2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 107. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne-tteḣażû mesciden dirâran vekufran vetefrîkan beyne-lmu/minîne ve-irsâden limen hâraba(A)llâhe verasûlehu min kabl(u)(c) veleyahlifunne in eradnâ illâ-lhusnâ(s) va(A)llâhu yeşhedu innehum lekâżibûn(e)

Zarar vermek, kafirlikte bulunmak, inananların aralarını açmak, daha önce Allah'la ve Peygamberiyle savaşanın gelmesini gözlemek için mescit kuranlara gelince: Biz ancak iyilik istemekteyiz diye yemin edecekler ve Allah'sa tanıklık etmektedir ki onlar yalancıdır.

Mescid-i Dırar ve Münafıklar:
Bir de
(münafıklık damarıyla, Müslümanlara ve Hakk dava mensuplarına)zarar vermek (ve zayıflatmak), küfrü (ve nifak cephesinin gücünü) artırmak, mü’minlerin (Hakka ve hayra hizmet ekibinin) arasını açmak (üzere)... Ve daha önce (başından beri) Allah’a ve Resulüne (Hakk Dine ve adalet düzenine) karşı (açıkça) savaş açmış kimselerin (müşrik ve münkir kesimlerin desteğini) gözetleyip (onlardan makam, menfaat ve madalya almak) için, (ayrı) bir mescit (yeni bir merkez, hizip, ekip) kuranlar da vardır ki; (bu münafıklar: "Biz bu yeni merkezi ve hareketi yaparken;) iyi ve güzel gayretlerden (ve hayırlı hizmetlerden) başka (kötü) bir şey amaçlamadık” diye (yalan yere) yemin edeceklerdir. Oysa Allah şahitlik edip, (kesinlikle biliyorve haber veriyor ki) şüphesiz onlar (yamuklaşmış ve İslam düşmanlarına yanaşmış) yalancı kimselerdir.

Birtakım zararlı eylemlerde bulunmak, insanları İslâm'dan çevirmek, mü'minler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve O'nun elçisine karşı savaş tavrı içinde bulunanlara bir gözetleme yeri sağlamak için, ayrı bir mescid kuran münafıklar da var. Bunlar size, muhakkak şöyle yemin edecekler: “Biz bu mabedi yapmakla, ancak iyilik arzu ettik.” Oysa Allah onların yalancı olduklarına bizzat şahittir.

Münafıklar arasında, müslümanlara zarar vermek, insanları küfür batağına düşürmek, mü'minler arasına tefrika sokmak, ilk günden itibaren Allah ve Rasûlüne, Kurân'a ve sünnete, müslümanlığa ve müslüman nesillere savaş açmış olan adına, bölgeyi gözetleyerek bilgi toplamak üzere, mescidi üs haline getirenler:
“İyilikten başka bir maksadımız yoktu” diyerek yeminler ediyorlar. Allah onların kesinkes yalancı olduklarına şâhitlik eder.

Bir de zarar vermek, küfrü pekiştirmek, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah'a ve Peygamberine karşı savaşmış olanın gözcülüğünü yapmak için mescid edinenler var. Bunlar: "Biz iyilikten başka bir amaç gütmedik" diyecekler. Allah onların yalancı olduklarına şahitlik etmektedir.

107-108.İbnu Merdeviye`nin Ebu Rahm`dan rivayet ettiğine göre Mescidi Dırar diye bilinen mescidi yapanlar Resulullah (a.s.)`ın Tebük seferi için hazır... Devamı..

Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: 'Biz iyilikten başka bir şey istemedik' diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.

O kimseler ki, müminlerin arasını ayırmak için, küfürlerini kuvvetlendirmek için, zarar yapmak için ve daha önce Allah'a ve Rasûlüne karşı harb eden kimseye (öteden beri peygambere düşmanlık eden ve sonrada Şam'a kaçan ve münafıklar tarafından tekrar kendilerine yardımcı olmak üzere geri gelmesi beklenen rahip Ebu Amir'a) yatak hazırlayıp onu beklemek için bir MESCİD edindiler: “- İyilikten başka bir şey murad etmedik”, diye yemin de edecekler. Fakat Allah şâhid ki, bunlar, gerçekten yalancıdırlar. (Fenalık için kurulan bu mescid, Peygamberin emriyle yıktırılıp arsası çöplük yapıldı.)

