18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’lâ Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sebbihi-sme rabbike-l-a’lâ

Tenzih et yücelerden yüce Rabbinin adını.

(Ey Nebim ve Ümmeti!) Rabbinin Yüce ismini tesbih et. (Allah’ın her türlü noksanlık, haksızlık ve yanlışlıktan uzak bulunduğunu an ve anlat, ki O Rahim ve Rahman’dır).

Yücelt! Rabbinin sınırsız şanını, yüceler yücesinin ismini.

Yüce Rabbinin adını tesbihe, zikre devam et.

Yüce Rabbinin adını tesbih et.

Rabbinin yüce ismini tesbih et,

(Ey Rasûlüm), Rabbinin çok yüce adını tesbih et; (Sübhane Rabbiye'l-A'lâ, de).

Her nevi kusurdan münezzeh olan Rabbinin ismini yüce ve kutsal bil!

Rabbinin o yüce ismini tesbih et. [748][749]

[748] A‘lâ sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 57.[749] Yüce Allah’ın adını tesbih hakkında bilgi için bk. Bayraklı, K... Devamı..

1,2,3,4,5. Düzeltleyen, yaratan, yücelerden yüce olan, ölçümleyen, doğru yolu gösteren, yaylımı da bitiren, sonra onu kuru ot yapan Tanrının adına tespih edesin !

Yüce Rabbinin yasalarına uygun olarak hareket et!

’Âlî olan rabbinin ismini hamd ile yâd it.

Yüce Rabbinin adını tesbih et.

Yüce Rabbinin adını tespih et.

1, 2, 3, 4, 5. Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

Allah’ın «Yüce» anlamındaki adıyla başladığı için «el-A’lâ» denilen bu sûre 19 âyet olup, Mekke’de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâi... Devamı..

Yüce Rabbinin ismini eksikliklerden uzak tut.

Rabbinin yüce adını tesbih et.

Tesbih et rabının a'lâ ismine

Rabb'inin yüce adını tesbih et.

Rabbinin o yüce adını tesbîh (ve tenzîh) et,

A'lâ (pek yüce o lan) Rab binin ismini ( سُحْاَنَ رَبِّيَ الْاعْلٰي diyerek) tes bîh et!

Yüce Rabbinin ismini bütün noksan sıfatlardan arındır.

Yüce çalabının adını ulula.

Yüce olan, yaratıp âzayı düzelten,

[4] Mekke'de nâzil olmuş (19) âyettir.

Yüce Rabbinin ismini tesbih et.

(Allah’ın “yüce” anlamındaki adıyla başladığı için “el-A’la” denilen bu sure Mekke’de nazil olmuştur ve 19 ayettir. Cenab-ı Allah bu surede kâinatın e... Devamı..

Ey insan! Sonsuz kudret ve yücelik sahibi Rabb’inin ismini tüm evrene ilan ederek; hem kalbinle, hem de söz ve davranışlarınla O’nu övgüyle anıp yücelterek ve O’nun buyruklarını, hükümlerini dâimâ yüreğinde ve gündeminde canlı tutarak, en içten duâ ve yakarışlarla tesbih et!

Mekke döneminin hemen başlarında, Tekvir sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen ve Allah’ın yüceliğini dile getiren “el-A’lâ: e... Devamı..

EN YÜCE rabbinin adını tesbih et!

Rabbini yücelt! Daima her şeyden üstün tut! Her ne yaparsan yap, Rabbini an! Böyle yaparsan şaşırmazsın.

Yüce Rabbinin adını [tesbih] et (yücelt)!

(Ey Muhammed!) Yüce Rabbinin adını¹ (sürekli olarak) an.²

1 (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظٖيمِ) (Vakıa: 74, 96, Hakka: 52) nâzil olduğunda Rasulullah bize. “onu rükûnuzda yapın” buyurdu. Sonra (سَبِّحِ اسْ... Devamı..

YÜCELT Rabbinin sınırsız şanını: Yüceler-Yücesi[nin şanını],

Yücelikte eşsiz olan Rabbinin adıyla hareket et/tespih et. 6/162, 59/22.24

(EY RASÛL) yücelikte eşsiz olan Rabbin adına[5677] hareket et![5678]

[5677] Zımnen: Kimin kulu olduğunu, kimin adına hareket ettiğinden yola çıkarak bul. A‘lâ hiyerarşik bir üstünlüğü değil, “üstün” olma mânasının her t... Devamı..

Rabbinin pek yüce olan ismini takdis et.

Tenzih et Rabbinin yüce adını.

Rabbinin yüce adını tesbih et (O'nun eksikliklerden uzak olduğunu an).

Samimiyetle yüce Rabbi’nin adına yönel[*].

[*] Tesbih; Allah'a kulluk konusunda hızlı hareket etmek, Allah'ı tenzih ve ona uygun olmayan şeyleri ondan uzaklaştırmak demektir.(Müfredat s.292). B... Devamı..

(Her şeyden) yüce olan Rabbinin adını tesbih et.

Yüce Rabbinin ismini kusurdan ve ortaktan tenzih et.

Rabbinin o A'lâ, o yüce adını tespih et!

tesbįḥ eyle çalabuñ adını yüce

Tesbīh eyle adını yüce Tañrıñuñ.

(Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (müqəddəs) tutub şə’ninə təriflər de!

Praise the name of thy Lord the Most High,

Glorify the name of thy Guardian-Lord(6080) Most High,

6080 The word "Lord" by itself is an inadequate rendering here for Rabb. For it implies cherishing, guarding from harm, sustaining, granting all the m... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.