4 Ağustos 2021 - 25 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kellâ inne kitâbe-lfuccâri lefî siccîn(in)

Hayır (onlar aldanmaktadır, çünkü) ; facir olanların kitabı (dosyası) şüphesiz "Siccîn" (aşağı cehennem hapishanesin) dedir.

İş sandıkları gibi değil; şüphe yok ki kötülük edenlerin amel defterleri, elbette siccindedir.*

Sakın hileye sapmayın, ahiret hesabını unutmayın. Çünkü günahlara dadananların kaydı kayıpsız kaçaksız bir şekilde tutularak cehenneme atılmışlardır.

Aman, dikkatli olun! Büyük günah işleyenlerin kaydı, hapishaneye, cehenneme girenlerin kayıtları arasındadır.

Hayır. Şüphesiz fâcirlerin (kötülerin) kitapları Siccin'dedir. [1]*

Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz 'Siccîn'dedir.

Hayır, (o hileye sapmayın, ahireti inkâr etmeyin). Çünkü kâfirlerin (amel) defterleri, (Siccin adı verilen) bir kütükte tesbit edilmiştir.

Gerçekten (o gün,) o günahkârların amel defteri, zindanlıkların kitabı içindedir.

7,8,9. Hayır! Şüphesiz, yoldan çıkanların defterleri kesinlikle Siccîn'dedir. “Siccîn'in ne olduğunu sen nerden bileceksin?” O, kodlanmış bir kitaptır.[734]*

Öyle değil, azgınların defteri, Siccin'dedir

Hayır (hileye sapmayın, hesap gününü hafife almayın). Çünkü Allah'ın buyruğundan çıkanların kitabı muhakkak “siccîn”dedir.

Sakının; Allah'ın buyruğundan dışarı çıkanlar, muhakkak "Siccin" adlı defterde yazılıdır.

Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn”dedir.

Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır.

Doğrusu, kötülerin yazgısı Siccin'dedir.

Hayır hayır, kötülerin yazısı muhakkak Siccin'dedir.

Hayır hayır: çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir

Hayır! Kötülerin kayıtları kesinlikle siccindedir.¹ *

Sakın (hîleye sapmayın. Âhiret hisâbını unutmayın). Çünkü kötülerin kitabı muhakkak ki «Siccîn» dedir.

Hayır! (Hîle yapmayın, âhiretten gaflet etmeyin!) Çünki günahkârların (amel) defteri elbette Siccîn'dedir!

Hayır! Allah’ın kurallarını tanımayan taşkınların kayıtları siccin dedir.

Yok yok, öyle yapılamaz, çünkü [¹] masiyete dadananların amel defteri «Sicciyn» dedir.*

Hayır, facirlerin (günahkâr olanların) kitabı şüphesiz “Siccin”dedir.

Hayır; adâletsizliğin, haksızlığın ve günahın her çeşidinden uzak durmalısınız! Çünkü suç işleyen günahkarların kaydı Siccîn’dedir!

Hayır! Fâcirlerin / kötülük yapanların yazısı Siccîn’dedir.

Hayır! Şüphesiz ki (yoldan) sapanların yazısı (kaydı) [Siccîn]’dedir.

Hayır, (sakın böyle olmayın!) Çünkü (Allah’ın) isyankâr kullarının yazısı kesinlikle Siccîn’dedir.

GERÇEK ŞU Kİ, kötü ruhluların kaydı, kayıpsız-kaçaksız bir şekilde [tutulmuş]tur! 2

Hayır öyle değil! Şüphesiz günahkârların amel defterleri siccindedir. 18/48, 38/55...58

ARTIK YETER! Sorumsuzluğu tıynet edinenlerin[5623] kaydı, elbet Siccîn’de (arşivlenecek).*

Hayır hayır. Şüphe yok ki, facirlerin yazısı elbetteki Siccîn'dedir.

Hayır! Hileye sapmayın, âhireti inkâr etmeyin! Doğrusu, yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri Siccîn'dedir.

Hayır, (ölçü ve tartıda hile yapılamaz), doğrusu sapanların yazıcısı Siccin(aşağı zindan)dadır.

Sakın böyle yapmayın. Taşkınlık edenlerin kaydı Siccîn’de tutulmaktadır.

-Hayır!Şüphesiz günahkarların kitabı siccindedir.

O günahkârların kayıtları Siccîn'dedir.

Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir.

degül eyle yā ḥaķķaa. bayıķ buyruķdan çıķıcılar bitişi yidi ķat yir altındadur.

Xeyr! Şübhəsiz ki, pis əməllərə uyanların (kafirlərin) əməl dəftəri (şeytanların əməllərinin yazıldığı və ya Cəhənnəmin ən alt təbəqəsi olan) Siccindədir!

Nay, but the record of the vile is in Sijjin

Day! Surely the record of the wicked is (preserved) in Sijjin.(6013)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.