28 Şubat 2024 - 18 Şaban 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’lâ Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Senukri-uke felâ tensâ

Seni okutacağız da unutmayacaksın.

(Ey Resulüm! İşte bütün bunları yaratan, yapan ve yakıştıran Rabbin olarak) Sana (Kur’an’ı) okutacağız, Sen de (asla) unutmayacaksın.

Biz sana okutup öğreteceğiz ve öğrendiklerinden hiçbirini unutmayacaksın.

Sana Kur'ân'ı duyuracağız, okutacağız, düşündüreceğiz. Sen de sakın Kur'an'ı okumayı, düşünmeyi, duyurmayı; Kur'an ile ameli, Kur'an-ı hayata geçirmeyi unutmamalısın.

Sana (Kur'an'ı) okutacağız ve artık unutmayacaksın.

6.Taberani`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Cibril (a.s.), Resulullah (a.s.)`a vahiy getirdiğinde Cibril (a.s.) daha vahyin tam... Devamı..

Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.

Bundan böyle, sana (Cebrâil'in öğreteceği üzere) Kur'an okutacağız da unutmıyacaksın.

Biz, o vahiyleri sana okuyacağız. Sen onları unutmayacaksın.

6,7. Bundan böyle seni okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir.

Seni okutacağız, imdi onu unutma

(İnsanların hidayeti için Kur'an'ı kalbine yerleştirip) sana okutacağız ve (okuduklarından hiçbirini) unutmayacaksın!

6,7. Biz sana Kur’ân’ı ta’lîm itdik. Allâh’ın unutmanı istediği şeyler müstesnâ olmak üzere ânı hiç unutmayacaksın. Allâh zâhiri ve bâtını bilür.

Sana Kuran'ı Biz okutacağız ve asla unutmayacaksın;

Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

6-7. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O, açık olanı da bilir, gizli olanı da.

6, 7. Sana (Kur'an'ı) okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

Seni okutacağız; sen de unutmayacaksın.

Bundan böyle sana Kur'ân'ı okutacağız da unutmayacaksın.

Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın

(Habibim!) Sana (Kur’ân’ı) okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın.

Sana okutacağız¹; bir daha unutmayacaksın;²

1- Sana ne yapacağını bildireceğiz. Gideceğin yolu göstereceğiz. 2- Bir daha şaşırmayacaksın.

(Habîbim) seni okutacağız da (asla) unutmayacaksın.

Sana (Kur'ân'ı) okutacağız, artık unutmayacaksın!

Biz sana (ayetlerimizi) okuyacağız, sende onu unutmayacaksın.

Biz sana Kur’an’ı okutacağız. Sen de artık hiç unutmıyacaksın.

Biz sana, Kur/an/ı okutacağız, sen de onu unutmayacaksın.

(Ey Peygamber!) Biz sana (Kur’an’ı) okutacağız ve sen asla unutmayacaksın.

Sana okutacağız da artık bir daha asla unutmayacaksın.

Eğer sen samîmî bir kalple Kur’an’a yönelirsen, sana bu kitabı bizzat Bizokutacağız ve sen öğrendiklerini unutmayacaksın.

Sana okutacağız; artık unutmazsın;

6,7. Resulüm! sana öyle bir belleteceğiz ki -Allah aksini istemedikçe- asla unutmayacaksın. Çünkü her şeyin içini dışını en iyi Allah bilir.

Sen kendini zorlama! Sana her şeyin gerçeğini öğreteceğiz. Öğrendiklerini unutmayacaksın! Öğrettiklerimizi hafızama kaydedeceğim diye telaş etme! Hafızana biz yazacağız. Yazdıklarımızı unutmayacaksın!

6,7. Sana (Kur’an’ı) okutacağız ve sen -Allah’ın dilemesi hariç- (onu) unutmayacaksın. Şüphesiz ki O, açığı da gizli olanı da bilir.

6,7. (Bundan böyle) Biz sana, Kur’ân’ı (ezberden) okutacağız ve sen de Allah dilemedikçe, asla unutmayacaksın.¹ Çünkü O, açığı da, gizliyi de bilir. ²

1 Bundan böyle seni okutacağız. Ruh’ul-Kudüs olan Cebrail vasıtasıyla sana okuyacağın bir kitap olan Kur’an’ı vahyederek indirip öğreteceğiz. İneni ve... Devamı..

BİZ SANA öğreteceğiz ve [öğrendiklerinden hiç birini] unutmayacaksın,

Biz sana Kuran’ı okutup belleteceğiz sen de unutmayacaksın. 2/97, 20/114, 72/26...28

(EY RASÛL!) Biz seni vahye aracı kılacağız ve sen asla unutmayacaksın;[⁵⁶⁸⁴]

[5684] Zımnen: Çünkü bizim okutarak hatırlattıklarımız, senin vicdanında karşılığı olan hakikatlerdir. Buradaki “okutmakla”, ilk inen “oku” emri arası... Devamı..

(Ey Muhammed, sen hidâyet rehberisin, Rabbinin sana lütfu olarak) Bundan böyle sana (Kur'an'ı) okutacağız da asla unutmayacaksın;

Sana (Kur’an’ı) okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

Sana okutacağız, artık unutmayacaksın.

6, 7. Bundan böyle sana Kur'ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir.

Sana (Kur'an'ı), okutacağız, unutmayacaksın.

6,7. Biz sana Kur'ân okuruz (vahy ideriz) Ancak Allâh'ın istediğinden başkasını unutmazsın. O âşikâr ve gizliyi bilir.

Sana Kur’ân’ı okutacağız, sen unutmayacaksın.

Sana (Kur'an'ı) okutacağız, sen de unutmayacaksın.

Biz sana Kur'ân'ı okutacağız; unutmayacaksın:

Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.

6-7. tįz oķıdavuz saña pes unıtmayasın illā anı kim diledi Tañrı. bayıķ ol bilür eşikereyi daħı anı kim gizlenür.

Oḳudacaġuz seni, pes oḳumaġa cehd eyle, unutma

(Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Qur’anı) oxudacağıq və sən (onu) unutmayacaqsan;

We shall make thee read (O Muhammad) so that thou shalt not forget

By degrees shall We teach thee to declare(6084) (the Message), so thou shalt not forget,(6085)

6084 The soul, as it reaches the Light of Allah, makes gradual progress, like a man going from darkness into light. So the Qur'an was revealed by stag... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.