(O münafıklardan) öyleleri de var ki; zarar vermek, küfrü geliştirmek, Müminlerin arasını açmak, daha önce Allah’a ve elçisine karşı savaşan o adam(*) için bir hazırlık yapmak için mescid kurmuşlar. İyilik ve güzellikten başka bir gayeleri olmadığına yemin edecekler. Hâlbuki Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik ediyor.

(*) Medine münafıklarının kendisine bel bağladığı Ebu Amr ismindeki Hıristiyan bir papaz veya daha önce İslam’a karşı savaşan Mekke müşrikleri kastedi... Devamı..

Bir de şunlar var: Zarar vermek için, nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve Rasûlü ile savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için tutup bir mescid yapmışlardır. “İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz” diye, gerile gerile yemin de ederler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.[182]

[182] Dırâr mescidi hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VIII, 339-348.

Ziyan vermek, küfre sapmak, inananlar arasını ayırmak, daha önce Allah ile, peygamberiyle savaşını beklemek üzere, mesçit yapanlar: «Bizler ancak iyilik diliyoruz» diyerek ant içiyorlar, Allah tanıktır ki, onlar yalancıdırlar

Ve (birtakım) zararlı eylemlerde bulunmak, dinden çıkmayı örgütlemek, inananlar arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah'a ve Resulüne karşı savaş tavrı içinde bulunanlara bir gözetleme (kulis) yeri sağlamak için (ayrı) bir mescit (Mescid-i Dırâr) kuranlar (var). Bunlar muhakkak ki, şöyle yemin edecekler: “Biz (bununla) sadece iyilerin iyisini yapmak istemiştik!” Oysa Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

“Mescid-i Dırâr”, Kuba mescidinin karşısında münafıkların inşa ettikleri, fitne ve fesat yuvası ve mühimmat deposu olarak kullandıkları ve fakat mesci... Devamı..

Ba’zıları da küfür içün beyne’l mü’minîn nifâk çıkarmak mü’minlere zarar virmek ve Allâh’a ve rasûlüne karşu harb idenlere hidmet itmek içün mescid binâ itdiler ve "Yalnız iyilik yapmak istedik" diyu yemîn itdiler. Allâh yalan söylediklerine şâhiddir.

Zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamber'ine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescid kurup: "Biz sadece iyilik yapmak istedik" diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahiddir.

Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.[261]

İslâm tarihinde “Dırâr Mescidi” diye bilinen bir mescid, bazı münafıklarca, Kuba mescidi civarında; bu mescidi gözden düşürmek için inşa edilmişti. Mü... Devamı..

Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkârcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescid yapmışlardır. “Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı” diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar.

(Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

Medine’de İslâm’dan önce Ebu Âmir isminde birisi hıristiyan papazı olmuş ve Resûlullah’ın peygamberliğine haset ederek Uhud ve Huneyn’de ona karşı sav... Devamı..

Zarar vermek, inkarcılığı uygulamak, inananların arasını açmak ve önceden ALLAH ve elçisiyle savaşmış olanlara bir gözetleme yeri hazırlamak için mescid kullananlar da var. "Amacımız sadece iyiliktir," diye yemin ederler. ALLAH onların yalancılığına tanıktır.

Bir de müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek ve müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü'ne karşı savaş açmış olanı beklemek için mescid yapanlar var. "İyilikten başka bir maksadımız yoktu." diye yemin de edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.

