19 Nisan 2021 - 7 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Berâetun mina(A)llâhi verasûlihi ilâ-lleżîne ‘âhedtum mine-lmuşrikîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu ültimatom) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, Allah'tan ve Resulü’nden kesin bir uyarıdır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah ve Resulü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden beridir.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu sûre Allah ve Rasûlünden: Kendileriyle antlaşma yaptığınız, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselere kesin, son bir ihtar ve ültimatomdur!

Ahmet Tekin Meali

Allah ve Rasulünden, antlaşmalara sınır getirme ve iptal kararnamesidir bu.
Kendileriyle antlaşmalar yaptığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah'a ortak koşan müşriklere.
*

Ahmet Varol Meali

Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.

Ali Bulaç Meali

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu, Allah'dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu, Allah’tan ve elçisinden, kendileriyle antlaşma yaptığınız o müşriklere bir beraettir (ültimatomdur.) (Yani Allah ve elçisinin o müşriklerle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Onların hiçbir antlaşmalarına bağlı değiller.)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar![164][165]*

Besim Atalay Meali (1962)

Bu, hakka eş koşanlardan, ahitleşmiş olduğunuz kimselerin, Allah ile peygamberi katından, ilgisinin kesilmesidir

Cemal Külünkoğlu Meali

(Bu ilân,) Allah ve Resulü tarafından, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere (ateşkes hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığını bildiren) bir ültimatomdur!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2. Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:

Diyanet Vakfı Meali

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

Edip Yüksel Meali

* Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:***

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:

Erhan Aktaş Meali

Antlaşma yapılan müşrik kimselere Allah ve Resûlünden bir berâettir:¹*

Hasan Basri Çantay Meali

Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!

Hayrat Neşriyat Meali

(Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır! (1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Bu, daha önce aranızda antlaşma yaptığınız ortak koşanlara Allah ve Elçisinden bir uyarıdır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bu, müşriklerden muahede ettiğiniz kimselere karşı Allah ve peygamberinin ilişiklerini kesmeleridir.*

Kadri Çelik Meali

(Bu,) Allah'tan ve elçisinden, müşriklerden kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere bir beraat (ilişkileri kesme) ilanıdır.*

Mahmut Kısa Meali

Bu ilân,Allah tarafından ve dolayısıyla, O’nun emirlerini size ulaştıranElçisi tarafından, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz fakat antlaşmaya ihânet eden müşriklere, dört ay sonra ateşkes hükümlerinin yürürlükten kaldırılacağını bildiren bir uyarı, bir ültimatomdur:*

Mehmet Türk Meali

(Bu âyetler) Allah’tan ve Peygamberinden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere resmî bir tebliğdir.1*

Muhammed Esed Meali

ALLAH'TAN Ve O'nun Elçisi'nden, kendileriyle andlaşma yapmış bulunduğunuz, Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir berâet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu. 1

Mustafa Çavdar Meali

Bu, Allah ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisinden kendileriyle ahit/antlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır/ültimatomdur, kesin uyarıdır: 2/100- 177, 8/56- 57, 9/2- 3- 12- 13, 48/25

Mustafa İslamoğlu Meali

BU, Allah ve O’nun elçisi tarafından, müşrikler[1398] içerisinden[1399] anlaşma yaptıklarınıza yönelik bir ilişik kesme ilanıdır:*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.

Suat Yıldırım Meali

Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar! *

Süleyman Ateş Meali

Allah ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından ilişkiyi kesme duyurusudur:

Şaban Piriş Meali

Allah'tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.

Ümit Şimşek Meali

Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

Eski Anadolu Türkçesi

bįzārlıķdur Tañrı’dan daħı yalavacından anlara kim 'ahd ķavl eyliler müşriķlerden.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə (onlarla olan əhdlərinin pozulması, əlaqələrin kəsilməsi barədə) bir xəbərdarlıq!

M. Pickthall (English)

Freedom from obligation (is proclaimed) from Allah and His messenger toward those of the idolaters with whom ye made a treaty:

Yusuf Ali (English)

A (declaration) of immunity(1246) from Allah and His Messenger, to those of the Pagans with whom ye have contracted mutual alliances:-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.