2 Ağustos 2021 - 23 Zi'l-Hicce 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ yukeżżibu bihi illâ kullu mu’tedin eśîm(in)

Oysa onu, (haksızlık ve ahlâksızlıklarının cezasız kalmasını isteyen) 'azgın, saldırgan ve aşırı' günahkâr olandan başkası yalan (saymayacaktır.)

Ve o günü, yalnız haddini aşan ve boyuna suç işleyip duran kişiler yalanlarlar.

Oysa o günü ancak haddi aşan ve günaha düşkün kimseler yalanlar.

O günü, ancak sınırı aşan ve bilerek günah işlemekte ısrar edenler yalanlar.

Oysa onu sınırı aşan, çok günâhkâr kimselerden başkası yalanlamaz.

Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.

Halbuki onu, ancak her azgın günahkar inkâr eder.

Hâlbuki azgın günahkârlardan başka, kimse onu yalanlamıyor.

10,11,12. Yalanlayanların vay haline o gün! Onlar yargı gününü yalanlıyorlar. Oysa o günü, aşırı gidenler ve günahkârlardan başkası yalanlamaz.

11,12. Onu kimse yalanlamaz, ancak her taşkın olan günahlı yalanlar

O hesap gününü inkâr edenler, haddi aşan, günaha batan kimselerdir.

Oysa onu mütecaviz günahkardan başka kimse yalanlamaz.

Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkâr eder.

Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.

Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar.

Onu ancak sınırı aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar.

Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder

Onu haddi aşan günahkârdan başka kimse yalanlamaz.

Halbuki onu haddi aşkın ve taşkın, günâha düşkün olan her kişiden başkası yalan saymaz.

Hâlbuki onu, her haddi aşan, günâha düşkün kimseden başkası yalanlamaz.

O hesap gününü haddi aşan günaha batmışlardan başkası yalanlamaz.

O günü ancak günaha düşkün, mütecaviz olan herkes yalan sayar,

Oysa onu (hesap gününü), sınır tanımaz, saldırgan ve günahkâr olandan başkası yalanlamaz.

Gerçekte, hak hukuk tanımayan azgın günahkârlardan başkası onu yalanlamaz. Dolayısıyla, zulüm ve haksızlık peşinde koşan bir kimsenin âhirete iman iddiası koskoca bir yalandan başka bir şey değildir. Aynı şekilde, Hesap Gününe inanmayan bir kimsenin gerçek anlamda dürüst ve erdemli olması da mümkün değildir. İşte bu tip insanın genel karakteri şöyledir:

Onu, sadece her bir haddi aşmış günahkâr yalanlıyor.

Onu günahkâr azgınlardan başkası yalanlamaz.

12,13. Hâlbuki o günü ancak kendisine âyetlerimiz okunduğu zaman; “(bunlar) eskilerin masallarıdır.” diyen saldırgan ve günâha düşkün kimse yalanlar.

oysa, hak ve adalet sınırlarını ihlal edenler [ve] günaha batmış [olan]lar dışında kimse onu yalanlamaz: 3

Zira hesap gününü haddi aşan günahkârdan başkası yalanlamaz. 6/29, 17/49...52

halbuki onu ancak haddi aşan günahkârlar yalanlar:

Halbuki O'nu, haddi aşan, günahkâr olan her bir kimseden başkası tekzîp etmez.

Buna “yalan” diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.

Onu, saldırgan, günahkardan başkası yalanlamaz.

Saldırgan (aşırılık yapan) ve günaha düşkün olandan başkası o günü yalan saymaz.

Onu, her haddi aşan günahkardan başkası yalanlamaz.

Onu sadece haddini aşan ve günaha dalan kimse yalanlar.

Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar.

daħı yalan dutmaya anı illā her ḥaddan geçici gey yazuķlu.

Ve anı yalanlamaz, illā her ḥadden geçici yaman kişi.

Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha batan yalan sayar.

Which none denieth save each criminal transgressor,

And none can deny it but the Transgressor beyond bounds the Sinner!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.