Bir de şunlar var ki tuttular bir mescid yaptılar, inadına ızrar için, küfr için, mü'minlerin arasına tefrıka sokmak için, ve bundan evvel Allaha ve Resulüne harbeden herife bir pusu yapıvermek için, bununla beraber husni niyyetten başka bir muradımız yoktu diye yemin de edecekler, fakat Allah şâhid ki bunlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar

(Resûlüm! Müslümanlar aleyhinde) zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfrü kuvvetlendirmek, mü’minlerin arasını açmak ve öteden beri Allah ve Resûlü’ne karşı savaş ilan etmiş olan kişiye (rahip Ebu Âmir’a) gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapan (munâfık) lar vardır. Bunlar, (bu mescidin inşa sebebi için) “Bizim iyilikten başka hiçbir maksadımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar.

Zarar vermek, gerçeğin üzerini örtmek, nifak¹ çıkarmak, Allah ve Resul'üne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak² üzere bir mescit yapan kimseler: “Biz yalnızca iyilik yapmak istedik.” diye yemin ederler. Oysaki Allah, onların yalan söylediklerine tanıktır.

1- Nifak, birden çok inanca sahip olmak, inanmadığı halde çıkarı için ve çeşitli nedenlerle inanıyor gibi görünmek, ikircikli davranmak, Müslümanlara ... Devamı..

Bir de (müslümanlar) zarar vermek için, küfr için, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha evvel Allah ve Resulü ile harb eden (in gelmesini iştiyaak ile) beklemek ve gözetmek için bir (binâ yapıb onu) mescid edinenler ve: «(Bununla) iyilikden başka bir şey kasdetmedik» diye muhakkak yemîn edecek olanlar vardır. Allah, şâhidlik eder ki onlar şeksiz, şübhesiz yalancıdırlar.

Bir de (mü'minlere) zarar vermek, inkâr(larını takviye) etmek, mü'minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah ve Resûlü ile harb eden kimseye gözetleme (yeri)yapmak için bir mescid edinenler vardır.(1) (Onlar:) “İyilikten başka bir şey istemedik” diye yemîn de edecekler. Hâlbuki Allah şâhidlik eder ki, şübhesiz onlar elbette yalancıdırlar!

(1)Mescid-i Dırar, Medîneli olduğu hâlde îmân etmeyip, her savaşta Müslümanların karşısında yer alan ve daha sonra Bizans kralından yardım istemek üze... Devamı..

Gerçekleri inkâr etmek, inananların arasını ayırmak ve inananları gözetlemek amacıyla zararlı bir mescit inşâ edenler var ya, (bu mescidin inşa edilme sebebi için) “Bizim, yalnızca güzel bir şey yapmaktan başka amacımız yok” diye yemin edecekler. Fakat onlar şüphe yok ki yalan söyleyenlerdir.

O kimseler ki, inananlara zarar vermek, tanımazlık etmek, inananların arasını açmak, Allah’a, peygamberine karşı savaşacak olanı beklemek için mescit edindiler, "Bizim bundan beklediğimiz yalnız iyiliktir" diye kıyasıya and içtiler, Allah tanıklık eder ki, onlar kesenkes yalancıdırlar.

«Küba» mescidine zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, mü/minler arasına tefrika sokmak, daha evvel Allah ve peygamberi ile savaşan kimseyi gözlemek kastiyle mescit yapan * biz iyilikten [¹] başka birşey istemedik, diye yemin eden münafıkların yalancı olduklarına Allah şehadet eder.

[1] Namaz, zikrullah, âciz ve mâlûl olanlara ayrı bir mescit yapmak gibi amali hasene veya irade-i hasene.

(İslam’a) zarar vermek, inkâr etmek ve mü’minler arasını ayırmak ve daha önce Allah ve elçisiyle savaşmış olanlara bir üs olması maksadıyla bir mescit yapanlara²⁴ gelince, onlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir amacımız yoktu” diye de yemin ederler. Oysa Allah onların yalancı olduklarına şahittir.

24 İslam tarihinde “Mescid-i dırar” olarak bilinen ve münafıkların yaptırdığı mesciddir. Hazrec kabilesinden Ebu Amir, Hz. Peygamber’in azılı düşmanla... Devamı..

