20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 124. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ mâ unzilet sûratun feminhum men yekûlu eyyukum zâdet-hu hâżihi îmânâ(en)(c) feemmâ-lleżîne âmenû fezâdet-hum îmânen vehum yestebşirûn(e)

Bir sure indirilince içlerinden bu hanginizin imanını artırdı diyen de var. Fakat inen sureler, inananların inançlarını artırır ve onlar birbirlerini müjdelerler.

(Herhangi) Bir sure indirildiği (çeşitli konularla ilgili, Allah’ın ayetleri hatırlatılıp delil gösterildiği) zaman, (muhterem ve müttaki geçinen fasık ve münafıkların) bir kısmı (mü’minlerle ve sadık dava ehliyle alay ederek): "Bu (sure ve ayetler) sizlerin hanginizin imanını artırdı? (Siz dünyanın realitelerini bırakıp bu ayetlerle mi kendinizi avutuyorsunuz!?)" derler. (Oysa) İman edenlere gelince; (evet Kur’ani sureler ve ayetler) onların imanını (iz’an ve irfanlarını) ziyadeleştirir. Ve onlar (bu İlahi gerçeklerle) müjdelenip sevinirler (umutlanarak ferahlık hissetmektedirler).

Ne zaman bir sûre indirilse, münafıklar arasından: “Bu haber hanginizin imanını pekiştirip artırdı” diye küçümseyerek soran birileri, çıkar. Ama iman edenlere gelince inen sûreler, onların imanlarını artırır ve onlar Allah'ın kendilerine ulaştırdığı müjdenin sevincini duyarlar.

Herhangi bir sûre indirildiği zaman, onlardan bir kısmı:
“Bu, sizin hanginizin imanını artırdı?” derler. İman edenlerin imanını artırmıştır. Mü'minler, inen sûreler sebebiyle birbirlerini müjdeleyerek sevinirler.

Bir sure indirildiğinde onlardan bazıları: "Bu, hanginizin imanını artırdı" der. İman edenlere gelince, bu onların imanlarını artırmıştır ve onlar buna sevinip müjdeleşirler.

Bir sûre indirildiğinde onlardan bazısı: 'Bu, hanginizin imanını arttırdı?' der. Ancak iman edenlere gelince; onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler.

Bir sûre indirildiği zaman, münafıklar alay yollu birbirine; “- Bu sûre hanginizin imanını artırdı? “der. Fakat müminlere gelince; Her inen sûre, onların imanını artırmıştır ve onlar (Bundan) sevinip müjdeleşirler.

Bir sure indiği zaman, onlardan bazıları: “Bu hanginizin imanını artırdı?” derler. O sure, hakiki olarak iman edenlerin imanını artırdı ve onlar (sure indi diye) seviniyorlar.

Herhangi bir sûre indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: “Bu sizin hanginizin imanını arttırdı?” Müminlere gelince, işte bu sûre onların imanlarını arttırır ve onlar sevinirler.

Bir sûre indiğinde, onlardan bir takımı: «Bu sizden hanginizin inanını arttırdı?» demektedirler, imdi inananların bu arttırır inanını, onlar müjdelenirler

Her ne zaman (Kur'an'dan) yeni bir sure indirilse münafıklardan bazıları (alaylı bir şekilde): “Bu (sure) hanginizin imanını artırdı?” diye sorarlar. Gerçek şu ki, o (sure) inananların imanını artırmış (kuvvetlendirmiştir) ve onlar (her inen vahiyle) sevinç duyarlar.

Bkz. 8/2Vahiy, yaratılış safiyetini kaybeden, nefsin ve şeytanın tesirinde kalarak ve kötülüklerden etkilenerek fıtratıyla çelişen davranışlar sergile... Devamı..

Yeni bir sûre nâzil oldığı vakit ânların içlerinden ba’zıları: "Bu sûre içinizden birinin îmânını artdırıyor mı?" diyorlar. Evet! Mü’minlerin îmânını tezyîd ider ve ânları mesrûr iyler.

Bir sure inince, aralarında "Bu, hanginizin imanını artırdı?" diyen ikiyüzlüler vardır. İnananların ise imanını artırmıştır; onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler.

Herhangi bir sûre indirildiğinde, içlerinden, (alaylı bir şekilde) “Bu hanginizin imanını artırdı?” diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sûre onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Ne zaman bir sûre indirilse, içlerinden “Bu hanginizin imanını arttırdı ki?” diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler.

Herhangi bir sûre indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: «Bu sizin hanginizin imanını artırdı?» İman edenlere gelince (bu sûre) onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler.

Her ne zaman bir sure inse, "Bu sure hanginizin inancını arttırdı," diye soranlar var. Gerçekten inananların inancını arttırmıştır, ve onlar (her surenin inişiyle) sevinip birbirlerini müjdelerler.

Bir sûre indirildiği zaman, içlerinden biri çıkar, "Bu sûre hanginizin imanını arttırdı?" der. Fakat müminlere gelince, aslında her inen sûre onların imanını arttırmıştır ve onlar sürekli olarak müjdelenip duruyorlar.

