3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnfitâr Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebek(e)

Dilediği bir surette (ve en güzel şekilde) seni tertib etti (organlarını uyarladı).

Dilediği surete de benzetti seni.

Dilediği şekilde yani güzel, çirkin, uzun, kısa, esmer, beyaz meydana getirendir O. Çünkü hiçbir yaratık kendisi ve başkasının şekli ve karakterinin oluşumunda yetkili değildir.

Seni, sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan şekil, çehre ve bedenle parçalardan oluşturarak yaratandır.

Seni dilediği surette terkib etti (şekillendirdi).

Dilediği bir surette seni tertib etti.

Seni, muhtelif suretlerden dilediği bir şekilde terkib eyledi.

İstediği en güzel bir şekilde seni terkip etmiştir.

7,8. O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.

İstediği kılıkta seni yapıp yoğuran

Dilediği biçimde sana şekil verdi.*

6,7,8. Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

6,7,8. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

6, 7, 8. Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.

Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

Dilediği her hangi bir surette terkîb etti

Seni dilediği şekilde düzenledi.

Seni dilediği herhangi bir suretde terkîb edendir O.

Seni dilediği herhangi bir sûrette terkîb etti.

Sana dilediği şekli veren ve dilediği maddelerin karışımı (su, yağ, tuz, madensel bileşikler, kan vs.) ile meydana getirip var edendir.

6, 8. İnsan! Kerîm olan, seni yaratıp düzelten, sana i/tidal veren, dilediği veçhile sana kılık, kıyafet veren Rabbine karşı seni hangi şey gurura düşürdü? [³].*

Seni dilediği biçimde terkip etti.

Ve nihâyet seni dilediği şekilde, birçok unsurun muhteşem bir uyum ve düzen içinde bir araya geldiği bir varlık hâlinde meydana getirdi.

Seni, dilediği her bir biçimde terkib etti.

Dilediği şekilde seni oluşturdu.

Ama dilerse O, senin bu (şeklini) bozar ve dilediği (başka bir) şekle de sokabilir.¹*

ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?

Yani sana dilediği en güzel şekli verdi. 3/6, 18/37

(yani) hangi sûrette istemişse seni öyle terkip etti.[5616]*

Dilediği bir sürette seni terkip etti.

Ve seni dilediği bir surette terkib eden?

Seni(n organlarını) dilediği şekilde birbirine ekledi.

Seni belirlediği yapıda düzenleyen de O'dur[*].*

O, seni dilediği sûrette tertip etti.

Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi.(2)*

Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.

ķanķı sūret içinde kim diledi ķondurdı seni.

Ḳanḳı ṣūretde dilese seni terkīb eyledi.

Sənə Özü istədiyi surətdə biçim verdi.

Into whatsoever form He will, He casteth thee

In whatever Form(6005) He wills, does He put thee together.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.