30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 129. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-in tevellev fekul hasbiya(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘aleyhi tevekkeltu vehuve rabbu-l’arşi-l’azîm(i)

Fakat döner, yüz çevirirlerse hemen de ki: Allah yeter bana, yoktur ondan başka tapacak, ona dayandım ve odur büyük arşın sahibi.

(Ey Nebim!) Eğer onlar (yine de) yüz çevirirlerse, de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve (çünkü) O, büyük Arş’ın Rabbidir.”

Fakat bütün bunlara rağmen, onlar yine de inanmaktan ve senden yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O'ndan başka gerçek ilah yok, hep O'na dayanıp, O'na güvendim. Çünkü O'dur en yüce hükümranlığın Rabbi.”

Eğer onlar senin peygamberliğine imandan yüz çevirirler, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı yönlendirmeye devam ederlerse:
“Allah bana yeter. Hak ilâh yalnızca O'dur. Ona dayanıp, güvendim, işlerimi O'na havale ettim. O, yüce arşın, sınırsız kudret ve iktidar makamının Rabbidir” de.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim. O, büyük Arş'ın Rabbidir."

Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: 'Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur.'

Ey Rasûlüm, eğer senden yüz çevirirlerse (sana iman etmezler ve emirlerini dinlemezlerse) de ki: “- Bana Allah yeter, ondan başka hiç bir ilâh yoktur. Ben, ancak ona güvendim ve o büyük ARŞ'ın sâhibidir.”

(Bütün bu fedakârlığından sonra, ey Peygamber!) Eğer bu insanlar sırt çevirirlerse de ki: “Allah, bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnızca O’na tevekkül ettim. O, (bütün kâinatın idare merkezi olan) büyük arşın sahibidir.

Yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter; O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O, yüce arşın sahibidir.”[187]

[187] Tevbe sûresinden çıkarılacak genel ilkeler hakkında bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VIII, 409-413.

Eğer yüz dönerlerse: «Allah bana yetişir; ondan özge Tanrı yok, ben ona dayanmışım, ulu arşın sahibidir» diyesin

Buna rağmen sana inanmaktan yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur; ancak O'na güvenip dayanırım. Çünkü O'dur en yüce hükümranlığın Rabbi.”

“Allah bana yeter” diyebilmek ve buna içtenlikle inanabilmek kadar büyük bir zenginlik olamaz. Çünkü âciz bir varlık olan insan, bütün âlemlerin tek Y... Devamı..

Eğer senden yüz çevirirler ise ânlara di ki: "Allâh bana kifâyet ider ândan başka Allâh yokdur ben âna tevekkül itdim o ’arş-ı ’azîmin rabbidir."

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter; O'ndan başka tanrı yoktur, yalnız O'na güveniyorum; O büyük arşın Rabbidir."*

Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”

Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.”

(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir.

Yüz çevirirlerse de ki: "Tanrı bana yeter! O'ndan başka tanrı yoktur. O'na dayandım; O büyük Arş'ın sahibidir.

Eğer aldırmazlarsa onlara de ki: Bana Allah yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın Rabbidir.

Eğer aldırmazlarsa deki: bana Allah yetişir ondan başka ilâh yoktur, ben ona dayanmaktayım ve o, o büyük Arşın sahibidir

(Habibim! Sen tebliğine devam et.) Şayet (yapmış olduğun bunca davet ve uyarılara rağmen, îmân etmekten) yüz çevirecek olurlarsa, (işte o zaman, o inkârcılara:) “Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yoktur, ben O’na tevekkül ettim ve O, (yaratmış olduğu en) büyük (cisim olan) arşın Rabbidir” de.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül¹ ettim. O, Büyük Arş'ın Rabb'idir.”

1- Allah\a güvenme, O\na dayanma; her türlü çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah\a bırakma.

(Habîbim, sana îman etmekden) yüz çevirirlerse de ki: «Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir Tanrı yok. Ben ancak Ona güvenib dayandım. O, büyük arşın saahibidir».

(Ey şefkatli Resûl!) Eğer (seni dinlemeyip senden) yüz çevirirlerse, artık de ki: “Allah bana kâfîdir! O'ndan başka ilâh yoktur! (Ben) O'na tevekkül ettim ve O, büyük arşın Rabbidir!”(2)

(2)“Ey insanlar ve ey Müslümanlar! Böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşâd eden (size doğru yolu gösteren) ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sa... Devamı..

Eğer (İnananlara bu derece düşkün olan bu elçiden) yüz çevirirlerse, onlara deki “Kendisinden başka ilah olmayan Allah bana yeter. Ben güvenip, O na teslim oldum. Büyük arşın sahibi de O dur.”

Eğer yüz çevirecek olurlarsa onlara de ki: "Allah bana yeter, Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur. Ben yalnız Ona dayanırım. Ulu egeliğin çalabı olan da Odur."

Artık onlar senden yüz çevirirlerse «— Allah bana elverir. O/ndan başka tapacak yoktur, ben ancak ona mütevekkil oldum. O, büyük Arşın sahibidir» dersin.

(Ey Peygamber!) Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter. O’ndan başka tanrı yoktur. Ben O’na güvenip dayandım. O, büyük Arş’ın sahibidir.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter; O'ndan başka ilah yoktur, yalnız O'na güveniyorum ve O büyük bir hükümranlık sahibidir.”

