25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ennâri żâti-lvekûd(i)

Öylesine ateş ki odunları var.

Tutuşturulmuş yakıt (malzemeleriyle) dolu o ateş (sahipleri ki; ateş çukurlarını masum mü’minlere işkence için hazırlamışlardı).

Öylesine ateş ki, alev alev yanar.

Yığın yığın odunlarla ateş yakıp işkence edenler kahrolsun.

Tutuşturucu yakıt dolu ateş (hendeğinin)

'Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,'

İşkenceleri (Uhdûd'un), alevli ateştendi.

Onlar ki bol yakıtlı bir ateşin (ateşli bir hendeğin) sahibidirler.

4,5. Kahrolsun! Ateşi olan o çukuru kazanlar.

4,5. Yok olsunlar, alevli ateş dolu çukur kazmış olanlar

4-5. (İnananları yakmak için) hendek kazıp (içini) ateşle dolduranlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir.

Rivayet olunur ki; putperestler, mü’minleri kazdıkları uzunca hendeklere atıp oralarda diri diri yakarak onlara işkence ederlerdi. Ve bu işkenceyi de ... Devamı..

4,5,6,7. Âteş ile memlû uçurumun ashâbına la’net olsun. Ânlar da vaktiyle mü’minleri âteşe atub hendek’in kenarında seyir iderler idi.

4,5,6,7. Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolmuştur!

3,4,5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir.[576]

Rivayete göre Necrân halkı Hıristiyanlığı kabul edince, Himyer Kralı Yahudi Zû Nuvâs onlara savaş açmış, dinlerinden dönmeyenleri açtığı hendeklerde y... Devamı..

4-5. O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

Tutuşturulmuş ateşin-

O çıralı ateşin,

O çıralı ateşin

4-5. (Mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içini) ateşle dolduranlar kahrolsun!

O şiddetli ateşin sahipleri.

4,5. tutuşdurucu (malzeme ile hazırladıkları) o ateş(den) hendeklerin saahibleri gebertilmişdir.

4,5. (Ki mü'minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) kahrolsun!

Yakıtı (odunu) bol olan ateşi hazırlayanlar.

Odunu bol ateşle dolu olan o hendekleri.

4, 5. Çırayla tutuşmuş ateşlerle dolu hendek yapanların canları çıksın,

Ateşle dolu hendeğe

Tutuşturucu yakıt dolu o ateş ehline!

O alevli ateşlerle dolu hendeklerde!

Yakıt’lı / Yanan Ateş’in!

5,6. Bol yakıtlı ateş yakıp // etrafına oturmuşlar,

Hani onlar kazdıkları hendekleri ateşe vermişler, tutuşturulan ateşler hendeğin içini kavuruyordu.

4,5. Tutuşturulmuş yakıt(la) dolu o ateş(li) çukur(un) halkı kahrolsun! [*]

Tefsirlerimizde konuyu, Yemen, Irak, Necran, Suriye, Sümer, Babil, Filistin, Habeşistan veya Anadolu ile dolayısıyla Hz. İbrahim dönemi, Nebukadnezar ... Devamı..

4,5. Kahrolsun o tutuşturulan alevli ateşle doldurulmuş, hendek¹ sahipleri.²

[imana ermiş olanlara karşı] şiddetle yanan ateş (çukurunu)! ⁴

4 Lafzen, “şu yanıp tutuşan ateş çukurundan sorumlu olanlar (ashâb)”. Bu temsîlî pasajı açıklamak için müfessirler, onu -gereksiz bir biçimde- geçmiş ... Devamı..

Tutuşturulmuş ateşle doldurulmuş çukurlar. 2/191-217

O ateş (hendekleri),[⁵⁶⁵⁴] ağzına kadar doldurulup tutuşturulmuştur.

[5654] en-Nâr kavramı Kur’an’da kahir ekseriyetle cehennem için kullanılır. Davetin ilk yıllarında yeminle gelen tüm sûrelerde olduğu gibi bu âyetler ... Devamı..

4,5. Ateşle dolu o hendeğin sahipleri (müminleri bir hendeğe sokup ateşte yakan kâfirler) kahr olmuşlardır. (Günahlarıyla yakalanıp katle ve ilahi lânete uğramışlardır)

Yakacak sahibi O ateş

Şiddetli tutuşturulmuş ateş (sahipleri).

4, 5. Tıpkı kahrolası Ashab-ı uhdud'un, o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeği hazırlayanların mel'un oldukları gibi. . .

Ashab-ı uhdud hakkında tefsirlerde dört kadar hadise zikredilir. Bunlar arasında en meşhuru, Yemen hükümranlığını ele geçiren Zû Nuvas hakkında olması... Devamı..

O yakıt doldurulup tutuşturulmuş ateş (hendeğinin adamları)!

4,5. Alevli ateşle doldırılmış hendeklerin sâhibi kâfirlere la'net olundı. [¹]

[1] Necran'da Himyer mülûkünden Yûsuf Zû Nuvas zamânında 'Îsâ 'aleyhisselâmın dînine mensûb bir râhib-i münzevî vardı. Pâdişâhın bendegânından bir gen... Devamı..

Yakıt dolu ateş çukurunun sahipleri

Tutuşturulmuş ateş,

5,6. Tutuşturdukları ateşle dolu hendeklerin karşısına otururlar,

O tutuşturulan ateşin adamları,

4-5. la'net olındı ķazılmış yir isleri od yandurası nesene issi.

Ol ḳatı yalıñlu od‐ıdı.

O xəndəklər ki, çırpı ilə alovlandırılmışdı.

Of the fuel fed fire,

Fire supplied (abundantly) with fuel:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.