25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velyevmi-lmev’ûd(i)

Ve vaadedilen güne.

Vaadedilen gün kıyamettir, tanık cuma günüdür, yahut kurban bayramı günüdür. Hz. Muhammed (s.a.a)'dir, arefe günüdür, melektir, Tanrıdır da denmiştir.... Devamı..

O va’ad edilen (kutlu) güne,

vadedilen kıyamet gününe.

Va'd olunan ve tehdit edilen, hesaba çekileceğiniz güne yemin ederim.

O vaadedilen güne,

O vadedilen güne,

O vaad edilen güne (kıyamete),

O vaadedilen kıyamet gününe,

1,2,3. Burçlar sahibi göğe; vaad edilen o güne; tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki, [740][741]

[740] Bürûc sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 15.[741] Yemin edilen üç varlık hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’... Devamı..

Söz verilen güne ant

O vaad olunan (kıyamet) gün(ün)e,

1,2,3. Burcı hâvî semâ, mev’ûd olan gün şâhid ve meşhûd hakkı içün yemîn iderim.

Söz verilen kıyamet gününe and olsun;

Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,

Vaad edilmiş güne,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

Söz verilen güne,

Vaad olunan o güne,

Ve o yevmi mev'uda

1-2-3. Burçlarla dolu göğe, vadedilen (kıyamet) gü (nü) ne, şahitlik edene ve şahitlik edilene kasem olsun ki,

Söz verilen güne ant olsun,

o va'd olunan güne,

(Geleceği) va'd edilen güne (kıyâmete)!

Vaat edilen kıyamet gününe,

O adanan gün hakkı için,

Vaadolunan gün [²] hakkı için,

[2] Bedir veya kıyamet günü.

Vaat edilen güne,

Ve o vaat edilen güne.

O vaadedilen Hesap Gününe,

Vaad Edilmiş Gün’e!

1,2. Burçlu göklere, // söz verilen güne,

Size söz verilen kıyamet gününe andolsun! Seyrettiğiniz gökyüzü, burçların gerçekliği gibi, kıyamet günü gerçektir. O gün mutlaka gelecektir.

Vadedilen o güne,

O söz verilen, (kıyamet) gününe,

ve [tahayyül et] vaad edilen Günü, ¹

1 Yani, Kıyamet Günü’nü.

Vaat edilen güne. 22/1-2, 39/68

vaad edilen gün şahit olsun,

Va'ad olunan o güne. (Kıyâmet gününe)

Ve va’dedilmiş O gün...

Ve mev'ud olan güne.

Geleceği vâd olunan kıyamet gününe!

Va'dedilen güne andolsun,

Va'd olunan günle (kıyâmetle)

Söz verilen güne,

Ve vaad edilen güne..

Ve vaad olunan güne,

O vaat olunan güne,

daħı gün ḥaķķı-çun va'de olınmış.

daḫı va‘de olunan gün ḥaḳḳı‐çun,

And olsun və’d olunmuş günə (qiyamət gününə);

And by the Promised Day.

By the promised Day (of Judgment);(6053)

6053 The Day of Judgement, when the Sinner will have to give an account of every deed, open or hidden, is not merely a matter of speculation. It is de... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.