Fakat bütün bunlara rağmen yine de yüz çevirecek olurlarsa, o zâlimlere de ki: “Dost ve yardımcı olarak bana Allah yeter! O’ndan başka ilâh yoktur! Ben, yalnızca O’na güvenir, yalnızca O’na dayanırım. Çünkü O’dur, yüce saltanat ve hükümranlığın sahibi!”

Yüz çevirdilerse, de ki:
-“Beni Allah hesaba çeker.
O’ndan başka ilah yoktur.
O’na tevekkül ettim.
O Çok Büyük Arş’ın rabbidir”.

Resulüm! senden uzaklaşanlara şunu söyle: " Bana, tek başına Allah'ım yeter, Ben sadece ona güvenirim, Çünkü, muhteşem kainatın tek hakimi odur. "

Eğer okuduğun ayetlerden yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter! Allah’tan başka yasama, yönetme, yargılama, cezalandırma yetkisini elinde tutan ilah yoktur. Ben ancak Allah’a güvenirim. Allah bütün varlıkların yönetim merkezi olan Arşın sahibidir."

(İnkârcılar) yüz çevirirlerse de ki: “Bana yalnızca Allah yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnızca O’na güvendim. O yüce [arş]ın sahibidir.”

(Ey Muhammed!) Eğer onlar, hâlâ (îman etmekten) yüz çevirirlerse, sen onlara sadece: “Bana tek ilâh olan Allah, yeter. Ben sadece O, hem yüce, hem de kâinat saltanatının sahibi olan (Allah’a) dayanırım.” de.

Fakat (bütün bunlara rağmen) onlar yine de yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter! O’ndan başka tanrı yok. Hep O’na dayanmış O’na güvenmişimdir ben; çünkü O’dur en yüce hükümranlığın Rabbi”. ¹⁷¹

171 Lafzen, “en yüce arşın/kudret ve hükümranlık tahtının Rabbi”. ‘Arş için bizim seçtiğimiz karşılık konusunda bkz. 7:54’le ilgili 43. not.... Devamı..

Buna rağmen yüz çevirecek olurlarsa de ki: – Allah bana yeter. Zira O’ndan başka ilah yoktur, ben O’na dayandım ve güvendim, çünkü O yüce arşın Rabbi/mutlak hükümranlık makamının sahibidir. 4/45, 8/64, 25/31, 39/38

(Bu gerçek ortadayken) yine de onlar yüz çevirirlerse, de ki: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yok, ben hep O’na güvenmişimdir; çünkü O en yüce hükümranlık makamının Rabbidir!”

(Ey Muhammed, sen tebliğ görevini yapmış bulunuyorsun, hak davetini kabul etmekten) Eğer yüz çevirirlerse de ki; Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur, ben ancak Ona güvenip dayandım, büyük Arş'ın Rabbidir O! (Elbette Rabbim bana yardım eder, İslam'ı zafere ulaştırır!)

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir. "

Eğer yüz çevirirlerse artık de ki: «Allah Teâlâ bana kâfidir. O'ndan başka mâbûd yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim ve O, pek büyük olan Arş'ın sahibidir.»

Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Resulüm! de ki: “Allah bana yeter. O'ndan başka tanrı yoktur. Ben yalnız O'na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş'ın, muazzam hükümranlığın sahibidir. ”

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter! O'ndan başka tanrı yoktur. O'na dayandım, O büyük Arş'ın sahibidir!"

(Yâ Muhammed) Eğer senin da'vetinden i'râz ider ve yüz çevirirler ise di ki: "Kendinden başka ilâh olmayan Allâh bana kâfîdir, O'na tevekkül itdim ve O, büyük 'arşın rabbidir."[¹]

[1] Kur'ân-ı kerîm'den en sonra nâzil olan bu iki âyet-i kerîmedir.

Eğer yüz çevirecek olurlarsa de ki “Allah bana yeter; O’ndan başka ilah yoktur. O’na güvenip dayandım. Büyük arşın (yönetimin) Sahibi[*] O’dur.”

[*] Rabbi

Eğer imandan yüz çevirirlerse de ki: -Bana Allah yeter, O'ndan başka ilah yoktur. Yalnız O'na güveniyorum. O, büyük arşın Rabbidir.

Yine de insanlar yüz çevirecek olurlarsa, sen de ki: Bana Allah yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Büyük Arş'ın Rabbi de Odur.

Eğer çekip giderlerse de ki: "Allah bana yeter. İlah yok O'ndan başka. Yalnız O'na dayandım ben; büyük arşın sahibi O'dur."

pes eger yüz döndüreler eyit “ŧapdur baña Tañrı yoķdur Tañrı illā ol anuñ üzere tevekkül eyledüm daħı ol çalabı’sıdur ulu 'arşuñ.”

Pes eger i‘rāż eyleseler eyit: Yitişür Tañrı Ta‘ālā baña mu‘īn, nāṣır. Andanözge tañrı yoḳdur, aña tevekkül eyledüm. Daḫı ol tañrısıdur ulu ‘arşuñ.

(Ya Peyğəmbərim!) Əgər onlar (sənə iman gətirməkdən, əmrlərinə itaət etməkdən) üz döndərsələr, de: “Mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O, böyük ərşin sahibidir! (O, bütün kainatın xaliqi və ixtiyar sahibidir!)

Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no God save Him. In Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.

But if they turn away, Say: "(Allah) sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"(1380)

1380 But if the Message is rejected, he still proclaims the burning Faith of his heart, which is unquenchable, Allah is All in All. To trust Him is to... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.