18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşikâk Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İżâ-ssemâu-nşekkat

Gök yarılıp çatlayınca.

Gök yarılıp-parçalandığı,

Gök yarılıp parçalandığında,

Gök çatlayıp yarıldığı zaman, insan yaptıklarıyla karşı karşıya gelir.

Gök yarıldığı zaman,

Gök, yarılıp-parçalandığı,

Gök yarıldığı;

Göğün düzeni bozulduğu zaman,(*)

(*) M. Abduh’tan…

1,2. Gökyüzü parçalara ayrıldığında, tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde, [737][738]

[737] İnşikâk sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 439.[738] Kıyamet ve mahşerde yaşanacaklar hakkında bilgi için bk. Ba... Devamı..

1,2. Tanrının buyrumuna, hakkıyla kulak verip, gökyüzü yarılanda

Gök yarıldığında,

1-6. Âsumân rabbin emirlerini îfâ itmek içün yarıldığı ve arz tesviye olunub da o da rabbin emirlerini îfâ itmek üzere içinde ne var ise atarak tahliye olundığı zamân (ey insân) a’mâlinin mukâbilini görirsin.

1,2. Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, ki gök boyun eğecektir.

1,2. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,

1, 2. Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,

Gök çatladığı zaman.

Semâ inşikak ettiği

Gök yarıldığı zaman,

1,2. Gök yarıldığı, (yarılmakda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki gök zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır.

1,2. Gök inşikak ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate)lâyık kılındığı zaman!

Gök yarılıp parçalanacağı zamanda,

Gök yarıldığı zaman,

[1] Mekke'de nâzil olmuş (25) âyettir.

Gök, yarılıp parçalandığı zaman.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 25 ayettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır.)

Kıyâmet için Sûr’a üflenerek gök çatlayıp parçalandığı,

Mekke döneminin sonlarında, İnfitar sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen ve göğün Kıyâmet Günü yarılacağını anlatan “İnşakkat... Devamı..

Gök YARILDIĞI zaman;

Gökyüzü yarıldığı zaman,

Gök yarıldığında,

Gök yarıldığı zaman,¹

1 Aynı ifâde için Bk. (Rahman: 37)

GÖKYÜZÜ parçalara ayrıldığında, ¹

1 Yani, Son Saat gelip çattığında ve hem olgu olarak hem de insan kavrayışında yeni bir gerçeklik başladığında.

Gök yarılıp parçalandığında. 52/9, 56/37

GÖKYÜZÜ şerha şerha yarıldığında,[5632]

[5632] İnfial kalıbının açılımıyla: “yarılma emrine boyun eğdiğinde”. Kıyamete ilişkin tüm haberler meçhul ya da mutavaat kalıbıyla gelir. Yani faile ... Devamı..

Gök yarıldığı zaman.

Gök yarıldığı zaman. . .

Gök yarıldığı,

Gök çatlayınca

Gök yarıldığı..

Gök yarıldığında,

Gök yarılıp parçalandığı,

ķaçan gök yarıla,

Ḳaçan gökler yarılsa,

Göy yarılacağı,

When the heaven is split asunder

When the sky is rent asunder,(6031)

6031 The passing away of this world of sense to make way for a new World of Reality is here indicated by two Facts, which are themselves Symbols for a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.