21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşikâk Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ kuri-e ‘aleyhimu-lkur-ânu lâ yescudûn(e) ۩

Ve onlara Kur'an okununca secde etmiyorlar? ۩

Kendilerine Kur’an okunduğunda (hürmet ve itaatle) secdeye kapanmıyorlar! ۩

Ve Kur'ân kendilerine okunduğunda, saygı ile yere kapanmıyorlar, secde etmiyorlar. ۩

Kendilerine Kur'ân okunduğu zaman da secde etmiyorlar, saygı göstermiyorlar, namaza yaklaşmıyorlar. ۩

Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar? ۩

Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar. ۩

Kendilerine Kur'an okunduğu zaman, teslim olub gerçeği kabul etmezler, (namaz kılmazlara)?(*) ۩

Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar. ۩

20,21. Böyleyken, onlar acaba niçin iman etmezler? Kendilerine Kur'ân okununca secde de etmezler? ۩

Kur'an okunduğunda, secde de etmiyorlar ! ۩

Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman (Allah'ın mesajı karşısında) teslimiyet gösterip saygı ile boyun eğmiyorlar? ۩

20,21. Niçün inanmıyorlar? Niçün kendilerine Kur’ân okundığı zamân secde itmiyorlar? ۩

Onlara Kuran okunduğu zaman neden secde etmiyorlar? ۩

Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar. ۩

Kendilerine Kur’an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. ۩

Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler.   ۩

 Meâlde geçen «secde etmezler» ifadesi şu şekillerde açıklanmıştır: 1. Saygı göstermezler; 2. Hz. Peygamber ve müminler, secde âyeti okunduğunda secde... Devamı..

Onlara Kuran okunduğunda neden kabul etmiyorlar?

Karşılarında Kur'ân okunduğu vakit secde etmezler? ۩

Ve karşılarında Kur'an okunduğu vakıt secde etmezler? ۩

Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde¹ etmiyorlar. ۩

1- Buyruklarını önemseyip gereğini yapmıyorlar. O\na teslim olmuyorlar.

Ve karşılarında Kur'an okunduğu zaman (derin saygı ile) eğilmiyorlar? ۩

Ve kendilerine Kur'ân okunduğu zaman, secde etmiyorlar!(1) ۩

(1)Bu âyet-i kerîme, Kur’ân-ı Kerîm’deki on dört secde âyetinin on üçüncüsüdür. Tilâvet secdesinin ta‘rîfi için bakınız; (sahîfe 175, hâşiye 2)... Devamı..

Onlara Kur’an okunduğu zaman hiç secde etmiyorlardı. ۩

Onlara Kur’an okununca neden yere kapanmıyorlar? ۩

Kur!an okunduğu zaman ona kapanmıyorlar? ۩

Kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.⁷ ۩

7 Bu ayet secde ayetidir.

Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar? ۩

Ve karşılarında Kur’an okunduğunda, gözyaşlarıyla secdeye kapanmıyorlar? ۩

Kur’ân onlara okunduğu zaman secde etmezler. *(S E C D E)* ۩

Kendilerine Kuran okunduğu zaman saygı göstermek şöyle dursun ۩

Onlara Kur’an okunduğu zaman Allah’ı yüceltip yerlere kapanmıyorlar. ۩

Kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde de etmiyorlar! [*] ۩

Bu ayet Kur’an’daki 14 [tilavet] secdesinden birisidir. Secde ayetleri için bkz. A‘râf 7:206; Ra‘d 13:15; Nahl 16:49; İsrâ 17:107; Meryem 19:58; Hacc ... Devamı..

Ve kendilerine Kur’ân okunduğu zaman (niçin) secde etmiyorlar?¹ ۩

1 Yani, onun emir ve yasaklarına boyun eğmiyorlar ve secde etmeleri gerekirken, secde etmiyorlar? Bu âyetteki secde; Hanefilere göre vacip, Şafii’lere... Devamı..

Ve Kur’an kendilerine okunduğunda saygıyla yere kapanmıyorlar? ¹² ۩

12 Yani, onun bütün mevcudattaki kesintisiz ilahî değişim ve ilerleme kanununu nasıl sürekli olarak vurguladığını gördükleri halde.

Ve kendilerine Kuran okunduğu zaman niçin onu kabullenmiyorlar? 28/46...55, 45/47...52 ۩

Dahası, kendilerine Kur’an okunduğu zaman onu tasdik edip de teslim olmuyorlar.[⁵⁶⁴⁷] ۩

[5647] Secde burada “tasdik ve boyun eğme” anlamındadır. Zira bir sonraki âyetteki tekzib/yalanlama”, secdenin karşıtı olarak kullanılmıştır (Krş: 55:... Devamı..

Ve onlara karşı Kur'an okunduğu vakit secde etmezler. ۩

Kendilerine Kur'ân okunduğunda derin bir saygı ile eğilmiyorlar? ۩

Hz. Peygamber (a.s.) namazda bu ayeti okuduğunda secde etmiştir. Bu sabit olduğundan, bu ayet tilavet secdesi gerektiren ayetlerden sayılmıştır.... Devamı..

Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar? ۩

Ve yanlarında Kur'ân okundığı zamân secde iylemezler? ۩

Bunlara Kur’ân okununca da boyun eğmiyorlar[*]? ۩

[*] Bu anlamı vermemizin sebebi secde kelimesidir. Secde sözlükte, eğilme ve kendini aşağı görmedir. Müfredat s.295 Boyun eğme, her iki anlamı da karş... Devamı..

Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. ۩

Kendilerine Kur'ân okunduğunda secde etmiyorlar?(3) ۩

(3) Secde âyetidir.

Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. ۩

daħı ķaçan oķına anlaruñ üzere ķur’ān secde eylemezler? ۩

Daḫı ḳaçan üstlerine Ḳur’ān oḳunsa secde eylemezler. ۩

Özlərinə Qur’an oxunduqda səcdə etmirlər? ۩

And, when the Qur’an is recited unto them, worship not (Allah)? ۩

And when the Qur´an is read to them, they fall not prostrate,(6049) ۩

6049 Prostrate: out of respect and humble gratitude to Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.