25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehum ‘alâ mâ yef’alûne bilmu/minîne şuhûd(un)

İnananlara yaptıklarını seyrediyor onlar.

Ve onlar mü’minlere yaptıklarını (şeytani duygularla şahitlik edip) seyrediyorlardı.

mü'minlere yaptıkları azap ve işkenceyi seyrederlerdi.

Dinlerinden döndürmek için acımasızca şuurlu ve kâmil mü'minlere yaptıkları işkence ve zulmü de seyrediyorlardı, yaptıkları işkence ve zulüm sebebiyle kendi aleyhlerine şâhitlik de edecekler.

Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Ve müminlere yaptıklarına, (onları yakmalarına) şahid bulunuyorlardı.

Ve inananlara ne yaptıklarını görüyorlardı.

6,7. Onlar da o ateş çukurunun etrafında oturmuş, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.[742]

[742] Uhdûd halkı ve yaptıklarının günümüzde algılanma biçimi hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 20-24.

Ateşin, inanlı olanlara yaptıkların seyrederlerdi

6-7. Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuş, (ateşe attıkları) mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

4,5,6,7. Âteş ile memlû uçurumun ashâbına la’net olsun. Ânlar da vaktiyle mü’minleri âteşe atub hendek’in kenarında seyir iderler idi.

4,5,6,7. Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolmuştur!

6,7. O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

6-7. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

Ve inananlara yaptıkları işkenceyi seyrediyorlar.

Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Mü'minlere yaptıklarına karşı şâhid de oluyorlardı

6-7. Hani, onlar (ateşle doldurdukları hendeğin) çevresinde oturmuş, (ateşe attıkları) mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Mü'minlere yaptıklarını izliyorlardı.

Onlar (Allaha) îman edenlere yapacakları (işkenceler) hususunda (hükümdarları nezdinde) şâhidlik edeceklerdi.

6,7. O vakit onlar, onun üzerine (ateşin etrâfında) oturmuş kimseler idiler. Ve onlar, mü'minlere yapmakta olduklarını seyredicilerdi!(2)

(2)Rivâyetlere göre, zâlim bir kralın memleketinde, îmanlı bir râhibin yetiştirdiği bir çocuk, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine verdiği hârika hâl ile kendis... Devamı..

İnanan insanlara yapılanlara şahitler olarak,

İnananlara yapılanları gözleriyle görmüşlerdi.

Mü/minlere yaptıkları işkenceyi temaşa etmişlerdi de yine acımamışlardı.

İnananlara yaptıkları (işkenceyi) seyrediyorlardı [şuhûd].

Onlar müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Müminlere yaptıkları korkunç işkenceleri keyifle seyrediyorlardı.

Müminler’e yapacaklarına şahid olmuşlar;

müminlere yapılan işkenceleri seyrediyorlardı.

İnananları ateşe atıp yanışlarını seyrederek zevkle gülüp eğleniyorlardı.

6,7. Hani onlar o (ateşli çukur)un başında oturmuş, müminlere yaptıkları (işkenceyi) seyrediyorlardı. [*]

Bu katiller hem inananları bilinçli ve planlı bir şekilde ateşte yakıyorlar, hem de çevrelerinde oturup seyrediyorlardı. Kin ve öfkeleri öylesine deri... Devamı..

6,7. Bir zamanlar onlar,¹ o (ateşin) çevresine oturmuşlar ve Müslümanlara yaptıklarını² seyrediyorlardı.

1 Ashâb’ül Uhdûd: Allah’a inananları, ateş dolu hendeklere atarak cezâlandıran kâfir bir topluluktur. Bunların kimler olduğu ve ne zaman nerede yaşadı... Devamı..

müminlere ne yaptıklarının bilincinde olarak; ⁵

5 Lafzen, “etrafında otururlarken onların yaptıkları her şeyi gözlerler”.

Müminlere yaptıkları zulmü seyrediyorlar. 3/146, 16/41

zira mü’minlere yaptıkları kendi başlarına gelmiştir.[⁵⁶⁵⁶]

[5656] Yani: kendileri yaptıklarını yaşamış ve şahit olmuşlardır. Bizce, tarihî rivayetlerin bağlamına bu âyetle dönülmekte, bu ve müteakip âyetle muh... Devamı..

6,7. O kâfirler (o ateşin) başına oturmuşlar; müminlere yaptıkları işkenceyi seyrediyorlardı.

Ve onlar, (yaktıkları) mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Ve onlar, mü'minlere yapar olduklarını seyrediciler idi.

6, 7. Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi.

Ve onlar, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Yemen'de yahûdî Zûnüvâs ve adamları, yahûdî dînine dönmeyen Necrân hırıstiyanlarını ateş dolu hendeklere atıp yakmış ve onların cayır cayır yanmaların... Devamı..

6,7. O vakit ki onlar o ateşin kenarında oturmuş mü'minlere yapdıklarını temâşâ iderlerdi.

Müminlere yaptıklarını seyrederlerdi.

Müminlere yaptıklarını seyretmekteler.

Ve mü'minlere yaptıkları işkenceyi seyrederlerdi.

Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

daħı anlar anuñ üzere kim işlerler mü’minlere ḥāżırlardur.

Daḫı anlar işledügine mü’minleri ṭanuḳ iderlerdi.

(Öz əsgərlərinin) mö’minlərin başlarına gətirdiklərinə (müsibətlərə) tamaşa edirdilər.

And were themselves the witnesses of what they did to the believers.

And they witnessed (all) that they were doing against the Believers.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.