1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kitâbun merkûm(un)

(Suç dosyaları ve ceza hesapları) Yazılı bir kitaptır (amel sicilidir).

Bir kitaptır ki yazılmış.

Silinmez bir şekilde tutulan kayıttır.

Âsilerin amellerinin en ince detayına kadar açıkça yazıldığı defterdir.

Yazılmış bir kitaptır.

Yazılı bir kitaptır.

O, (insanoğlunun amellerinin içine) yazılı bulunduğu bir kitabdır.

(Bütün suçlar, içinde) yazılı olan bir kitaptır.

7,8,9. Hayır! Şüphesiz, yoldan çıkanların defterleri kesinlikle Siccîn'dedir. “Siccîn'in ne olduğunu sen nerden bileceksin?” O, kodlanmış bir kitaptır.[734]*

O yazılı bir kitap

O, (inkârcıların eylemlerinin) yazılı bulunduğu bir kütüktür (Hard Disk'tir).

O, yazılmış bir kitaptır.

O, yazılmış bir kitaptır.

(O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır.

Rakamlanmış bir kitaptır.*

Yazılmış bir kitaptır o.

Terkıym olunmuş bir kitab

Her şeyin tek tek yazıldığı bir kitaptır.

(O) yazılmış bir kitabdır.

(O, içinde isyankârların amelleri) yazılmış (olan) bir kitabdır.

(Her şahsa ait tutulmuş kayıtların olduğu) Numaralandırılmış kitaptır.

O, yazılmış bir defterdir.

Yazılı bir kitaptır.

Zulüm ve haksızlık yaptığı için cezalandırılacak kimselerin isimlerinin yazıldığı bir liste,bir kitaptır.

Rakamlandırılmış / sayısal / dijital bir kitaptır.

Numaralandırılmış (açıkça yazılı) bir kitaptır.

O, sağlam yazılı,¹ (yanlış ihtimâli olmayan) bir kitaptır.²*

O, [silinmez şekilde] tutulan bir kayıttır!

Her şeyin sayılıp dökümünün yapıldığı bir sicildir. 54/52-53, 58/6

O (Siccîn) sayısal değerlerle korunmuş bir kayıttır.

(O) Bir yazılmış kitaptır.

Siccîn kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir.

Yazılmış bir Kitaptır.

O, yazılı bir defterdir.

İşaretlenmiş bir kitaptır.

O herşeyin apaçık kaydedildiği bir kitaptır.

Rakamlandırılmış bir kitaptır o.

bitidür yazılmış.

[Yaz]ılmış [bit]idür.

O, yazılı bir kitabdır!

A written record.

(There is) a Register (fully) inscribed.(6014)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.