Zarar vermek, küfre sapmak, iman edenlerin arasını ayırmak, Allah ve elçisine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük etmek üzere bir mescit (mescid-i Dırar) kurup, “Biz sadece iyilik yapmak istedik” diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz Allah şahittir.

Ey şanlı Elçi, münâfıklara karşı son derece dikkatli ol! Çünkü onlar arasında, yıkıcı ve zarar verici faaliyetlerde bulunmak, İslâm toplumunu yıkıcı hareketlere girişerek inkâr cephesini güçlendirmek, Müslümanlar arasına fitne ve ayrılık tohumları ekerek onları birbirine düşürmek ve öteden beri Allah’a ve Elçisine karşı savaş ilan etmiş olan Allah düşmanına yataklık edip casuslarını barındırarak ona bir gözetleme ve istihbarat merkezi oluşturmak için sizin mescidinize alternatif bir mescit kuranlar var. Gerçi onlar, kendilerini hesaba çekeceğin zaman,Vallahi,bizim iyilikten başka bir amacımız yoktu!” diyerek yemin edecekler. Fakatsakın onlara inanma! Çünkü onların yalancı olduğuna, bizzat Allah şâhittir!

Önceden Allah’a ve O’nun rasûlüne karşı harp etmiş / savaşmış kimseler adına gözetleme yapmak, Müminler arasında ayrılık çıkarmak, inkâr etmek ve zarar vermek üzere mescid edinenlere gelince; “Sadece İyilikler-Güzellikler arzu ettik” diye yemin ediyorlar.
Allah da şehadet ediyor ki; onlar, elbette yalancıdır.

İkiyüzlüler bir mescit inşa ettiler. Maksatları, dedi kodu üretmek, karşıt bir görüş geliştirip Müslümanları bölmekti. Amaçları ise vaktiyle Allah'a ve resulüne karşı bayrak açmış birini başa getirmekti. Bunlar: " biz, sadece iyilik olsun istiyoruz " diye yemin edeceklerdir. Ne kadar pis yalancı olduklarını ise, Allah bilir.

Zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, Müminler arasına ayrılık sokmak için öteden beri Allah’a ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye ayrı bir toplanma yeri (mescit) yapanlar var. Bunlar, "Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok!" diye yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar yalancılardır.

(Münafıklar arasında) bir de zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah’a ve Elçisine karşı savaşmış olan kişiyi [*] beklemek için bir mescit edinenler ve “Biz güzellikten başka bir şey istemedik.” diye mutlaka yemin edecek olanlar vardır. Allah onların elbette yalancı olduklarına şahittir.

İslam tarihinde adına [Mescid-i Dırâr] yani “zarar vermek için inşa edilen mescit” olarak bilinen bu mescidi yapanlar, İbn Abbâs’ın verdiği bilgiye gö... Devamı..

(Münafıkların arasında) bir de Müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek, Müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasûlü’ne karşı savaş açmış olan kimseye¹ yataklık etmek için mescid² yapanlar ve “(bununla) iyilikten başka bir şey istemedik” diye yemin edecek olanlar da vardır. Fakat bunların, kesinlikle yalancı olduklarına Allah şâhittir.

1 Bu şahıs Uhud’da şehit düşen Hanzala (r.a)’ın babası olan, cahiliye döneminde Hıristiyan olup, Uhud savaşı esnasında Peygamberimize düşmanlık yapan,... Devamı..

VE [birtakım] zararlı eylemlerde bulunmak, dinden çıkmayı örgütlemek, müminler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve O’nun Elçisi’ne karşı savaş tavrı içinde bulunanlara ¹⁴² bir gözetleme yeri sağlamak için [ayrı] bir mâbed kuran [münafık]lar [var]. Bunlar [ey inananlar, size] muhakkak ki, şöyle yemin edecekler: “Biz (bununla) sadece iyilerin iyisini yapmak istemiştik!” Oysa, Allah onların yalancılar olduğuna [Bizzat] tanıktır. ¹⁴³

142 Lafzen, “ötedenberi Allah’a ve O’nun Elçisi’ne karşı savaş verenlere”, yani Tebük seferinden önce de. Bu ayetin atıfta bulunduğu tarihî vaka şöyle... Devamı..

