gücü yeter.

 Eğer (ciddiyetle kuşanıp hazırlanıp,cihad ve savunma için) sefere=çarpışmaya (savaşa) çıkmazsanız, O size pek acı bir azapla azap edecek ve yerinize bir başka topluluğu getirip (sizinle yer) değiştirecektir. Siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her şeye güç yetirendir.

Bakın, eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, sizi çok çetin bir azapla cezalandırıp, yerinize başka bir topluluk getirir; ki O'nun böyle yapmasına hiçbir şekilde engel olamazsınız. Çünkü Allah'ın herşeye gücü yeter.

Eğer gerektiğinde seferber olmaz, savaşa çıkmazsanız, Allah sizi can yakıp inleten müthiş azap ile cezalandırır. Yerinize başka bir kavmi getirir. Siz savaşa çıkmamakla O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü kudreti yeter.

bk. Kur’an-ı Kerim, 47/38.

Eğer savaşa çıkmazsanız (Allah) size acıklı bir şekilde azab eder ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir; siz de O'na bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye güç yetirendir.

39.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) Arap kabilelerini kendisiyle birlikte savaşa katılmaya çağı... Devamı..

Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi pek acı bir azabla azablandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her şeye güç yetirendir.

Eğer emrolunduğunuz bu savaşa topluca çıkmazsanız, Allah sizi çok acıklı bir azaba uğratır ve yerinize (itaat eden) başka bir kavim getirir. Siz de savaşa çıkmadığınızdan dolayı O'na zerrece zarar edemezsiniz. Allah her şeye kadirdir.

Eğer akın etmezseniz, Allah size elem verici bir azap verir. Başka bir kavim ile sizi değiştirir. Siz Allah’a asla zarar veremezsiniz. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.

Eğer gerektiğinde topluca savaşa çıkmazsanız, Allah size acı bir şekilde azap eder ve yerinize sizden başka bir topluluk getirir; sizler bu hususta Allah'a engel olamazsınız. Allah, her şeye gücü yetendir.

Savaşa çıkmazsanız, Allah size, acı bir azapla azap edecek, sizden başka, bir ulusla değiştirir de, ona hiçbir zarar edemezsiniz, Allahın her şeye gücü yetişir

Eğer (emrolunduğunuz bu savaşa) seferber olup çıkmazsanız, (Allah) sizi elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize başka bir millet getirip koyar da siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye gücü yetendir.

Tebük Seferi’ne katılacak olan Müslümanların işi oldukça zordu. Çünkü hem gidecekleri yer uzak hem de havalar sıcaktı. Savaşacakları düşmanları da güç... Devamı..

Eğer muhârebeye gitmez iseniz Allâh size ’azâb-ı elîm virir sizi başka bir kavim ile tebdîl ider, siz Allâh’a bir zarar viremezsiniz çünki Allâh her şeye kâdirdir.

Çıkmazsanız Allah size can yakıcı azabla azabeder ve yerinize başka bir millet getirir. O'na bir şey de yapamazsınız. Allah her şeye kadirdir.

Eğer Allah, yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır, yerinize başka bir topluluk getirir ve siz O’na zerrece zarar veremezsiniz. Allah’ın her şeye gücü yeter.

Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.

Harekete geçmezseniz sizi acıklı bir azapla cezalandırarak yerinize başka bir toplumu geçirir. Siz O'na asla zarar veremezsiniz. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

Eğer topluca savaşa katılmazsanız, O sizi acı bir azaba uğratır ve yerinize başka bir kavmi getirir ve siz O'na zerrece bir zarar veremezsiniz. Allah'ın herşeye gücü yeter.

Eğer toplanıp seferberlik etmezseniz o sizi elîm bir azâb ile ta'zib eder ve yerinize başka bir kavm getirir ve siz ona zerrece zarar edemezsiniz, Allah her şeye kadirdir

Eğer (gerektiğinde cihada) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir, siz (cihada çıkmamakla) O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kâdirdir.

