17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Gâşiye Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hel etâke hadîśu-lġâşiye(ti)

Geldi mi sana her yanı ve herkesi kavrayıp kaplayan o felaketin haberi?

(Ey Resulüm, her yanı yaygın olarak kuşatacak ve dehşeti tüm Dünya’yı kaplayacak olan) Kıyametin haberi Sana geldi mi? (Artık görevin insanlara duyurmak ve onları uyarmaktır.)

Korku ve dehşeti her tarafı kaplayacak kıyametten haberin var mı?

Dehşeti ve paniği ortalığı kaplayan felâketin, Kıyamet'in haberi mi geldi sana?

Her şeyi kaplayacak olan (kıyamet)in haberi sana geldi mi?

(Her yanı kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi?

(Ey Rasûlüm! Bütün insanları dehşeti ile) kaplayacak olan kıyametin haberi, muhakkak ki sana gelmiştir.

Sana, her şeyi örtüveren o kıyametin haberi geldi mi?!

O her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? [751][752]

[751] Ğâşiye sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 77.[752] Kıyamet ve âhiret hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN T... Devamı..

Sana bayıltıcı günün haberi gelmedi mi?

Dehşeti her şeyi kaplayacak olan felaketin (kıyametin) haberi sana geldi mi?

Her şeyi ihâta iden güni hiç işitdin mi?

Her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi?

Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

(Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen «gâşiye» kelimesinden alır. İlk gelen sûreler... Devamı..

Sana o bunaltanın haberi ulaştı mı?

O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi?

Geldimi sana o Gaşiye hadîsi

Ğâşiyenin¹ hadisi² sana geldi mi?

1- Dehşeti her şeyi kaplayıp kuşatacak olanın. 2- Haberi.

(Felâketleri bütün mahlûkaatı sarıb kaplayacak olan) kıyamet gününün haberi sana geldi ya.

(Ey Resûlüm!) Ğaşiye'nin (dehşetiyle insanları kaplayıcı olan kıyâmet ânının)haberi sana geldi mi?

Her şeyi kapsayacak bir olayın (kıyamet saatinin) haberi sana geldi mi?

Sen o kalkış gününü hiç işitmedin mi?

Felâketi cihana şâmil olan [²] kıyamet haberini aldın ya?

[1] Mekke'de nâzil olmuş (26) âyettir.[2] Veya cihanı heybetiyle bihuş eden.

Her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana geldi mi?

(Mekke’de nazil olmuştur ve 26 ayettir. Adını, ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen “gâşi... Devamı..

Ey dünya hayatının zevk ve sefahatine dalıp Rabb’ini ve O’nun mesajını unutan insan; kâinatı sarıp paramparça edecek olan o Kapsamlı Felaketin, Kıyametin haberi sana ulaşmadı mı?

Mekke döneminin ortalarında, Zâriyât sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen ve Kıyâmet Gününe işâret eden “el-Ğâşiyeh: örten, k... Devamı..

Sarıp Sarmalayan / GÂŞİYE’nin olayı sana geldi mi?

Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

(Her şeyi) kaplayacak olanın haberi sana geldi, (değil) mi?

(Ey Muhammed!) Sana o, her şeyi kuşatacak olan (kıyamet)’in¹ haberi geldi mi?

1 Ğâşiye: Aslında örtmek, sarmak kökünden “etken sıfat fiil” (ism-i fail) olarak; “bir şeyi her taraftan sarıp bürüyen salgın, sargın, kaplayan şey” d... Devamı..

KÂBUS Gibi Çöken’den ¹ haberin var mı?

1 Yani, Kıyamet Günü’nden.

Dehşeti her şeyi kaplayacak olan olayın haberi sana geldi mi? 27/66, 40/59

KASVET gibi sarıp sarmalayan olayın haberi sana ulaştı mı?[5694]

[5694] Bu tarz bir sorunun mukadder cevabı: “Kesinlikle ulaştı”dır. Ğâşiye kıyamete isim olmuştur. Zira sıfatlara giydirilen dişil form, onu isme dönü... Devamı..

Sana salgın Kıyametin haberi geldi mi?

Gâşiye'nin, dehşeti her tarafı saracak olan o felâketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun.

(Şiddet ve dehşetiyle her şeyi) Sarıp kaplayacak olan(o felaket)in haberi sana geldi mi?

Sarıp kuşatacak olanın haberi sana ulaştı değil mi?

Bürüyen/ansızın gelecek olanın haberi sana geldi mi?

Her yeri kaplayan felâketin haberi sana geldi mi?

Geldi mi sana Ğaşiye'nin/her şeyi her yandan sarıp kaplayacak olanın haberi!

bayıķ geldi saña örtūci sözi ya'nį ķıyāmet örter ķatılıķları-y-ıla ādemįleri.

Hīç geldi mi saña yā Muḥammed ḳıyāmet ḫaberi ki tütüni ḫalḳı örter.

(Ya Peyğəmbər! Dəhşəti aləmi) bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdımı?

Hath there come unto thee tidings of the Overwhelming?

Has the story reached thee of the overwhelming (Event)?(6096)

6096 Al Ghashiyah: the thing or event that overshadows or overwhelms, that covers over or makes people lose their senses. In 12:107, it is described a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.