25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kutile ashâbu-l-uḣdûd(i)

Kahrolsun yerde hendekler kazıp ateşler yakanlar.

Bunlar hakkında çeşitli rivâyetler vardır (Mecma, 2, 588). Ahd-i Atıyk'te, Danyâk kitabında Butunnassar'ın Abdanagoh, Mişak ve Şadrak adlı üç kişiyi, ... Devamı..

Kahrolsun Ashab-ı Uhdud (ki bunlar mü’minleri kazdıkları ateş hendeklerinde yakan Yemen Yahudileri olmaktaydı).

Kahrolsun yerde hendekler kazıp müslümanları yakmak için ateş yakanlar.

Hendek kazıp mü'minleri hendeklere atarak zulüm ve işkence edenler kahrolsun.

Kahrolsun o hendek ashabı. [2]

2.Hendek Ashabı (Ashabı Uhdud): Kendi zamanlarındaki Müslümanları içinde ateş yaktıkları hendeklere atarak onların yanışlarını zevkle seyreden zalim b... Devamı..

Kahrolsun Ashab-ı Uhdud

(Eski devirlerde müminlere çeşitli eziyetler yapan ve) Ashab-ı Uhdûd (diye adlanan kavim lânet edildiği gibi, Mekke müşrikleri de) lânetlenmiştir.

Kahrolası o hendek sahipleri!

4,5. Kahrolsun! Ateşi olan o çukuru kazanlar.

4,5. Yok olsunlar, alevli ateş dolu çukur kazmış olanlar

4-5. (İnananları yakmak için) hendek kazıp (içini) ateşle dolduranlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir.

Rivayet olunur ki; putperestler, mü’minleri kazdıkları uzunca hendeklere atıp oralarda diri diri yakarak onlara işkence ederlerdi. Ve bu işkenceyi de ... Devamı..

4,5,6,7. Âteş ile memlû uçurumun ashâbına la’net olsun. Ânlar da vaktiyle mü’minleri âteşe atub hendek’in kenarında seyir iderler idi.

4,5,6,7. Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolmuştur!

3,4,5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir.[576]

Rivayete göre Necrân halkı Hıristiyanlığı kabul edince, Himyer Kralı Yahudi Zû Nuvâs onlara savaş açmış, dinlerinden dönmeyenleri açtığı hendeklerde y... Devamı..

4-5. O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

Kanyon halkına yazıklar olsun.

Kahroldu o hendeğin sahipleri,

Tel'ıyn edildi sahibleri o uhdudun

4-5. (Mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içini) ateşle dolduranlar kahrolsun!

Uhdud'un Ashab'ı¹ kahroldu;

1- Kur\an\ın ilk muhataplarının çok iyi bildiklerinden kuşku olmayan Ashab\ı Uhdud\un kim olduğu bugün tartışma konusudur. Kur\an, bu konuda kesin bir... Devamı..

4,5. tutuşdurucu (malzeme ile hazırladıkları) o ateş(den) hendeklerin saahibleri gebertilmişdir.

4,5. (Ki mü'minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) kahrolsun!

Kahrolası Ashabı uhdud,

O hendekleri kazanlar gebersinler.

4, 5. Çırayla tutuşmuş ateşlerle dolu hendek yapanların canları çıksın,

(İnananları diri diri yakmak için) hendek kazan adamlar [ashâb-ı uhdûd] lanetlenmiştir.²

2 Bu konuda pek çok rivayet vardır. En makul olanı Yemen Himyeri Kralı Zu Nuvas’ın, miladi 523 senesinde Hıristiyanlara yaptığı korkunç zulümdür. Riva... Devamı..

Lanet olsun O hendek sahiplerine (Ashab-ı Uhdûd'a).

(Küfre sapanların Müslümanları ateş dolu hendeklere atarak katletmeleri hakkında birçok rivayetler nakledilmiştir. Tüm bu rivayetler bu tür hadiseleri... Devamı..

Kahrolsun, kazdıkları hendeklerde masum halkı diri diri yakan zâlimler!

Kahrolsun arkadaşları Uhdûd’un!

3,4. Tanığa, sanığa yemin ederim ki, // müminlerin kuyusunu kazanların canı cehenneme!

Hendeğin adamları kahroldu. Yaptıklarının cezasını buldular.

4,5. Tutuşturulmuş yakıt(la) dolu o ateş(li) çukur(un) halkı kahrolsun! [*]

Tefsirlerimizde konuyu, Yemen, Irak, Necran, Suriye, Sümer, Babil, Filistin, Habeşistan veya Anadolu ile dolayısıyla Hz. İbrahim dönemi, Nebukadnezar ... Devamı..

4,5. Kahrolsun o tutuşturulan alevli ateşle doldurulmuş, hendek¹ sahipleri.²

ONLAR [yalnızca] kendilerini yok ederler, ³ o çukuru hazırlayanlar,

3 Kutile’nin bu şekilde çevrilmesi ile ilgili bir açıklama için bkz. 74:19-20, not 9.

Kahrolsun o çukurlar halkı! 3/186, 6/34

Kahrolsun hendek ehli![⁵⁶⁵³]

[5653] Rivayetlerden bağımsız anlaşıldığında, ashâbu’l-uhdûd ile ashabu’n-nâr (ateş ehli) kastedilmiş olması bağlama daha uygundur. Esasen Cehennem’in... Devamı..

4,5. Ateşle dolu o hendeğin sahipleri (müminleri bir hendeğe sokup ateşte yakan kâfirler) kahr olmuşlardır. (Günahlarıyla yakalanıp katle ve ilahi lânete uğramışlardır)

Kahrolası O hendeğin adamları

Hendeklerin sahipleri mel'un bulunmuştur.

4, 5. Tıpkı kahrolası Ashab-ı uhdud'un, o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeği hazırlayanların mel'un oldukları gibi. . .

Ashab-ı uhdud hakkında tefsirlerde dört kadar hadise zikredilir. Bunlar arasında en meşhuru, Yemen hükümranlığını ele geçiren Zû Nuvas hakkında olması... Devamı..

Ki kahroldu o hendeğin adamları

4,5. Alevli ateşle doldırılmış hendeklerin sâhibi kâfirlere la'net olundı. [¹]

[1] Necran'da Himyer mülûkünden Yûsuf Zû Nuvas zamânında 'Îsâ 'aleyhisselâmın dînine mensûb bir râhib-i münzevî vardı. Pâdişâhın bendegânından bir gen... Devamı..

O çukurun sahipleri kahroldular.

Kahrolsun hendek sahipleri!

Uhdud Ashabı kahrolsun!

Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,

4-5. la'net olındı ķazılmış yir isleri od yandurası nesene issi.

Helāk oldı Uḫdūd ḳavmi ki yiri yarup od yandururlardı.

(Nəcrandan İsaya iman gətirmiş kimsələri yandırıb külə döndərən) xəndək sahibləri (lə’nətə düçar olub) qətl edildilər.

(Self) destroyed were the owners of the ditch

Woe to the makers of the pit (of fire),(6055)

6055 Who were the makers of the pit of fire in which they burnt people for their Faith? The words are perfectly general, and we need not search for pa... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.