Bir Sûre indirildimi içlerinden biri çıkar «bu hanginizin iymanını artırdı bakalım?» der, evet, iymanı olanların iymanını artırmıştır ve onlar müjdelenib duruyorlar

Her ne zaman (resûlümüze) yeni bir sûre vahyedilse, onlardan (munâfıklardan) bazıları (alaylı bir şekilde, birbirlerine), “Bu (sûre) hanginizin îmânını artırdı!” diye sorarlar. Gerçek şu ki, o (sûreler) mü’minlerin îmânını (n kemâlâtını) artırır. Ve (üstelik) onlar (gelen sûrelerden dolayı) sevinç duyarlar.

Ne zaman bir sûre indirilse, onlardan bazıları:¹ “Bu hanginizin imanını arttırdı?” derler. Bu, iman edenlerin imanını arttırdı. Onlar, müjdelenmelerine sevinirler.

1- Münafıklar, alayımsı bir şekilde.

Bir sûre indirildiği zaman içlerinden kimi: «Bu (sûre) hanginizin îmaanını artırdı?» der. İman etmiş olanlara gelince: (Her inen sûre) dâima onların îmanını artırmışdır ve onlar (Kur'an indikçe sevinçlerinden) birbiriyle müjdeleşirler.

Hem bir sûre indirildiği zaman, bunun üzerine onlardan (o münâfıklardan) bazısı: “Bu, hanginizin îmânını artırdı?” der. Fakat îmân edenlere gelince, işte (her inen sûre)onların îmanlarını artırır ve onlar (bunu müjde kabûl ederek) sevinirler.

Ne zaman bir sure indirilse, hemen onlardan birileri “Bu sure ile hanginizin imanı arttı” diye konuşurlar. Elbetteki bu inen sure Allah’a iman edenlerin imanlarını artırmış ve inişinden de sevinç duymuşlardır.

Bir sure bildirilince içlerinden kimi der: "Bu sure hanginizin inancını artırdı?" İnananlara gelince, bu sureler onların inancını artırdı. İnanırlar bunu biribirlerine müjdelerler.

Bir sûre inzal olundu mu münafıklardan biri diğerine istihza ile «— bu sûre hanginizin imanını artırmıştır» der. Müminlere gelince bu sûre onların imanlarım artırır, onlar o âyet ile sevinirler.

Bir sûre indirildiği zaman onlardan kimi, “Bu, hanginizin imanını artırdı?” der. Hâlbuki o inananların imanını artırır ve onlar da birbirlerini müjdelerler.

Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı, “Bu, hanginizin imanını arttırdı?” der. Ancak iman edenlere gelince (Allah), onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler.

Ne zaman Kur’an’dan bir sûre indirilse veya bu inen ayetler kendilerine tebliğ edilse, içlerinden bazıları güya müminlerle alay ederek, “Şimdi bu ayetler hanginizin imanını güçlendirdi?” derler. İman edenlere gelince,her indirilen ayet onların imanını iyice pekiştirip artırır ve onlar, Allah’ın vaadettiği sonsuz nîmetlerin müjdesiyle, yürekleri ferahlatan bir coşku ve sevinç duyarlar.

Bir sûre indirildiği zaman içlerinde:
-“Bu hanginizin imanını artırdı?” diyen kimseler vardır.
İman eden kimselerin, evet, onların imanını artırdı.
Onlar birbirini müjdeliyor.

Allah tarafından bir sûre indirildi mi kimileri: " Ya hu, der. Şimdi bu sure, sizden hanginizin imanını arttırdı? " İnananlar ise imanlarını arttırdığı için tebrikleşirler.

Bir sure gönderdiğimizde alaycı bir tavırla; "Bu sure hanginizin imanını artırdı?" diyenler var. Her gönderilen sure iman edenlerin imanını artırır. Müminler kendilerine bilmedikleri bir ayet okununca hemen birbirini müjdeler. Her okunan ayetlerle Allah’ın onların yanında olduğuna bir kez daha iman ederler, imanlarına iman katarlar. İndirilen sureler ancak münafıkların imanını artırmaz. Zaten onlar inkâr eden kâfirlerdir.

Herhangi bir sure indirildiği zaman içlerinden bir kısmı “Bu, sizin hanginizin imanını artırdı ki?” der. İman edenler var ya, (indirilen her sure) onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler. [*]

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:173; Enfâl 8:2; Kehf 18:13; Meryem 19:76; Hacc 22:54; Ahzâb 33:22; Muhammed 47:17; Fetih 48:4; Müddessir 74:31.

Her ne zaman yeni bir sûre indirilse, o münâfıklardan kimileri: “Bu sûre hanginizin îmanını arttırdı?” diye sorar. Gerçek şu ki o sûre ancak mü’minlerin îmanını artırır ve onlar, bu yüzden sevinç duyarlar.

