1 Aralık 2020 - 15 Rebiü'l-Ahir 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kitâbun merkûm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O yazılı bir kitaptır (hayırlı amel sicilidir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bir kitaptır ki yazılmış.

Abdullah Parlıyan Meali

O silinmez bir şekilde tutulan kayıttır.

Ahmet Tekin Meali

İyilerin amellerinin, en ince detayına kadar açıkça yazıldığı defterdir.

Ahmet Varol Meali

Yazılmış bir kitaptır.

Ali Bulaç Meali

Yazılı bir kitaptır.

Ali Fikri Yavuz Meali

O, (güzel) yazılmış bir kitabdır.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Bütün iyilerin amellerinin içinde) yazılı olduğu bir kitaptır.

Bayraktar Bayraklı Meali

18,19,20,21. Hayır! İyilerin defteri ‘Illiyyîn'dedir. “‘Illiyyîn'in ne olduğunu sen nerden bileceksin?” O da kodlanmış bir kitaptır. Allah'a yakın kılınmış melekler ona tanıklık edeceklerdir.[735]*

Besim Atalay Meali

O yazılı kitaptır

Cemal Külünkoğlu Meali

20,21. O, (Allah'a yakın olan, Mukarrebûn adlı) meleklerin tanık olduğu bir kitaptır (Hard Disk'tir).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

20,21. O, gözde meleklerin gördüğü, yazılı bir kitapdır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, yazılmış bir kitaptır.

Diyanet Vakfı Meali

(O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır.

Edip Yüksel Meali

Rakamlanmış bir kitaptır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yazılmış bir kitaptır o.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Terkıym olunmuş bir kitab

Erhan Aktaş Meali

Her şeyin tek tek yazıldığı bir kitaptır.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

(O), yazılmış bir kitabdır,

Hayrat Neşriyat Meali

(O, içinde sâlih insanların amelleri) yazılmış (olan, pek şerefli ve müjdeli) bir kitabdır.

İlyas Yorulmaz Meali

(Şahıslara ait yaptıkları kaydedilmiş) yücelerde tutulmuş sicil kitabı.

İsmail Hakkı İzmirli

O yazılmış bir defterdir.

Kadri Çelik Meali

Yazılı bir kitaptır.

Mahmut Kısa Meali

İlâhî adâlet ve hikmet gereğince, iman edip güzel davranış gösterenlerin mutlaka ödüllendirileceklerine dâir belirlenmiş bir yazı; cenneti hak edenlerin isim listesi; cennetliklerin adlarının yazılı olduğu bir kitaptır.

Mehmet Türk Meali

O; sağlam yazılı, (yanlış ihtimâli olmayan) bir kitaptır.

Muhammed Esed Meali

O, [silinmez şekilde] tutulan bir kayıttır,

Mustafa Çavdar Meali

Her şeyin sayılıp dökümünün yapıldığı bir sicildir. 18/49, 69/18

Mustafa İslamoğlu Meali

O (yine) sayısal değerlerle koruma altına alınmış bir kayıttır;

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O, yazılmış bir kitaptır.

Suat Yıldırım Meali

İlliyyûn, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir.

Süleyman Ateş Meali

Yazılmış bir Kitaptır.

Süleymaniye Vakfı Meali

O da yazılı bir defterdir.

Şaban Piriş Meali

İşaretlenmiş bir kitaptır.

Ümit Şimşek Meali

O herşeyin apaçık kaydedildiği bir kitaptır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rakamlanmış bir kitaptır o.

Bunyadov-Memmedeliyev

O, yazılı bir kitabdır.

M. Pickthall (English)

A written record,

Yusuf Ali (English)

(There is) a Register (fully) inscribed,(6020)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.