11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veylun lil-mutaffifîn(e)

Yazık ölçüye, tartıya hile katanlara.

 Vay haline, ölçüde ve tartıda hile ve haksızlık yapanların! (İmalat ve inşaat işlerinde eksik ve düşük malzeme kullananların, insanların hak ve hukuklarını çalanların ve ülkede sistem kurarken Kur’ani ve Nebevi prensipleri esas almayanların; ki nasıl da gerçeği çarpıtıp saptırırlar ve kul hakkını hiçe sayarlar?)

Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline!

Ölçü-tartı birimlerini, aletlerini noksanlaştıranların vay haline!

Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hallerine!

1-5.Nesai ve İbnu Mace`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`dan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.) Medine`ye hicret ettiğinde burada ticaretle uğraşa... Devamı..

Eksik ölçüp tartanların vay haline,

Azab olsun, ölçüde tartıda noksanlık edenlere...

Alırken ve verirken hile yapanların vah haline!

Eksik ölçüp tartanların vay haline! [732][733]

[732] Mütaffifûn sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 413.[733] Mütaffifûn/eksik ölçenler hakkında bilgi için bk. Bayrak... Devamı..

Eksik ölçenlerin vaydır haline!

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline!

Vezn ve ölçüde eksik tartanların vay hâline!

1,2,3. İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline!

Eksik ölçüp tartanların vay haline!

1, 2, 3. İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

Yazıklar olsun kandıranlara.

Eksik ölçüp tartanların vay haline!

Veyl o mutaffifîne

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline!

Hile¹ yapanların vay haline!

1- Ölçüde, tartıda, hesapta, paylaşmada vs.

Ölçekde ve tartıda hîle yapanların vay haaline!

Mutaffifîn'in (ölçü ve tartıda hîle yapanların) vay hâline!

Yazıklar olsun, tarttıklarında eksik tartanlara.

Ölçeği eksik ölçenlerin başına gelecek var!

Ölçek ve tartıya hile katanların vay haline?

[5] Mekke'de nâzil olmuş (36) âyettir.

Ölçü ve tartıdan çalanların/kaçakçılık ve yolsuzluk yapanların vay hâline!¹

1 “Mutaffifîn” kelimesi Arapçada “t-f-f” kökünden gelir ve her türlü eksik ve yanlış ölçüm yapanlar ve hileli ölçüp tartanlar için kullanılır. Bunlar,... Devamı..

Eksik ölçüp tartanların vay haline!

(Mekke’de nazil olmuştur ve 19 ayettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.)

Gerek ticari hayatta, gerekse diğer toplumsal ilişkilerde ölçü ve tartıyı eksik tutanların vay hâline!

Mekke döneminin sonlarında, Ankebût sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen “Mutaffifîn: Ölçü ve tartıda hile yapanlar” kelimesi... Devamı..

Yazıklar olsun MUTAFFİFÎN’e / Ölçüde ve Tartıda Eksiltenler’e

Eksik çekenlerin çekeceği var!

İnsanlar arasında Allah’ın yasalarını uygulayarak adaleti sağlamayanların, Allah’ın hak ve adalet ölçülerini hiçe sayanların, sürekli hile yapanların vay haline!

Eksik ölçenlere (yolsuzluk yapanlara) yazıklar olsun!

Ölçüp-tartarken çalanlara¹ yazıklar olsun!²

1 Mutaffifîn: mutaffif’in çoğuludur. Mutaffif: “alırken fazla, verirken eksik ölçen” demektir. Yani, ölçüp tartarken bir şeyler çalan kimselere “mutaf... Devamı..

VAY HALİNE ölçüyü eksik tutanların:

Yazıklar olsun ölçü ve tartıda hile yapanlara! 7/85

YAZIKLAR olsun o yolsuzluk yapanlara[⁵⁶²²]

[5622] Tatfîf, zıt anlamlı tabiatıyla hem maddî hem mânevî olarak, ölçme ve değerlendirmede “kendine yontan” mantığı ifade eder. Bu işin ölçü ve tartı... Devamı..

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline;

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline!

Alışverişlerinde hile yapanların vay hallerine.

Vay haline eksik ölçüp tartanların!

Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline!

1,2,3. Nâsdan aldıklarını tamam ölçüb tartan ve nâsa virdikleri ölçüyi ve tartıyı noksan iden, kile ve terâzîde noksan idicilerin vay hâline!

Küçük eksiltmeyle ölçüp tartanların çekeceği var.

Ölçüde hile yapanların vay haline!

Yazıklar olsun ölçü ve tartıya hile karıştıranlara.

Azap ve kaygu, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun;

veyldür eksük ölçicilere şiniġi!

Biri birine ...üz ḳaḳışurlardı ve ḳaçan ehllerine dönseler …lup dönerlerdi Ḳatı helāklik ol kişilere ki keyli ve mīzānı eksildürler.

Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!

Woe unto the defrauders:

Woe to those that deal in fraud,-(6011)

6011 "Fraud" must here be taken in a widely general sense. It covers giving short measure or short weight, but it covers much more than that. The next... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.