NE ZAMAN bir sure indirilse, o hakkı inkar edenlerin arasından “Bu [haber] hanginizin imanını pekiştirdi?” diye (küçümseyerek) soran birileri çıkar. ¹⁶⁴ Ama imana erişmiş olanlara gelince, bu onların imanlarını pekiştirir ve onlar [Allah’ın kendilerine ulaştırdığı] müjdenin sevincini duyarlar. ¹⁶⁵

164 Lafzen, “...aralarında ... diyenler var”. Burada inanmayanlar tarafından söylenen “söz”, muhtemelen, 8:2’de, “ne zaman O’nun ayetleri/mesajları ke... Devamı..

Ne zaman bir sure indirilse hemen onlardan birileri, ‘Bu hanginizin imanını artırdı?’ derler. Evet, iman edenlerin imanını artırır ve onlar bunu birbirlerine müjdelerler. 3/113, 5/82...84, 8/2- 3, 16/102

NE zaman Kur’an’dan bir bölüm indirilse, hemen onlardan birileri: “Bu hanginizin imanını artırdı?” derler.[¹⁵⁵⁶] Hani iman edenler var ya: bu onların imanlarını tabii ki artırmıştır; ve elbet onlar bunun sevincini ve müjdesini paylaşırlar.[¹⁵⁵⁷]

[1556] Kur’an, kurucu neslin imanının hem sebebi, hem takviyesiydi. Vahyi Allah’ın insana olan umudunun bir ifadesi olarak gördükleri için, vahyin art... Devamı..

Münafıklardan bir kısmı bir sure indirildiğinde, "Bu sure hanginizin imanını artırdı?" derler. (Böylece akıllarınca müminleri doğru yoldan alıkoymaya çalışırlar) Oysa aslında inen her sure onların imanını artırmıştır ve gereken müjdeyi alıp sevinmişlerdir.

Herhangi bir sûre indirildiğinde, içlerinden birileri "Bu hanginizin imanını artırdı?" derler. İman etmiş olanlara gelince, inen sûre onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Ve ne zaman bir sûre indirilmiş olunca, onlardan kimi der ki: «Bu hanginizin imânını arttırdı?» Fakat o kimseler ki, imân etmişlerdir, artık onlara imânı arttırmıştır ve onlar müjdelenirler.

Yeni bir sûre indirildiğinde onlardan bazıları: “Bu inen kısım hanginizin imanını artırdı acaba? ” diyerek vahyi küçümserler. Ama bu, iman edenlerin imanını, yakinini artırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

Münafıkları nifakta sabit tutmak, zayıf müminlere ise şüphe verip imandan çıkarmak gayesiyle böyle derler.

Ne zaman bir sure indirilse onlardan kimi: "Bu, hanginizin imanını artırdı?" der. Bu, inananların imanını artırır, onlar sevinirler.

Bir sûre nâzil oldukda münâfıklar (istihzâ iderek) "Bu hanginizin îmânını artırdı" dirler. O, (nâzil olan her sure) mü'minlerinn îmânını artırır ve onlar bunı birbirine müjde iderler.

Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını (güvenini) arttırdı ki?” der. O (sure), inanıp güvenmiş olanların güvenini artırır. Onlar onu (sureyi), birbirlerine müjdelerler.

Bir sûre indirilince, aralarında: -Bu hanginizin imanını artırdı? diyen kimseler vardır. O, iman eden kimselerin imanını artırmıştır. Onlar, bunu birbirlerine müjdelerler.

Yeni bir sûre indirildiğinde, onlardan “Bu sûre hanginizin imanını arttırdı?” diyenler olur. İman edenlere gelince, bu sûre gerçekten onların imanını arttırmıştır; onlar bununla sevinç duyarlar.

Ne zaman bir sure indirilse içlerinden biri, "Bu hanginizin imanını artırdı?" diye konuşur. İmanı olanların imanını artırmıştır. İşte sevinip duruyorlar!

daħı ķaçan kim indürinile bir sūret anlardan oldur kim eydür “ķankıñuzdur arturdı aña uşbu inanmaġı?” ammā anlar kim įmān getürdiler arturdı anlara inanmaġı daħı anlar sevindiler.

Ḳaçan bir sūre inse anlaruñ nicesi eydürler: Kimüñ īmānın arturdı bu sūre?dirler. Ammā ol kişiler ki īmān getürdiler, arturur īmānlarını. Daḫı anlarbiri birine beşāret eyler.

Bir surə nazil edildiyi zaman onlardan (münafiqlərdən): “Bu sizin hansınızın imanını artırdı?” – deyənlər də var. Mö’minlərə gəlincə, (hər bir surə) onların imanını artırar və onlar (bu surələrin nazil olmasına) sevinərlər.

And whenever a surah is revealed there are some of them who say: Which one of you hath thus increased in faith? As for those who believe, it hath increased them in faith and they rejoice (therefor).

Whenever there cometh down(1375) a sura, some of them say: "Which of you has had His faith increased by it?" Yea, those who believe,- their faith is increased and they do rejoice.

1375 The incompatibility of Unfaith and Faith are contrasted in this section in respect of revelation and the divine teacher. The Unbelievers laugh at... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.