21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnfitâr Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-l-insânu mâ ġarrake birabbike-lkerîm(i)

A insan, kerem sahibi Rabbine karşı seni gururlandıran ne?

Ey insan, ‘sonsuz Kerem sahibi’ olan Rabbine karşı seni ne(ler, kimler, hangi nimetler ve yetkiler) aldatıp gururlandırmıştı? (Hangi şeytani odaklar ve hangi imkân ve iğvalarla sizi kandırıp Hakk’tan ve hayırdan caydırmıştı?)

Ey insan! Lütuf ve iyiliği bol Rabbine karşı seni aldatan ve isyana sürükleyen nedir? Niçin O'na itaat etmiyorsun da karşı çıkıyorsun?

Ey insan, ihsanı, affı bol Rabbine karşı, seni aldatan nedir?

Ey insan! Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan ne oldu!

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir?

Ey (kâfir) insan! Kerîm olan Rabbine karşı seni aldatan ne?

Ey insan! İkramı bol olan Rabbin hakkında seni aldatan nedir?

Ey insan! Lütfu bol Rabbinden seni uzaklaştıran nedir?[730]

[730] İnsanın yaratılışı hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 403-406.

Ey insan! Kerim olan Tanrına karşı nedir seni aldatan?

Ey insan! İhsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir?

6,7,8. Ey insân! Seni yaratan, seni istediği gibi mükemmel ve güzel şekli viren rabb-i kerîmi görmeyecek kadar seni kim idlâl itdi.

6,7,8. Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

6,7,8. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?

6, 7, 8. Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Ey insan, seni Onurlu olan Rabbine karşı aldatan nedir?

Ey insan! İhsanı bol Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?

Ey insan! Ne mağrur etti seni o kerîm Rabbına?

Ey insan! Kerim¹ olan Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?

1- Şerefli. Cömert.

Ey insan, O (lütf-ü) keremi bol Rabbine karşı seni aldatan ne?

Ey insan! O Kerîm (çok cömert olan) Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Ey İnsan! Her şeyi sana cömertçe veren Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Ey insan! O vergisi bol olan çalabına karşı seni aldatan nedir ki?

6, 8. İnsan! Kerîm olan, seni yaratıp düzelten, sana i/tidal veren, dilediği veçhile sana kılık, kıyafet veren Rabbine karşı seni hangi şey gurura düşürdü? [³].

[3] Bu nasıl iş! Şükredecek yerde nankör kesildin.

Ey insan! Yüce Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Ey insan! Yüce Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir?

Ey insan! Sonsuz lütuf sahibi Rabb’ine karşı seni aldatıp gurura sürükleyen nedir? O ki, seni yarattı,

Ey İnsan! Seni ne aldattı Kerîm rabbine karşı?

6,7. Ey insan! Seni özene bezene yaratan // yüce Rabb'inin adını ağzına alarak, seni yanıltan kim ve nedir!?

Ey insan! Seni Kerem sahibi Rabbine karşı aldatan nedir?

Ey insan! Cömert Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Ey insan! Seni ihsanı bol Rabb’ine karşı aldatan şey nedir?

EY İNSAN! Nedir seni lütuf sahibi Rabbinden uzaklaştıran, ³

3 Hiçbir insanın “aralarından yalnız hakikati inkar etmeye şartlanmış olanlarla sınırlı olmayan şeytanî eğilimlerden (fitne)” tamamiyle masun olmadığı... Devamı..

Ey insan, bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? 14/22, 36/59...63,

EY İNSANOĞLU! Bu kadar ulu ve cömert olan Rabbine karşı seni aldatan ne?[⁵⁶¹⁵]

[5615] Yani: “kendi kendini aldatmanın anlamı ne?” Ğurûr, kişinin gerçekte kendisine zarar verecek şeye yararlı diye sarılarak kendini aldatmasıdır.... Devamı..

Ey insan! Seni o kerîm Rabbine karşı ne şey aldattı?

Ey insan, nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan?

Ey insan, seni engin kerem sahibi Rabbine karşı ne aldatıp isyana sürükledi?

6,7,8. Ey insân! Seni yaradan, vücûdını muntazam tesviye iden ve boyunu ta'dîl ve istediği sûretde terkîb iyleyen rabbine karşı seni ne şey mağrûr itdi?

Ey insan! Neyine güveniyorsun da cömert olan Rabbine karşı geliyorsun?

6,7. -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Ey insan, pek lütufkâr olan Rabbine karşı seni aldatan ne?

Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi Kerîm Rabbine karşı seni aldatıp gururlu kılan nedir?!

iy ādemį! ne nesene maġrur eyledi seni çalabuña keremlü?

Daḫı iy ādem oġlanı, ne nesne azdurdı seni göreyim Tañrıñdan?

Ey (kafir) insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan (və ya: məğrur edən) nədir?

O man! What hath made thee careless concerning thy Lord, the Bountiful,

O man! What has seduced thee from thy Lord Most Beneficent?-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.