22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşikâk Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felâ uksimu bi-şşefak(i)

Andolsun gün battıktan sonraki kızıllığa.

Hayır (mutlaka), şafak vaktine (veya akşamın alaca karanlığına),

Yoo, andolsun akşamın alaca karanlığına,

Başka söze gerek yok. Şafak vaktine yemin ederim.

Hayır. Yemin ederim şafağa,

Yok, şafak-vaktine yemin ederim,

Artık kasem ederim şafak'a,

Şafağa (ve gündüze.)

16,17,18,19. Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.

Alaca karanlığa

Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Akşamın alaca karanlığına,

16,17,18,19. Şemsin gurûbundan sonra kalan kırmızılığa, etrâfı kaplayub setr iden giceye, bedr-i tâm hâlinde olan kamere kasem iderim ki ey insân hâlden hâle gireceksin.

Akşamın alaca karanlığına and olsun;

Yemin ederim şafağa,

16, 17, 18, 19. Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.

Andolsun akşamın kızıllığına,

Şimdi, yemin ederim o şafağa,

İmdi kasem ederim o şefaka

Şafak vaktine yemin ederim;

Demek (hakıykat onun zannetdiği gibi değildir). Andederim o şafaka.

16,17,18. Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!

Hayır, Sabahın aydınlığına,

Öyle değil. Ant olsun alaca karanlığa.

16, 18. Alaca karanlığa [⁴], geceye ve onun istirahat için topladığı mahlûkata, ışığı kemal bulmuş ay/a andım olsun ki,

[4] Veya gün tattıktan sonra kızıllığa.

Yooo! Yemin ederim şafak vaktine.

Öyleyse yemin olsun, geçip gitmekte olan akşamın alacakaranlığına!

Yemin olsun Şafak’a!

Kızıllanan mağribî ufuklara yemin ederim ki,

Yemin ederim şafağa,

Hayır! Yemin ederim: Akşamın alaca karanlığına,

16,17,18. Hayır! (Başka söze lüzum yok!) Akşamın alaca karanlığına,¹ geceye ve içerisinde barındırdığı şeylere ve dolunay haline gelen aya yemin olsun ki;

1 Şafak: Akam güneş battıktan sonra ufukta görünen kırmızılığın ismidir ki aslı “tül gibi incelik” manasınadır. Kalbin inceliği manasına gelen “şefkat... Devamı..

YOK YOK! Hayır! Akşamın [geçip giden] alacakaranlığını tanıklığa çağırırım.

Ötesi yok işte ben şafak vaktini şahit tutuyorum. 29/61, 31/10

ÖTESİ YOK![5641] İşte şafak vaktini Ben şahit tutuyorum![5642]

[5641] Çevirimizin gerekçesi için bkz: 90:1, not 1. [5642] Şafak: gün batarken tan yerindeki beyazlık. Gece şahidinin, nöbeti devralırken gündüz şa... Devamı..

Artık kasem ederim şafaka.

Demek, gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için!

Yoo, and içerim; akşamın alaca karanlığına,

Hayır, siz de hesaba katmalısınız. Yemin ederim akşamın alaca karanlığına,

Andolsun şafağa.

Yemin ederim akşamın alacakaranlığına,

İş, sandıkları gibi değil! Yemin ederim akşamın kızıllığına,

pes and içerin şafaķa.

Ben and içer‐men şafaḳ ḥaḳḳı‐çun,

And içirəm şəfəqə,

Oh, I swear by the afterglow of sunset,

So I do call(6043) to witness the ruddy glow of Sunset;(6044)

6043 The same form of adjuration as in 69:37. The substantive statement is in verse 19 below: "Ye shall surely travel from stage to stage". Nothing in... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.