18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fecr Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Andolsun ağaran sabaha.

İkrime, Hasen ve saireye göre her günün sabahıdır, ibn-i Abbas'tan da bu rivâyet edilmiştir. Hac ayı olan zilhiccenin sabahıdır da denmiştir.... Devamı..

Andolsun, (Güneş’in doğuşu öncesi tan yeri ağarırken) Fecr’e (ve o vakitte uyanık mü’minlere),

Andolsun sökmekte olan şafağa!

Andolsun fecre,

Fecre andolsun,

Kasem olsun sabaha,

Fecre (gündüzün başlamasına.)

1,2,3,4. Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki, [755][756]

[755] Fecr sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 99.[756] Yemin edilen beş varlık hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’... Devamı..

(Karanlığı) yarıp çıkan sabahı düşün!

1,2,3,4. Fecr ve on geceler, çift ve tek, yaradılan mahlûkât, tekarrüb iden gice hakkıçün kasem iderim.

Tanyerinin ağarmasına and olsun;

Tan yerinin ağarmasına andolsun,

Yemin olsun şafak vaktine;

1, 2, 3, 4, 5. Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?  

 Her günün fecri, Zilhicce’nin on gecesi, müsbet ve menfî kutup diye bilinen çiftlerden oluşan varlık âlemi, bunları yaratan ve tek olan Allah, her şe... Devamı..

Andolsun tan vaktine,

Kasem olsun ki fecre

1-2-3-4. Tan yerinin ağarmasına, (zilhicce ayından ilk) on geceye, (o on geceden Kurban Bayramı günü olan) çift (gün) e ve (Arefe günü olan) tek (gün) e, geçip giden geceye kasem olsun ki,

Fecre¹ ant olsun.

1- Tan yerinin ağarma zamanı.

Yemîn olsun fecr'e (şafak vaktine)!

Sabahın ilk aydınlığına,

Ağaran tan yeri hakkı için,

Sabah hakkı için,

[1] Mekke'de nazil olmuş (30) âyettir.

Andolsun karanlığı yarıp çıkan tan vaktine,

Andolsun tan vaktine.

(Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr suresi, Leyl suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 30 ayettir. Bu surede eski kavimler... Devamı..

Düşün, ey insan: İnkar ve cehâlet karanlıklarını paramparça ederek, hakîkate susamış gönülleri iman ve Kur’an nurlarıyla aydınlatan ve müminleri bekleyen parlak bir geleceği müjdeleyen şafak vaktine andolsun!

Mekke döneminin hemen başlarında, Leyl sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen “el-Fecr: Şafak, tanyeri” kelimesinden almıştır. ... Devamı..

And olsun FECR’e!

1,2,3,4,5. Fecre, // on geceye // teke - çifte // ve akıp giden gece aşkına! // aklı başında olan biri için acaba bu yeminlerin değeri nedir...?

Andolsun! Sabah vakti ağaran tan yerine!

Yemin olsun: Tan vaktine,

1,2,3,4. Şafağa,¹ on geceye,² çifte ve teke³ ve geçip gitmekte olan geceye⁴ yemin olsun. ⁵

1 Fecir: Sözlük anlamı “yarmak” demektir. Araplar yerden suyun toprağı yararak çıkıp akmasına “inficâr” derler. Sabah aydınlığına, şafak sökmesine ve ... Devamı..

ŞAFAĞI düşün

Karanlığı yarıp çıkan aydınlığa. 15/66...73, 97/5

(KARANLIĞI) yarıp çıkan sabah vakti[⁵⁷⁰⁴] şahit olsun![⁵⁷⁰⁵]

[5704] Zımnen; “Yokluk karanlığını yarıp çıkan varlık sabahı”; ya da “cahiliyye karanlığını yarıp çıkan vahyin nurlu sabahı”; veya “bütün sabahlar”. F... Devamı..

Andolsun sabaha; (özellikle Kurban bayramının sabahına)

Andolsun fecre (tan yeri ağarmasına),

O fecir vaktine bakın,

Andolsun Fecre..

And olsun fecre,

Yemin olsun tan yerinin ağarma vaktine,

irte ḥaķķı-çun

‘Arefe ṣabāḥı ḥaḳḳı‐çun.

And olsun dan yerinə;

By the break of Day;(6108)

6108 Four striking contrasts are mentioned, to show Allah's Power and Justice, and appeal to "those who understand". The first is the glory and myster... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.