11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ kâlûhum ev vezenûhum yuḣsirûn(e)

Ve insanlara ölçüp tartarlarken eksik ölçerler, eksik tartarlar.

 Fakat onlara (başkalarına verilmek için) kendileri bir şey ölçüp tartarken eksiltme yaparlar.

[Not: Bunun gibi devlet olarak insanlardan vergilerini fazlasıyla alırlar, ama onların maaşlarını ve topluma gerekli harcamaları kısarlar, şahsi hesap... Devamı..

Fakat diğer insanlara ölçüp tarttıklarında, ölçü ve tartıyı eksik yaparlar.

Tahılları ve bakliyatı ölçerken, veya para birimi altın ve gümüşü tartarlarken de, ölçüyü ve tartıyı noksanlaştırırlar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 6/152; 17/35; 55/9.

Ama kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksiltirler.

Onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

Fakat insanlara (verilmek üzre) ölçtükleri, yahud onlara tarttıkları zaman eksiltirler.

İnsanlar için bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman, zarar ettirirler.

2,3. Onlar, insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüp tartarlar. Kendileri bir şey sattıkları zaman onlara eksik ölçüp tartarlar.

Başkasına verirlerse ölçeklerin, ya da, tartıların eksik tutarlar!

Fakat kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman (ölçü ve tartıyı) eksik yaparlar.

2,3. Ânlar ahâlîden alır iken tam ölçü isterler ve diğerlerine satar iken aldatırlar.

1,2,3. İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!

Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler (eksiltirler).

1, 2, 3. İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

Verdikleri zaman ise ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar.

Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakıt ise eksiltirler

Fakat kendileri, onlara ölçekle yahut tartıyla bir şey verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

Satarlarken eksik ölçer, tartarlar.

Onlara (insanlara) ölçekle, yahud tartı ile verdikleri zaman ise eksiltenlerdir.

Fakat onlara (bir şey vermek üzere) ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksik verirler.

Onlar, insanlar için ölçtüklerinde yahut tarttıklarında ise, eksik ölçüp, eksik tartarlar.

sonra başkaları için ölçerken, tartarken eksik verirler.

Bilâkis halk için ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik tartarlar.

Ama onlara, ölçüp tarttıkları/hesap ettikleri zaman da eksik verip zarara uğratırlar [yuhsirûn].

Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

Fakat başkalarına bir şey ölçüp tartarak verecekleri zaman, işin içine hile karıştırır, vereceklerini eksiltmeye çalışırlar.

Onlara tarttıkları veya ölçtükleri zaman eksiltiyorlar.

başkalarına verirken eksik tartanların.

Fakat kendileri hak ve adaleti uygulamaya gelince, herkese hakkını tam vermezler. Ölçülü vermeye gelince haksızlık yaparlar. Verdiklerini sürekli eksik verirler.

Onlara (insanlara vermek için) ölçtüklerinde veya tarttıklarında ise eksiltirler.

Başkalarına bir şey ölçerken veya tartarken de eksik ölçer ve tartarlar.

ama borçlarını ölçüp tartmaya gelince, onu azaltmaya çalışırlar. ¹

1 Bu pasaj (1-3. ayetler), elbette yalnız ticarî muamelelere işaret etmeyip, her kişinin maddî mal-varlığı ile ilgili haklarını ve sorumluluklarını ka... Devamı..

Fakat kendileri onlara ölçüp tartarken eksik verirler. 6/152

ama başkaları için ölçüp tarttıkları zaman hak yerler.

2,3. Onlar ki, başkalarından bir şey aldıkları zaman tam tartıp alırlar, başka kimselere bir şey tarttıklarında ise eksik tartarlar!..

(Bu uyarıyı sırf ticaret erbâbına hasretmek doğru değildir, nitekim Rahman ve Hadîd surelerinde geçtiği üzere, göklerin ve yerin ayakta duruşu bir ölç... Devamı..

Kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar.

Ve nâs için ölçtükleri veya tarttıkları zaman ise eksiltirler.

Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hîle karıştırırlar. [17, 35; 6, 152; 55, 9]

Kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman (ölçü ve tartıyı) eksik yaparlar.

1,2,3. Nâsdan aldıklarını tamam ölçüb tartan ve nâsa virdikleri ölçüyi ve tartıyı noksan iden, kile ve terâzîde noksan idicilerin vay hâline!

Kendileri ölçerken veya tartarken onları zarara sokarlar.

Onlara tartıp/ölçtüklerinde eksik verenler..

Onlara satmak için ölçüp tartarken eksiltirler.

Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler.

daħı ķaçan ölçüp virdiler şinig-ile anlara yā dartup virdiler anlara ekserler.

Ve ḳaçan özleri keyl eylese, yā dartsalar ziyān itdürürler.

Onlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə isə (onu) əskildərlər.

But if they measure unto them or weigh for them, they cause them loss.

But when they have to give by measure or weight to men, give less than due.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.