Eğer seferber olmazsanız, sizi can yakıcı bir azapla cezalandırır ve yerinize başka bir halkı getirir. Siz O'na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

Eğer (emrolunduğunuz bu cihâda) elbirlik çıkmazsanız (Allah) sizi pek acıklı bir azaba dûçâr eder, yerinize sizden başka (itaatli) bir kavmi getirir. Siz Ona hiç bir şeyle zarar yapamazsınız. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Eğer (savaş için) koşup toplanmazsanız, (Allah) sizi (pek) elemli bir azâb ilecezâlandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; hem O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Eğer savaş için çıkmazsanız, Allah da size acıklı bir azap ile azap eder. Sonra da sizi, sizden başka bir toplumla değiştirir. Siz de Allah’a hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye güç yetirendir.

Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acıklı bir azaba uğratacaktır, sizin yerinize başka bir ulusu getirecektir. Siz ise Ona hiç bir türlü zarar veremezsiniz. Allah’ın gücü her nesneye yeticidir.

Eğer gazaya çıkmazsanız Allah sizi acıklı bir azaba duçar eder. Yerinize başka bir kavmi [⁴] getirir. Siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyle kaadirdir.

[4] Muti bir kavmi.

Eğer sefere çıkmazsanız O, sizi can yakıcı bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir topluluk [kavm] getirir. Siz ise O’na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz! Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Eğer seferber olmazsanız, Allah size elem verici bir azapla azap eder ve yerinize başka bir topluluk getirir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.

Eğer gerektiğinde savaşa çıkmazsanız, Allah sizi dünyada zâlimlerin boyunduruğu altında ezilmeye mahkûm edecek, âhirette de cehenneme atarak can yakıcı bir azap ile cezalandıracaktır ve sizin yerinize, bu dâvâyı omuzlayacak başka bir topluluk getirecektir ve siz buna asla engel olamazsınız. Kaldı ki, Allah’ın size kendi yolunda hizmet etme fırsatını bahşetmesi, tamamen O’nun lütuf ve merhametinden kaynaklanmaktadır. Yoksa, siz Allah yolunda cihâdı terk etmekle O’nun dâvâsına hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah, her şeye kâdirdir.

Savaşa / sefere katılmazsanız, Allah sizi acıveren bir azap ile cezalandırır.
Sizin dışınızdaki bir kavmi (sizinle) yer değiştirir.
Ona hiçbir zarar veremezsiniz.
Allah her şeye güç yetirendir.

Eğer sefere çıkmaz iseniz, Allah'ın size vereceği ceza pek ağır olacaktır: yerinize başka bir millet getirebilir hiçbir şey de yapamazsınız. Çünkü Allah her şeyi yapmaya kadirdir...

Eğer Allah yolunda savaş için yola çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır, yerinize başka bir toplum getiririz. Allah sizi cezalandırmaya kalkarsa, siz Allah’a karşı hiçbir şey yapamazsınız. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

(Gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz (savaşa çıkmamakla) ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye gücü yetendir.

Eğer topluca savaşa katılmazsanız, Allah sizi acıklı bir azaba uğratır, yerinize başka bir toplumu getirir ve siz o (Peygambere) hiçbir zarar veremezsiniz.¹ Çünkü O (Allah’ın) gücü, kesinlikle her şeye yeter.

1 “Zarar veremezsiniz” fiilinin mef’ulü Peygamber (a.s) olabileceği gibi, Allah da olabilir.

(Bakın) eğer [Allah yolunda] savaşa çıkmazsanız, sizi çok çetin bir azapla cezalandırıp yerinize başka bir topluluk getirir; ki böyle yapmasında O’na hiçbir şekilde engel olamazsınız: çünkü Allah’ın, her şeyi irade ve takdir etmeye gücü yeter.

Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah sizi can yakıcı bir azapla cezalandırır ve yerinize başka bir toplum getirir ve O’na hiç bir zarar da veremezsiniz. Zira Allah her şey için bir ölçü koyandır. 14/19, 5/54, 6/133, 11/57

Eğer savaşa çıkmazsanız, size elem verici bir azap çektirir ve sizin yerinize başka bir toplum getirir de (yokluğunuzla) O’na hiçbir zarar açmış olmazsınız: Zira Allah her şeye kadirdir.[¹⁴⁴⁷]

[1447] Zımnen: Siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz, aksine Allah sizin için vazgeçilmezdir.

Eğer siz (emre uyup, Allah’ın Resulü ile) sefere çıkmazsanız, (biliniz ki Allah) sizi pek çetin bir azapla cezalandırır, (sizi perişan eder.) Yerinize (peygambere yardım eden) başka bir topluluk getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz, (siz olmadan da, o, Rabbinin yardımıyla İslam'ı zafere ulaştırır) Allah herşeye kâdirdir.

İlle de Allah yolunda sefere çıkmazsanız, O sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Eğer seferber olmazsanız, sizi pek acıklı bir azap ile muazzep kılar ve size bedel başka bir kavmi getirir ve siz O'na hiçbir şey ile zarar veremezsiniz. Ve Allah Teâlâ her şeye kemaliyle kâdirdir.

Eğer topyekûn seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz savaşa çıkmamakla Onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir. [47, 38]

Eğer topluca (savaşa) çıkmazsanız, (Allah) size acı (bir şekilde) azabeder ve yerinize sizden başka bir topluluk getirir, O'na hiçbir zarar veremezsiniz, Allah herşeyi yapabilendir.

(Emir olundukdan sonra) gazâya çıkmaz iseniz Allâh sizi elemli 'azâb ile ta'zîb ider ve sizi başka bir kavim ile tebdîl iyler. (Bu hareketinizle) Allâh'a zarar viremezsiniz. Allâh her şeye kâdirdir.

Eğer sefere (savaşa) çıkmazsanız, Allah sizi acıklı bir azapla cezalandırır ve yerinize başka bir topluluğu getirir. Ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye bir ölçü koyar.

Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah size can yakıcı bir azabla cezalandırır ve yerinize de başka bir toplum getirir. O'na herhangi bir zarar da veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Seferber olmadığınız takdirde Allah sizi acı bir azapla cezalandırır ve yerinize de başka bir toplum getirir; siz ise Ona hiçbir zarar vermiş olmazsınız. Çünkü Allah'ın herşeye gücü yeter.

Eğer seferber olmazsanız Allah size korkunç bir azapla azap eder ve yerinize sizden başka bir topluluk getirir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye Kadîr'dir.

eger çıķmayasız 'aźāb eyleye size 'aźāb aġrıdıcı daħı degşüre bir ķavm sizden ayruķ. daħı ziyān eylemeyesiz aña nesene daħı Tañrı her nesene üzere güci yiterdür.

Eger sefer eylemeseñüz ‘aẕāb ider size Tañrı Ta‘ālā elīm ‘aẕāb eylemek.Daḫı sizüñ yirüñüze sizden özge bir ḳavm getürür. Daḫı peyġambere hīç nes‐ne‐y‐ile ziyān idemezsiz. Daḫı Tañrı Ta‘ālā her nesneye ḳādirdür.

Əgər (sizə əmr olunan bu döyüşə) çıxmasanız, Allah sizə şiddətli bir əzab verər və sizi başqa bir tayfa ilə əvəz edər (yerinizə başqa bir tayfa gətirər). Siz isə Ona (döyüşə çıxmamağınızla Allaha və Peyğəmbərinə) heç bir zərər verə bilməzsiniz. Allah hər şeyə qadirdir!

If ye go not forth He will afflict you with a painful doom, and will choose instead of you a folk other then you Ye cannot harm Him at all. Allah is Able to do all things

Unless ye go forth,(1301) He will punish you with a grievous penalty, and put others in your place; but Him ye would not harm in the least. For Allah hath power over all things.

1301 Tanfiru = go forth, march onward, be ready to strive and suffer. For this is the condition of all progress in the spiritual and moral, as well as... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.