22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşikâk Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Beli-lleżîne keferû yukeżżibûn(e)

Hayır, kafir olanlar, yalanlıyorlar.

Tam aksine, o nankörler (Allah’ın hüküm ve haberlerini) yalanlıyorlar.

Secde etmek şöyle dursun, o inkârcılar hakkı yalanlamaya devam ediyorlar.

Aksine, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenler, kafirler, Kur'ân'ı yalanlayanlardır.

Gerçekte ise o inkar edenler yalanlıyorlar.

Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

Daha doğrusu, o kâfir olanlar (Kur'an'ı) inkâr ederler.

Hayır! O kâfirler, (inanamadıkları için değil,) belki bile bile yalanlıyorlar.

Aksine, inkâr edenler yalanlıyorlar.

Yok! Yok! Kâfirler yalanlarlar

Tersine, inkârcılar (Kur'an'ı) inkâr ediyorlar.

Kâfirler ise tekzîb idiyorlar.

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

Daha doğrusu, inkâr edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.

Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

Aksine o nankörler yalanlıyorlar.

Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler

Aksine, gerçeği yalanlayan nankörler, yalanlıyorlar.

Bil'akis o küfredenler tekzîb ederler.

22,23. Bil'akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir!

Aksine, O doğruları inkâr edenler, okunan Kur’an’ı yalanlıyorlardı.

Tersine, bu tanımazlar onu yalan sayarlar.

Hayır, kâfir olanlar onu yalan sayarlar.

Aksine küfre sapanlar yalanlıyorlar.

Aksine, o nankörler inatla hakîkati yalanlıyorlar!

Aksine, yalanlıyor inkâr edenler!

inkar edip yalanlıyorlar.

Üstelik okunan ayetlerimizi yalanlıyorlar.

Aksine o kâfir olanlar yalanlıyorlar.

Tam tersine o kâfirler bir de (onu) yalanlıyorlar.

Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar [bu ilahî kelâmı] yalanlıyorlar!

Aksine, gerçekleri örtbas eden kâfirler vahyi yalanlamakta ısrar ediyorlar. 7/146-147, 35/37, 39/71

Aksine, inkârda direnenler (ilâhî vahyi) yalanlamakta ısrar ediyor;

Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler.

Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.

Tersine o nankörler yalanlıyorlar.

Bu kâfirler[*] aslında yalan söylüyorlar.

[*] Allah'ı görmezlikten gelenler. Kâfir, Allah'ı var saymayan değil, onu ikinci sıraya koyarak gereken değeri vermeyendir. Başkasını Allah'ın önüne g... Devamı..

Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar.

Doğrusu o kâfirler yalanlayıp duruyor.

Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.

belki anlar kim kāfir oldılar yalan dutarlar.

Bel ki kāfirler Ḳur’ānı yalanlarlar.

Əksinə, kafir olanlar (Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini) təkzib edirlər.

Nay, but those who disbelieve will deny;

But on the contrary the Unbelievers reject (it).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.