24 Nisan 2024 - 15 Şevval 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ssemâ-i żâti-lburûc(i)

Andolsun burçları bulunan göğe.

Yemin olsun; burçları (Güneş’in yörüngesindeki uğrakların sembolü sayılan 12 takımyıldızı) olan gökyüzüne…

Andolsun takım yıldızlarla dolu olan göğe,

Burçlarla dolu gökyüzüne yemin ederim.

Andolsun burçlar sahibi göğe,

Burçları olan göğe andolsun,

Kasem olsun, burçlar sahibi semâya,

Korunmuş yüksek kaleler gibi(*) olan göğe andolsun!

(*) Veya burçlar sahibi göğe andolsun.

1,2,3. Burçlar sahibi göğe; vaad edilen o güne; tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki, [740][741]

[740] Bürûc sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 15.[741] Yemin edilen üç varlık hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’... Devamı..

Burçları bulunan göklere ant

Burçlarla (takımyıldızlarla) dolu göğe,

1,2,3. Burcı hâvî semâ, mev’ûd olan gün şâhid ve meşhûd hakkı içün yemîn iderim.

İçinde burçları bulunan göğe and olsun;

Burçlarla dolu göğe andolsun,

Andolsun burçlarla dolu göğe,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

Andolsun galaksiler sahibi göğe.

"Buruc" kelimesi Burc'un çoğulu olup yıldız kümeleri, yani galaksiler demektir. Yıldızlara tapanların burçlara yakıştırdığı paranormal güçlere olan in... Devamı..

Burçlar sahibi gökyüzüne,

O Semai zatilbüruca

1-2-3. Burçlarla dolu göğe, vadedilen (kıyamet) gü (nü) ne, şahitlik edene ve şahitlik edilene kasem olsun ki,

Burçlar sahibi gökyüzüne ant olsun,

Andolsun burçlar a mâlik olan göğe,

Yemîn olsun bürûc (burçlar) sâhibi göğe!

Yıldızların sahibi gökyüzüne,

Küme yıldızları olan gök hakkı için,

Burçları bulunan gök hakkı için,

[1] Mekke'de nazil olmuş (22) âyettir.

Andolsun burçlarla dolu göğe,

Andolsun yıldızlarla donatılmış göğe.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 22 ayettir. “Bürûc”, burc kelimesinin çoğuludur. Surede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek ... Devamı..

Andolsun, muazzam ve muhteşem yıldız kümeleriyle donatılmışşu uçsuz bucaksız göğe!

Mekke döneminin başlarında, kâfirlerin müminlere baskı ve eziyetlerinin başladığı bir dönemde indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen ve evrendek... Devamı..

And olsun BURÇLAR sahibi Göğe!

1,2. Burçlu göklere, // söz verilen güne,

Burçlara sahip olan gökyüzüne andolsun!

Yemin olsun: Burçları olan göğe,

O burçlara¹ sahip gökyüzüne,

1 Burç: Bakanların gözüne çarpacak kadar yüksek köşk, şehir surlarının, kalelerin yüksek yerleri demektir. (Bk. Nisâ: 78) Gökyüzündeki yıldız takımlar... Devamı..

DÜŞÜN büyük burçlarla dolu göğü,

Burçlarla donatılan göğe. 15/16, 25/61

BURÇLARLA dolu gökyüzü şahit olsun,[⁵⁶⁵⁰]

[5650] Nisâ 77 ışığında: Ölüm gelip o zalim ‘burjuvaziyi’ sağlam kale ve burçlarında buldu ve huzur-ı ilâhîye çıkardı.

Andolsun burçlara mâlik olan göğe;

Ve burçlar sâhibi gök...,

Andolsun burçlar sahibi olan göğe.

Burçlarla süslü göğe!

Burçlar sahibi göğe andolsun,

Burclar sâhibi olan semâ ile

Burçları[*] olan göğe,

[*] Burç (بُرج), Arapçada köşk ve kale anlamına gelir (Mekâyîs s.239). Köşkler gibi güzel ve parlak olan oniki yıldız kümesine de burç denir. Bunlar; ... Devamı..

Burçlar sahibi göğe andolsun..

And olsun burçlarla dolu göğe,(1)

(1) Burçlar için 15:16’nın açıklamasına bakınız.

Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,

gök ḥaķķı-çun, burclar issi ya'nį on iki burc.

Burçlar issi gökler ḥaḳḳı‐çun,

And olsun bürclər sahibi olan göyə;

By the heaven, holding mansions of the stars,

By the sky, (displaying)(6051) the Zodiacal Signs;(6052)

6051 Here is an appeal to three symbols in verses 1 -3, and the substantive proposition is in verses 4-8, a denunciation of wicked persecutors of the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.