4 Ağustos 2021 - 25 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Beli-lleżîne keferû fî tekżîb(in)

Şüphesiz inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içinde (bocalamaktadırlar).

Kafir olanlar, zaten de yalanlamaya dalmışlardır.

Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.

Asıl inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Kurân'ı ve peygamberi yalanlama içinde bocaladıklarının haberi sana geldi mi?

Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.

Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.

(Evet, geldi.) Fakat o kâfirler, (bile bile) yalanlıyorlar.

Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.

Hayır, kâfir olanlar yalanlamadılar

Doğrusu (o felâket haberlerine rağmen), inkârcılar hala (Hakk'ı) yalanlamaktadır.

Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.

Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibe

Doğrusu gerçeği yalanlayan nankörler, hâlâ bir yalanlama içindedirler.

Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.

19,20. Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)

Onlar, gelen mesajları yalanlamak suretiyle inkâr eden kimselerdi.

Hayır, kâfir olanlar seni ve Kur/an/ı yalan saymadadırlar.

Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Ama gel gör ki, geçmişten ibret almayan çağdaş kâfirler de, öncekiler gibi ayetlerimi yalanlamaktadırlar.

Aksine, inkâr edenler bir yalanlama içindedir.

Doğrusu, kâfir olanlar bir yalanlama içindedir.

Doğrusu, (bunlar anlatıldığı halde) kâfirler, hâlâ inkâr edip duruyorlar.¹*

Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:

Doğrusu bu kâfirlerin onlardan haberi olduğu halde yalanlamaya devam ediyorlar. 18/53...58, 67/6...12

Maalesef[5665] inkârı önyargı haline getirenler yalanlamakta ısrar etmişlerdir;*

Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.

Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

Doğrusu, nankörler bir yalanlama içindedirler.

Aslında bu kâfirler (de onlar gibi) yalan içinde yüzmektedirler.

Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.

Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

belki anlar kim kāfir oldılar yalan dutmaķ içindedür.

Bel ki kāfirler yalanlamaḳdadurlar.

Xeyr, kafir olanlar (səni və Qur’anı) elə hey təkzib etməkdədirlər.

Nay, but those who disbelieve live in denial

And yet the Unbelievers (persist) in rejecting (the Truth)!(6064)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.