17 Ocak 2021 - 3 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşikâk Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Beli-lleżîne keferû yukeżżibûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Tam aksine, o nankörler (Allah’ın hüküm ve haberlerini) yalanlıyorlar.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hayır, kafir olanlar, yalanlıyorlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Secde etmek şöyle dursun, o inkârcılar hakkı yalanlamaya devam ediyorlar.

Ahmet Tekin Meali

Aksine, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenler, kafirler, Kur'ân'ı yalanlayanlardır.

Ahmet Varol Meali

Gerçekte ise o inkar edenler yalanlıyorlar.

Ali Bulaç Meali

Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Daha doğrusu, o kâfir olanlar (Kur'an'ı) inkâr ederler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hayır! O kâfirler, (inanamadıkları için değil,) belki bile bile yalanlıyorlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Aksine, inkâr edenler yalanlıyorlar.

Besim Atalay Meali

Yok! Yok! Kâfirler yalanlarlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Tersine, inkârcılar (Kur'an'ı) inkâr ediyorlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Daha doğrusu, inkâr edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.

Diyanet Vakfı Meali

Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.

Edip Yüksel Meali

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Aksine o nankörler yalanlıyorlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler

Erhan Aktaş Meali

Aksine, gerçeği yalanlayan nankörler, yalanlıyorlar.

Hasan Basri Çantay Meali

Bil'akis o küfredenler tekzîb ederler.

Hayrat Neşriyat Meali

22,23. Bil'akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir!

İlyas Yorulmaz Meali

Hayır! Onlar doğruları inkâr eden ve doğruları yalanlayan kimseler olduğu için.

İsmail Hakkı İzmirli

Hayır, kâfir olanlar onu yalan sayarlar.

Kadri Çelik Meali

Aksine küfre sapanlar yalanlıyorlar.

Mahmut Kısa Meali

Aksine, o nankörler inatla hakîkati yalanlıyorlar!

Mehmet Türk Meali

Tam tersine o kâfirler bir de (onu) yalanlıyorlar.

Muhammed Esed Meali

Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar [bu ilahî kelâmı] yalanlıyorlar!

Mustafa Çavdar Meali

Aksine, gerçekleri örtbas eden kâfirler vahyi yalanlamakta ısrar ediyorlar. 7/146-147, 35/37, 39/71

Mustafa İslamoğlu Meali

Aksine, inkârda direnenler (ilâhî vahyi) yalanlamakta ısrar ediyor;

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler.

Suat Yıldırım Meali

Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.

Süleyman Ateş Meali

Tersine o nankörler yalanlıyorlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu kâfirler[*] aslında yalan söylüyorlar.*

Şaban Piriş Meali

Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar.

Ümit Şimşek Meali

Doğrusu o kâfirler yalanlayıp duruyor.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.

Eski Anadolu Türkçesi

belki anlar kim kāfir oldılar yalan dutarlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əksinə, kafir olanlar (Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini) təkzib edirlər.

M. Pickthall (English)

Nay, but those who disbelieve will deny;

Yusuf Ali (English)

But on the contrary the Unbelievers reject (it).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.