Bir de müminlere zarar vermek, kâfirliği yaymak, müminlerin arasına fitne ve fesat sokmak ve bir de Allah ve Elçisi’ne karşı daha önce savaşanlara yardım ve yataklık yapmak üzere bir mescit (adı altında bina) yapan kimseler var. Bunlar, ‘Biz yalnızca iyi bir amaç için yapmak istedik kötü bir niyetimiz yoktu’ diye yemin ederler. Allah şahittir ki onlar kesinlikle yalancılardır. 9/41...47, 63/1...3

Ayrıca, zarar vermek, inkârda direnmek, inananlar arasına ayrılık sokmak ve öteden beri Allah ve O’nun Elçisi’ne savaş açan kimseler adına gözetleme yapmak amacıyla ibadethane inşâ edenler var.[¹⁵³³] Üstelik onlar, “Amacımız iyilik-güzellikten ibarettir” diye ısrarla yemin ederler; ama Allah şahittir ki onlar, kesinlikle yalancıdırlar:

[1533] Zımnen: Mekânlar değerlerini sizin ona verdiğiniz isimlerden değil, kullanım amaçlarından alırlar. Mescid-i Dırar’ı inşâ edenlerin başında Hazr... Devamı..

(Münafıkların arasında) öyle kimseler de vardır ki, (müminlere) zarar vermek ve aralarına ayrılık sokmak için, -daha önce Allah’a ve Resulüne karşı savaş açmış olan bir adamın (Ebu Amr adında bir rahibin) gelip kendilerine imamet etmesi için- bir mescit edindiler, (niyetlerinin İslam'a kötülük etme olduğu anlaşıldığında bu kez onlar) Yemin edecekler ve "Biz bu mescidi (Kuba mescidine gidemeyen müslümanlara) iyilik olsun diye yaptık" diyeceklerdir. Oysa Allah şehadet eder ki, kuşkusuz onlar yalancılardır.

Ve (birtakım) zararlı eylemlerde bulunmak, dinden çıkmayı örgütlemek, müminler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve O’nun Elçisi’ne karşı savaş açmış bulunanlara bir gözetleme yeri olsun diye bir mescid( Mesidi dırar) kuranlar var. Bunlar muhakkak ki, şöyle yemin edecekler: "Biz (bununla) sadece iyilerin iyisini yapmak istemiştik!" Oysa, Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahittir.

Ve o kimseler ki, zarar vermek için ve küfür için ve mü'minlerin aralarını ayırmak için ve evvelce Allah Teâlâ ile ve Resûlü ile savaşa cür'et etmiş olanı beklemek için bir mescit edindiler ve yemin de edeceklerdir ki: «Biz iyilikten başka bir şey kasdetmedik.» Allah Teâlâ ise şehâdet eder ki, onlar şüphe yok yalancı kimselerdir.

Bir de şunlar var ki: müminlere zarar vermek için, küfür ve küfranı yaymak için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için, tuttular bir mescid yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar: “Bundan, iyilikten başka maksat gütmedik. ” diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar.

Bu savaş açan kişi Hazreç kabilesinden Ebû Âmir’dir. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden önce hıristiyan rahibi olmuştu. Peygamberimizi kendisine r... Devamı..

(Seferden geri kalanlar arasında) Zarar vermek, nankörlük etmek, mü'minlerin arasını açmak ve önceden Allah ve Elçisiyle savaşmış olan(adamın gelmesin)i gözetlemek için bir mescid yapanlar da var. "İyilikten başka bir niyetimiz yoktu" diye de yemin edecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerine şahidtir.

Amr ibn Avf Oğulları, Kubâ Mescidini yaptıkları zaman Allah'ın Elçisinden, gelip mescidlerinde teberrüken namaz kılmasını ricâ etmişler, o da gidip or... Devamı..

