24 Nisan 2024 - 15 Şevval 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fecr Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke bi’âd(in)

Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd'a?

(Ey Nebim, Sana gösterilen kader filminde) Görmedin mi, Rabbin (inkâr ve isyanları yüzünden) ne yaptı Ad (kavmine)?

Bilmez misin Rabbin neler yaptı Âd halkına.

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmini?

Rabbinin Ad (kavmin)'e ne yaptığını görmedin mi?

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

Görmedin mi, Rabbin nasıl (azab) etti (Hûd peygamberin kavmi) Âd'a:

6, 7. Görmedin mi; Rabbin, yüksek binalar sahibi olan İrem’e, Ad kavmine ne yaptı?

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ‘Âd kavmine,

5,6,7. Aklı olan kimseye bundan iyi ant mı olur? Görmedin mi sen? Yüksek direkli, İrem kentinin sahibi olan Âd'e ne yaptı Tanrın?

Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna) ne yaptığını görmedin mi?

’Âd kavmini Allâh’ın ne hâle getürdiğini bilmiyor mısın?

6,7,8. Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a[580] ne yaptığını görmedin mi?

Âyette sözü edilen “kazıklar” ile, Firavun’un ordusundaki çadırların kazıkları kastedilmiş olabilir. Bu takdirde, kinaye yoluyla Firavun’un askerlerin... Devamı..

Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine;

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.  

 Bazı müfessirlere göre Firavun, yere dört kazık çaktırır, işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır, o şekilde işken... Devamı..

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad halkına?

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

Görmedinmi rabbın nasıl yaptı Ade?

6-7-8-9-10. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri inşa edilmemiş yüksek sütunlarla dolu olan İrem’e (o şehrin halkına), vadilerde kayaları oyan (sağlam şehirler kuran) Semûd (halkın) a ve kazıklar (çadırlar ve ordular) sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

Geçmiş kavimlerin helâkine dair âyet-i kerîmelerdeki, “Görmedin mi?” hitabının muhatabı her ne kadar zâhiren, Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] ... Devamı..

Rabb'inin Âd kavmine ne yaptığını biliyor musun?

Görmedin mi, Rabbin nice yapdı «Aad» e,

Görmedin mi Rabbin, Âd (kavmin)e nasıl (azâb) etti?

Rabbinin Ad milletine yaptıkları nasıl olmuş, bakmıyor musun?

Görmedin mi çalabın Ad’e ne etti,

Rabbinin Âd kavmine, yani İrem cemaatine yaptığını görmedin mi?

(Ey Peygamber!) Rabbinin Ad (kavmine) ne yaptığını görmedin mi?⁴

4 Ad kavmi için bkz. Hûd, 11/50-60 ve dipnotları.

Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?

Bilmez misin, Rabb’in neler yaptı o azgın ve günahkâr Ad kavmine?

Görmedin mi, senin rabbin nasıl yaptı Âd’i?

Rabb’in Âd kavmine ne yaptı biliyor musun?

Rabbin sana örnekler veriyor. Örneklerde düşünenler için öğütler var. Gecenin sabaha ulaştığı gibi cehaletin karanlıkları da aydınlığa ulaşır. Bu Allah’ın yasasıdır. Hiçbir zaman cehaletin karanlığı devamlı değildir. Sabahın doğup geceyi aydınlattığı gibi, dünya da hidayetin aydınlığına ulaşacaktır. Geçmişte neler oldu? Rabbin Ad’a ne yaptı? Ad halkı cehaletin karanlığında iken inananları hidayetin aydınlığına çıkardık. Cehaletin karanlığını sürdürenleri yok ettik. İnsanlığın yeryüzündeki imtihanı gece ile gündüzün değişimi gibidir. Kim inandığı yolda mücadele verirse; o dünyaya hâkim olur. Bu Allah’ın yasasıdır. Cehaletin savunucuları inananlara karşı mücadelelerini kazandıklarında dünya kararır. İnananlar mücadeleyi kazanınca dünya aydınlanır. Allah inananların yanında cehaletin karşısındadır. İnananlarla inkâr edenler arasındaki mücadele; samimiyeti, kararlılığı, azmi esas alır. İnananlar Allah yolundaki mücadelesinde azimli, kararlı, mücadeleci olmazlarsa, cehaletin karanlığı hükümran olur.

Rabbin (şunlara) ne yaptı görmedin mi: Âd (kavmine),

Rabbinin Âd toplumuna ne yaptığını bilmiyor musun?

BİLMEZ MİSİN Rabbin neler yaptı ‘Âd [halkın]a, ⁵

5 Bkz. 7:65-72, ve özellikle 7:65 ile ilgili not 48’in ikinci bölümü. Sonraki ayette zikredilen İrem, bugün Ahkâf çölünün kumları ile örtülmüş bulunan... Devamı..

Görmedin mi Rabbin Ad kavmine ne yaptı? 41/15-16, 46/21...25

Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd kavmine;[⁵⁷¹²]

[5712] Âd’ın hikâyesi, cenneti dünyada arayan zavallıların acıklı hikâyesidir. Kur’an’da 24 kez geçen ‘Âd kavminin nüzul sürecinde ilk geçtiği yer bur... Devamı..

(Nitekim Ey Muhammed) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Ad kavmine. (Azap ile nasıl helâk ettik)

Rabbin Ad kavmine neler yaptı bilmedin mi?

Görmedin mi ki Rabbin Âd'e nasıl yaptı?

6, 7, 8, 9, 10. Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69, 6-10; 7, 71-72; 41, 15;53, 50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7, 73-79; 11, 61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7, 103-141; 11, 96-99; 43, 46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

İrem’den maksat Âd halkıdır [53,50]. Bu azapla helâk olanlar Âd-ı ûlâ: ilk Âd olup, bu azaptan kurtulup geriye kalanlara Âd-ı Uhrâ: “sonki Âd” denir. ... Devamı..

Görmedin mi Rabbin ne yaptı 'Ad(kavmin)e?

(Yâ Muhammed) Haber almadın mı ki rabbin 'Âd'a ne yapdı? [³]

[3] 'Âd, Nûh 'aleyhisselâmın beşinci torunı olub Yemen'de hükümdâr idi. Kavmi onun ismiyle tesmiye olunurdı. "İrem" şehrini bu 'Âd'ın oğlı Şedâd cenne... Devamı..

Hiç görmedin mi Rabbin, nasıl bir ceza uyguladı Ad Halkına(Kavmine)[*]?

[*] Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği kavim. Onlara uygulanan ceza şu âyetlerde geçmektedir: Hud 11/58-60, Şuarâ 26/129, Fussilet 41/13... Devamı..

Ad kavmine Rabbin neler yaptı, görmedin mi?

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?

6-7. iy bilmedüñ mi nite işledi çalabuñ 'ād'a, irem adlu direkler issi?

Görmez misin nice işledi iş, seni yaradan Tañrı ‘Ād ḳavmine?

(Ya Peyğəmbər!) məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ada (Hud peyğəmbərin Ad qövmünə)?!

Dost thou not consider how thy Lord dealt with (the tribe of) Aad,

Seest thou not how thy Lord dealt with the ´Ad (people),-(6113)

6113 For 'Ad see n. 1040 to 7:65. They seem to have possessed an ancient civilisation, which succumbed when they persistently broke Allah's law.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.