21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fecr Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kellâ iżâ dukketi-l-ardu dekken dekkâ(n)

İş öyle değil, hayır, yer bir kere paramparça olup dümdüz bir hale geldi mi.

(Amma) Hayır; Arz’ın (Dünya’nın) parça parça yıkılıp darmadağın olacağı,

Hayır, iş bildiğiniz gibi değil, yeryüzü paramparça olup dağıldığı zaman,

Hesaba çekileceğinizi nasıl unutuyorsunuz? Yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman insan anlar.

Hayır. Yer çarpılıp parça parça dağıtıldığı zaman,

Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

Hayır, (bunların hiç biri uygun değildir). Ne zaman ki arz, çarpıla çarpıla toz duman edilir,

Hayır! (Bu yaptığınız doğru değildir.) Çünkü yeryüzü dümdüz olduğu zaman,

21,22. Hayır! Yeryüzü ardı ardına sarsılıp paramparça olduğunda, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiğinde,

Tanrı da buyurarak, melekler sıra sıra gelince

Hayır (bu hep böyle gitmeyecek). Yeryüzü sarsılıp parça parça döküldüğü (zaman),

21,22,23. Arz parça parça olacağı ve rabbin ’alâmât ve kudreti zâhir olub da melekler saf saf dizileceği ve insân cehenneme yaklaşdırıldığı zamân düşünecekdir. Lâkin o vakit düşünmekde ne fâide vardır?

Ama yer, çarpılıp paralandığı zaman;

Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,

Hayır, bu böyle olmamalı! Yer dağılıp parça parça olduğunda;

21, 22. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).

Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman,

Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği

Hayır, hayır! Yer, paramparça olup dağıldığı zaman,

Hakkaa ki yer (zelzeleyle) parça parça dağıtıldığı zaman,

Hayır! Yer (çarpıla çarpıla) un ufak olarak dümdüz edildiği zaman!

Hayır! Yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman.

Yok. Yer paramparça olunca,

Yok yok, bunlardan vaz geçin [¹⁰], yer dağılıp parça parça olunca,

[10] Veya evet, evet.

Hayır, asla! Yeryüzü sarsılıp paramparça olduğu zaman,

Hayır! Yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu.

Hayır; öyle yapmayın! Çünkü bütün bunların hesabını vereceksiniz! Ne zaman mı?
Yeryüzü peş peşe darbelerle sarsılıp paramparça olduğu zaman,

Hayır! Yeryüzü dümdüz edildiği zaman;

Ama olmaz ki. Yer paldır küldür sallanınca,

Haksızlık yapanlar bilsin ki, hiçbir şey onların istediği gibi olmayacak. Dünyadaki ömürleri bitince kıyametleri kopacak! Ölüm onların yakasına yapışacak! Veya onlar yeryüzünde oyalanıp dururken yeryüzünün kıyameti başlarına gelecek! Yeryüzü parçalanarak dağılacak! Dünyanın kıyameti gelince yaşanacak durumda olmayacak! İnsanların dünyada kurduğu her şey allak bullak olacak! Dünya mallarına karşı gösterdikleri zaaflar, dünya mallarını biriktirmeler, mallarını insanlardan kaçırmalar, insanların haklarını yiyerek oluşturdukları zenginlikler, hepsi darmadağın olacak! Hesap günü hiçbir şeyi bir araya getiremeyecekler. İnsanların dünyadaki zamanları bitecek Rabbinin huzuruna gelecekler!

21,22. Hayır! Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı, melekler sıra sıra (dururken) Rabbin(in emri) geldiği zaman (haliniz nasıl olacak?)

Hayır! (Sakın böyle de yapmayın!) Yeryüzü birbiri ardınca sarsılıp darmadağın edildiği zaman,¹

1 Dekk: Duvar ve dağ gibi şeyleri çarpıp bir hurda yığını, bir kırıntı haline getirmek ve düzlemek mânâlarına gelir. Bu (دَكًّا دَكًّا) tekrar, soyut ... Devamı..

Peki, [Hesap Günü nasıl davranacaksınız,] yeryüzü ardarda sarsılıp paramparça olduğunda,

– Hayır, böyle gitmeyecek. Yeryüzü dağılıp paramparça olduğunda... 59/18, 92/11

Yoo, öyle yapmayın! Yeryüzü art arda[⁵⁷²¹] sürekli bir sarsılışla sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

[5721] Mutlak mef’ul olan birinci dekken mecaz ihtimalini dışlar, ikincisi bunun “art arda” olduğunu ifade eder.

Hayır hayır. Yer dağılıp parça parça parçalanınca.

Hayır! Bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış! Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman,

Bu haksızlıkları yapmanızın sebebi, âhiret hesabını inkâr etmenizdir. Ama, iş öyle değil, siz elbette hesaba çekileceksiniz.

Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman,

Bu yapdıklarınız doğrı değildir. Arz parça parça dağıldıkda

Hayır, hayır… Yeryüzü dümdüz edilince…

-Hayır, Yer paramparça olduğu zaman,

Heyhat! Yeryüzü paramparça olduğunda,

İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde,

degül eyle! ķaçan uvanıla yir uvatmaķ uvatmaķ

Anuñ gibi degül. Māl kimseyi ‘aẕābdan ḳurtarmaz. Ḳaçan ki yir deprense, yirdeprenmek ki anuñ bile ‘ālem ḫarāb ola.

Xeyr! Yer dağılıb parça-parça olacağı;

Nay, but when the earth is ground to atoms, grinding, grinding,

Nay! When the earth is pounded to powder,(6124)

6124 Our attention is now called to the Day of Reckoning. Whether we failed to respect the rights of the helpless here or actually suppressed those ri... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.