1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnfitâr Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî ḣalekake fesevvâke fe’adelek(e)

Ki O (Rabbin) seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' (ve donattı) ve seni bir itidal üzere kıldı (dengeni koruyacak şekilde ayarladı).

Öylesine Rab ki seni yarattı, azanı düzüp koştu da seni düzgün bir hale getirdi.

O Rabb ki seni yarattı, varlık amacına uygun olarak şekillendirdi ve seni bir düzene koyup dengeli kıldı.

O seni yaratan, yaratılış amacına uygun olarak şekillendiren, dengeli ölçülü bir biçim ve karakter verendir.

O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1]*

Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.

O Rab ki, seni yarattı, seni (sağlam insan) düzenine koydu, sana uygun bir biçim verdi.

O Rabbin ki seni yaratmış, sana düzen ve denge vermiştir.

7,8. O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.

O'dur seni yaratan, sana düzen de veren, düzgün hale getiren

O, seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi.

6,7,8. Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

6,7,8. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

6, 7, 8. Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;*

O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.

Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi

Seni yarattı, sonra sana şekil verdi, organlarını uyumlu ve dengeli yaptı.

(O Rabbine karşı) ki seni yaratan, sana (şu) salim uzuvlar (ı) veren, (onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle) sana şu nizaam ve i'tidâli bahşedendir O.

O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a'zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı.

O Allah ki, sana bulunduğun şekli veren ve seni dengeli (yaşadığın dünya hayatının her türlü ortamına uyum sağlayacak biçimde) yaratan,

6, 8. İnsan! Kerîm olan, seni yaratıp düzelten, sana i/tidal veren, dilediği veçhile sana kılık, kıyafet veren Rabbine karşı seni hangi şey gurura düşürdü? [³].*

O seni yarattı, sana bir düzen verdi ve seni dengeli kıldı.

O Allah ki, seni bir damla sudan yarattı, sonra onu aşamadan aşamaya geçirerek, varlık sebebine uygun mükemmel bir uyumla düzenledi; bedenini ve ruhunu, hem kendi içinde, hem de dış dünya ile uyumlu ve ölçülü bir kıvama getirerek, en güzel ölçüyle şekillendirdi.

O ki seni yarattı, tesviye etti, dengeledi.

O ki seni yarattı, şekillendirdi, dengeli kıldı.

O Allah ki; seni yarattı, insanlık seviyesine getirdi ve sana en güzel şekli verdi.

seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, 4 tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan 5 ,

O ki seni yarattı, seni yaratılış amacına uygun olarak düzenledi ve sana dengeli bir donanım verdi. 22/5, 40/67, 76/2-3

O (Allah) ki seni (bir amaçla) yarattı, sana varoluş amacını gerçekleştirecek bir donanım ve dengeli bir tabiat verdi;

O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mütedil bir halde kıldı.

O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,

O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.

Seni yaratan, eşitleyen[1] ve dengeleyen[2] odur.*

6,7. -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?

O Rabbin ki seni yarattı, güzel ve düzgün şekilde biçimlendirdi, dengeli ve ölçülü yaptı.

Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.

ol kim yarattı seni pes düzdi seni pes rast eyledi seni.

Ol kim seni yaratdı, a‘żālaruñı düzetdi.

O Rəbbin ki, səni (yoxdan) yaratdı, düzəldib qaydaya (insan şəklinə) saldı.

Who created thee, then fashioned, then proportioned thee?

Him Who created thee. Fashioned thee in due proportion,(6003) and gave thee a just bias;(6004)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.