2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fecr Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve fir’avne żî-l-evtâd(i)

Ve direk gibi sağlam kumandanları olan Firavun'a?

 Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun’a? (Allah bu zalimlere neler yapmış, zulüm saltanatlarını nasıl yıkmıştı?)

Ve direk gibi kumandanları olan veya pek çok çadır direğine sahip olan veya kazıklarla işkence eden Firavuna.

Devleti, teşkilâtı, orduları güçlü, şiddeti ve işkencesi meşhur, ülkesi zengin, hazinesi dolu, imkânları geniş, dikili taşları sembol edinen, ebedîleşme iddiasındaki Firavun'a ne yaptı?

bk. Kur’ân-ı Kerim, 7/71-79, 103-141; 11/61-68, 96-99; 26/141-158; 41/15; 43/46-56; 53/50; 69/6-10.

Ve kazıklar sahibi Firavun'a,

Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

Kalabalık ordu sahibi Firavun'a?

Ve ehramlar sahibi Firavuna da ne yaptığını görmedin mi?

Saltanat sahibi Firavun'a.

Kazıklı Firavun'u da?

Ve (piramitlerle dünyaya) kazık çakan Firavuna (neler yaptığını görmedin mi?)

9,10. Vâdîde taşdan binâlar yapan Semûd kavminin ve (ehl-i îmân içün) kazık işkencesi îcâd iden Fir’avn’ın ne hâle geldiğini görmüyor mısın?

9,10,11,12. Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a[580] ne yaptığını görmedin mi?

Âyette sözü edilen “kazıklar” ile, Firavun’un ordusundaki çadırların kazıkları kastedilmiş olabilir. Bu takdirde, kinaye yoluyla Firavun’un askerlerin... Devamı..

Kazıklı Firavun’a?

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.  

 Bazı müfessirlere göre Firavun, yere dört kazık çaktırır, işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır, o şekilde işken... Devamı..

Ve piramitler sahibi Firavun'a?

Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?

Ve o kazıkların sahibi Fir'avne

6-7-8-9-10. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri inşa edilmemiş yüksek sütunlarla dolu olan İrem’e (o şehrin halkına), vadilerde kayaları oyan (sağlam şehirler kuran) Semûd (halkın) a ve kazıklar (çadırlar ve ordular) sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

Ve kazıklar sahibi Firavun'a;

o kazıklar saahibi «Fir'avn» e.

Ve kazıklar sâhibi Fira'vun'a?

Çok zengin olan Firavun’a,

kazıklayıcı Firavun’a?

Kazıklı Firavun/a da ne yaptı?

Kazıklar/piramitler sahibi Firavun’a?⁶

6 Krş. A’râf, 7/103; Sad, 38/12. Kazık tabiri, yere sağlam olarak oturtulmuş anlamındadır. Nitekim Nebe Sûresi’nin 7’nci ayetinde bu kelime dağlar içi... Devamı..

Kazıklar (güçler) sahibi Firavun'a?

(Firavun için “zü’l-Evtad” (kazıklar sahibi) denmiştir. Bu tabirin birkaç anlamı olabilir. Firavun’un askerleri kazıklara benzetilmiş ve dolayısıyla a... Devamı..

Ve dünyada ebedi kalmak, dünyaya kazık çakmak için yapılmış piramitlerle simgelenen saltanata ve muazzam ordulara sahip o zâlim diktatöre, kazıklı Firavuna!

Piramitler’in sahibi Firavun’ları!

ya dünyaya kazık çaktığını sanan,

Gökyüzüne doğru kazıklar gibi dikilen piramitlerin sahibi Firavuna bak. Onlar ki güçlerini göstermek için büyük yapılar yapmışlardı.

Kazıklar sahibi Firavun’a.

Ve kazıklar sahibi¹ Firavun’a! ²

1 “Kazıklar sahibi” ifâdesi; a- Askerinin ve çadır kazıklarının çokluğu, b- İnsanları kazığa çakarak işkence ettiği, c- Güçlü kuvvetli olması d- Dağ g... Devamı..

Ve [pekçok] çadır direğine ⁷ sahip Firavun’a?

7 Bu tanımlamanın bir açıklaması için bkz. sure 38, not 17.

Kazıklar/piramitler sahibi Firavun’a ki. 2/49-50, 7/130...137

Ve (piramitlerle dünyaya) kazık çakan Firavun’a?[⁵⁷¹⁷]

[5717] “Kazık” anlamına gelen evtâd, aynen Nebe’ 7’de dağlar için kullanılır. Buradaki kullanımının da insan eliyle yapılan bir dağı andıran piramitle... Devamı..

Kazıklar sahibi Firavun'a. (Halka -kazıklara bağlamak suretiyle- zulmeden Firavun'a)

Ve kazıklar sâhibi Fir’avn..

Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?

6, 7, 8, 9, 10. Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69, 6-10; 7, 71-72; 41, 15;53, 50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7, 73-79; 11, 61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7, 103-141; 11, 96-99; 43, 46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

İrem’den maksat Âd halkıdır [53,50]. Bu azapla helâk olanlar Âd-ı ûlâ: ilk Âd olup, bu azaptan kurtulup geriye kalanlara Âd-ı Uhrâ: “sonki Âd” denir. ... Devamı..

Ve kazıklar sahibi Fir'avn'a?

Kur'ân-ı Kerîm'de yere oturmuş yüksek dağlara da "evtâd" dendiğinden burada dağlar gibi yüksek, temelleri kazık gibi yere çakılmış pramitleri yaptıran... Devamı..

Kazıklar sâhibi Fir'avn'a da ne yapdı. [⁵]

[5] Fir'avn iddi'â-yı ulûhiyet iylemekde oldığından kendine tapmayanları kazıklarla yere mıhlardı. Bundan dolayı kazıklar sâhibi diye şöhret peydâ itm... Devamı..

Bir de kazıklı Firavun’a nasıl ceza vermişti?

Kazıklar/pramitler sahibi Firavun'a..

Ve güçlü saltanat sahibi Firavun'a?

Ve kazıklar sahibi Firavun'a.

daħı fir'avn’a mıħlar issi ya'nį çiħar mıħ yā süler .

Fir‘avn ḳavmine daḫı neler işledi, çoḳ ḫaymeler issileri?

Eləcə də saysız-hesabsız ordular sahibi Fir’ona?!

And with Pharaoh, firm of right,

And with Pharaoh, Lord of Stakes?(6117)

6117 For "Lord of Stakes", see 38:12, n. 4160. For Pharaoh's arrogance and his fall, see 20:43, 78-79. The three examples given, 'Ad, Thamud, and Phar... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.