Şunlar ki mü'minlere zarar virmek, küfürlerini kuvvetlendirmek, mü'minler arasına tefrîka koymak maksadıyla, bundan evvel Allâh ve Rasûl'üyle harb iden şahsa intizâren bir mescid binâ iylediler ve "Bundan maksadımız eyilikden başka bir şey değildir" diye yemîn iylediler. Allâh şehâdet ider ki onlar yalancılardır. [¹]

[1] "Benî 'Amr bin 'Avf" Mescid-i Kubâ'yı binâ ve Rasûl-ü Ekrem'i orada namâz kıldırmağa da'vet iylediklerinde kardaşları olan "Benû Ganem bin 'Avf" b... Devamı..

Zarar vermek, kâfirlik etmek, müminlerin arasını açmak ve bir de daha önce Allah’a ve Elçisine karşı savaşmış bir kişiyi beklemek için mescit edinmiş olanlar ise sana şöyle yemin edeceklerdir: “Bizim sevap dışında bir beklentimiz yoktur” Allah şahittir ki onlar, kesinlikle yalancıdırlar.

Zarar vermek, inkar etmek, müminler arasında tefrika çıkarmak, Allah ve Resulü'ne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak üzere bir mescit yapan kimseler: 'Biz, yalnızca iyilik yapmak istedik.' diye yemin ederler. Onların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahitlik eder.

Müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek, mü'minlerin içinde ayrılık çıkarmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan kimseye yataklık etmek için mescid edinenlere gelince: “Bizim niyetimiz iyilikten başka birşey değil” diye yemin ederler. Fakat Allah onların yalancılıklarına şahittir.(25)

(25) Medine münafıkları, Hıristiyan olan ve İslâm aleyhinde kışkırtmalarda bulunan birisiyle işbirliği yaparak, üs olarak kullanılmak üzere bir mescid... Devamı..

Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için, nankörlük/gerçeği örtmek için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. "İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!" diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.

daħı anlar kim duttılar mezgiti ziyān degürmek içün daħı kāfirlıķ içün daħı ŧaġıtmaķ için mü’minler arasında daħı yaraķlamaķ içün aña kim çalışdı Tañrı-y-ıla daħı yalavacı-y-ıla ilerüden daħı and içerler “dilemedük biz illā görklürek iş.” daħı Tañrı ŧanuķlıķ virür bayıķ anlar yalancılardur

Daḫı ol kişiler ki mescid idindiler żarar eylemeg‐içün, daḫı ayırmaġ‐ıçun mü’minler ortasını, daḫı ṣaḳlaşmaġ‐ıçun ol kişi kim ḥarb eyledi Tañrı Ta‘ālābile resūli ile ilerüden. Daḫı and içerler ki eydürler: Biz dilemedük illāyaḫşılıḳ. Tañrı Ta‘ālā ṭanuḳluḳ virür ki anlar yalancılardur.

(Quba məscidinə və müsəlmanlara) zərər vurmar, küfr etmək, mö’minlər arasına təfriqə salmaq məqsədilə, əvvəllər Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsədən (gəlib onlara rəhbərlik edəcəyi təqdirdə) göz-qulaq olmaq üçün məscid düzəldən və: “Biz (bununla) yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik”,- deyə and içənlərin (münafiqlərin) , həqiqətən, yalançı olmaları barədə Allah Özü şahidlik edəcəkdir!

And as for those who chose a place of worship out of opposition and disbelief, and in order to cause dissent among the believers, and as an outpost for those who warred against Allah and His messenger aforetime, they will surely swear : We purposed naught save good. Allah beareth witness that they verily are liars.

And there are those(1355) who put up a mosque by way of mischief and infidelity - to disunite the Believers - and in preparation for one(1356) who warred against Allah and His Messenger aforetime. They will indeed swear that their intention is nothing but good; But Allah doth declare that they are certainly liars.

1355 Three categories of Hypocrites having already been mentioned (n. 1354), a fourth class of insidious evildoers is now mentioned, whose type is ill... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.