3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’lâ Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kad efleha men tezekkâ

Gerçekten de kurtulur, murada erer kendini temizleyen.

 Doğrusu, (kötülükten) temizlenip arınan (zekât ve cihada katılan) felah bulacaktır.

Bu dünyada nefsini ve malını her yönden arındırmayı başaran ise, mutluluğa ulaşır.

Öğüt dinleyerek temizlenen, vicdanını arındıran, sadaka-i fıtrını veren de kurtuluşa ebedî nimetlerle mutluluğa erecektir.

Kurtulmuştur arınan,

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;

Gerçekten kurtulmuştur, (küfür ve masiyyetten) temizlenen;

14, 15. Arınanlar, Rabbinin isim ve şanını ananlar, (yani) namaz kılanlar, gerçekten imtihanı kazanmışlardır.

14,15. Temizlenenler, Rabbinin adını anıp O'na dua edenler, kesinlikle kurtuluşa erecektir.

14,15. Günahtan arınanlar, Tanrı adın ananlar, namazların kılanlar da, gerçekten kurtulurlar

(Manevi kirlerden) arınma gayreti içinde olanlar kurtuluşa erecektir.

14,15. Kendini pâk olarak muhâfaza ve Allâh’ın ismini zikr ile ’ibâdet iden felâh bulur.

14,15. Arınmış olan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, saadete erişecektir.

14,15. Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

14-15. Doğrusu arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir.

14, 15. Temizlenen, Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.

Kurtulmuştur arınan,

Doğrusu felah buldu (günahtan) temizlenen. 

Doğrusu felâh buldu tezekkî eden

14-15. Hiç şüphesiz (zarûrât-ı dîniyyeye îmân eden, günah kirlerinden) arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir.

Doğrusu arınan kimse kurtuluşa ermiştir;

14,15. Hakıykat iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredib de namaz kılan kimse umduğuna erişmişdir.

(Günahlardan) temizlenen kimse, gerçekten kurtuluşa ermiştir!

Kendini temizleyen,

Doğrusu arınan kimse de onacaktır.

Kendini pâk tutan,

Kendini arındıran gerçekten kurtulmuştur;⁶

6 Krş. Şems, 91/9

Doğrusu kurtuluşa ermiştir temizlenip arınan.

O Gün kesinlikle kurtuluşa erecektir; günah kirlerinden arınan,

Kesinlikle kurtuluşa erdi kim arındıysa;

14,15. Allah diye diye namaz kılıp // içini temizleyen ise kurtulmuş demektir.

Ancak ayetlerimizden ders çıkarıp öğüt alanlar, açıklanan gerçeklere göre yalanları terk edip kendini arındıranlar,

Arınan kişi elbette kurtulmuştur.

14,15. Zekâtını veren, Rabbinin adını anarak namaz kılan da gerçekten umduğu hayra ulaşacaktır.¹

1 Felah: Arzu edilen şeye ulaşmak veya sonsuz hayır, İflah; sonsuz hayra, cennete ulaşmak demektir.

[Bu dünyada] arınmayı başaran ise, [öteki dünyada] mutluluğa ulaşır,

Hiç şüphesiz arınan kurtuluşa ermiştir. 4/146, 20/74...76

(Mânevî kirlerden) arınma gayreti[⁵⁶⁹⁰] içinde olanlar kurtuluşa erecek;

[5690] Tezekkâ tefa‘ul kalıbındandır. Tefa‘ul tekellüftür; tekellüf azim, sebat ve gayret ister.

14,15. Gerçek şu ki, (nefsâni kirlerinden) arınan, Rabbinin adını anıp namaz kılan kuşkusuz kurtuluşa erer.

Muhakkak (Allah’ın emirleriyle) arınan iflah olmuştur.

Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir.

14, 15. Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer.

Doğrusu, mutluluğa ermiştir zekat veren;

14,15. Küfür ve me'âsîden pâk ve tâhir olan ve rabbinin ismini zikr idüb 'ibâdet iden tahkîk felâh buldı.

Kendini geliştiren ise umduğuna kavuşacaktır.

Arınan kurtuluşa ermiştir.

Kurtuluşa erdi arınan,

Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.

14-15. bayıķ ķurtıldı ol kim arındı yā fıŧra virdi daħı aradı çalabı’sı adını pes namāz ķıldı.

Dünyā ve āḫiret[e] yitişdi ol kişi ki nefsini arındurdı [rez]āyilden.

(Günahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır.

He is successful who groweth,

But those will prosper(6091) who purify themselves,(6092)

6091 Prosper; in the highest and spiritual sense; attain to Bliss or Salvation: as opposed to "enter the Fire". 6092 The first process in godliness is... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.