4 Ağustos 2021 - 25 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehu huve yubdi-u ve yu’îd(u)

Çünkü O, ilkin (hiç yoktan) yaratan, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

Şüphe yok ki o, ilk defa var eder ve ölümden sonra gene de yaratır.

O'dur insanı yoktan var eden ve sonra yeniden hayata getiren.

İlk yaratan, aralıksız yaratmaya devam eden ve ölümden sonra yeniden hayat veren yine O'dur.

İlkin var eden, sonra yeniden dirilten O'dur.

Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

Çünkü O, (mahlûkâtı yoktan var edib) yaratır ve, (sonra öldürüb tekrar) diriltir.

Gerçekten O, yaratır ve yarattığını iade eder (diriltir.)

12,13,14,15,16. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O'dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır.

Başlayan O, yine geri döndüren O

(Evreni ve hayatı) yaratan da (sonra öldürüp tekrar) diriltecek olan da O'dur.

Önce yaratıp sonra bunu tekrar eden O'dur.

Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.

Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir.

Başlatan ve tekrarlayan O'dur.

Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.

Çünkü o hem mübdî hem muîddir

Kuşkusuz başlatan ve tekrarlayan¹ O'dur.*

Çünkü O, ilkin var edenin de, (sonra yeniden diriltib kendisine) döndürecek olanın da ta kendisidir.

Şübhesiz ki (ilk olarak mahlûkatı yaratmaya) başlayan ve (âhirette o yaratmayıtekrar) iâde eden ancak O'dur.

Elbette ki, ilk defe yaratan da O, ölümden sonra tekrar hayata döndüren de O,

Halkı O, yoktan var eder, yeniden O yaratır.

Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

Evreni ve hayatı yoktan var eden ve her biri başlı başına birer mûcize olan bu yaratılış olgusunusürekli tekrarlayan, dolayısıyla, sizleri hesaba çekmek üzere yeniden yaratacak olan O’dur!

Gerçekten O, ilk yaratıyor ve yineliyor.

Şüphesiz ki O, başlatan ve tekrarlayandır. [*]*

13,14. (Her şeyi) başlangıçta yaratan da sonra onu (âhirette) tekrar yaratacak olan da O (Allah)’tır. Ve O çok bağışlayan (ve kullarını) çok sevendir.¹*

O'dur [insanı] yoktan var eden ve sonra yeniden hayata getiren.

Zira ilk defa yaratan O’dur ve tekrar diriltecek olan da O’dur. 10/4, 29/20

çünkü O, evet O’dur yoktan var eden ve o yaratmayı sürekli tekrar eden de yine O’dur.[5661]*

Muhakkak ki O'dur, bidâyeten yaratır ve iade eder olan O'dur.

O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir.

İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O'dur.

İlkin var eden ve yeniden var edecek olan O'dur.

İlk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan O'dur.

Önce yaratan da Odur, sonra dirilten de.

İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!!

bayıķ ol başlar ya'nį ŧutmaġı dünyede daħı girü döndürür ya'nį āħiretde .

Ḫalḳı evvelde yaradan oldur, āḫiretde ikinci türbeden daḫı çıḳaran oldur.

Həqiqətən, (insanı) yoxdan var edən və (öldükdən sonra) təkrar dirildən Odur!

Lo! He it is Who produceth, then reproduceth,

It is He Who creates from the very beginning,(6061) and He can restore (life).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.