19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnfitâr Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yevme lâ temliku nefsun linefsin şey-â(n)(s) vel-emru yevme-iżin li(A)llâh(i)

Bir gündür ki hiçbir kimse, hiçbir kimseye yardım edemez o gün ve hüküm, o gün Allah'ın.

Hiçbir nefsin bir başka nefse, herhangi bir şeyle (ve herhangi bir şekilde kimsenin kimseye yardıma) güç yetiremeyeceği (ve şefaat edemeyeceği) gündür; o gün (her türlü) emir (yetki, karar ve hüküm) yalnızca Allah’ındır.

O gün öyle bir gündür ki, hiçbir kimse hiçbir kimseye yardım edemez, herkes kendi derdine düşer. O gün hakimiyet emir ve komuta yalnızca Allah'a aittir.

O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı bir gündür. O gün icra planı yalnız Allah'a aittir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 1/4; 100/10.

O gün kimse kimseye bir şey sağlamaya güç yetiremez. O gün emir yalnız Allah'a aittir.

Hiç bir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür; o gün emir yalnızca Allah'ındır.

Öyle bir gündür ki, kimse kimseye sahip olamaz, (fayda veremez). Emir ve hüküm, o gün yalnız Allah'ındır.

Hiçbir kimsenin hiçbir kimseye fayda verme gücüne sahip olamadığı bir gündür. O gün, bütün emir ve irade, yalnızca Allah’ındır.

17,18,19. Yargı gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, yargı gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Hiçbir insanın başkasına herhangi bir fayda vermeye gücünün yetmeyeceği bir gündür. O gün, emir yalnızca Allah'ındır.[731]

[731] İnfitâr sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 409.

O gün, kimse kimseye olamaz ki bir şey ede, işte o gün, her buyrum Allahtan gele

O gün kimsenin kimseye faydası olmaz. O gün bütün yetkiler sadece Allah'a aittir.

Hangi cemaatten, hangi tarikattan, hangi koldan, hangi ırktan, hangi soydan, hangi ülkeden, hangi ümmetten, hangi milletten, hangi toplumdan, hangi ai... Devamı..

O gün hiç bir nefsin diğerine yardım idemeyeceği gündür. O gün hüküm ve irâde yalnız Allâh’ındır.

O gün, kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.*

O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah’ındır.

O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah’ındır.

17, 18, 19. Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır.

Son cümleyi “O gün emir Allah’ındır. Yalnız Allah emreder” şeklinde tercüme etmek de mümkündür.

O gün kimsenin kimseye yardımı dokunmaz. O gün tüm kararlar yalnız ALLAH'a aittir.

Kuran boyunca sadece bu sure "Allah" kelimesiyle son bulmakta ve bu surenin 19. ayetinde yer alan "Allah" kelimesi Kuran'ın sonundan itibaren 19. sıra... Devamı..

O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.

O gün ki kimse kimse için bir şey'e mâlik olmaz, emir o gün yalnız Allahındır

O (Allah’ın izni olmadan) kimsenin kimseye yardım etmeye gücünün yetmeyeceği bir gündür. (Her daim olduğu gibi) O gün (de) emir (hüküm ve hâkimiyet) yalnızca Allah’a aittir.

O, kimsenin kimseye yardım etmeye gücünün yetmeyeceği bir gündür. İzin Günü, karar vermek bütünüyle Allah'a aittir.¹

1- Kur\an, “şefaat edilme” anlayışını ve inancını kesin olarak reddetmektedir. Kur\an\a göre, kesinlikle şefaat yoktur. Bu nedenle şefaatin varlığına ... Devamı..

O, öyle bir gündür ki hiçbir kimse kimseye, hiçbir şeyle fâide vermiye muktedir olamayacakdır. O gün emir (yalınız) Allahındır.

O gün kimse, kimse nâmına bir şeye mâlik olamaz! Ve o gün emir ancak Allah'ındır!

O gün hiçbir nefis, başka bir nefse yardım etme gücüne sahip değildir. O gün bütün yetki (iş) Allah’a aittir.

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamaz. O gün yalnız Allah’ın dediği olur.

O gün, hiç kimse hiçbir kimse için hiçbir yardıma mâlik olamayacak. O gün, buyurultu ancak Allah/ın olacak.

O gün kimsenin kimseye malik olamayacağı gündür. O gün emir yalnız Allah’a aittir.

O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye malik olmadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.

O Gün, hiç kimse bir başkasına zerre kadar fayda veremeyecektir! Size dünyada geçici olarak verilmiş olan gücünüz, irâdeniz ve tercih hakkınız elinizden alınacak ve gâfillerin unuttuğu şu gerçek, o Gün tüm açıklığıyla ortaya çıkacak: Egemenlik tamamen ve sadece Allah’ın elindedir!

Bir nefsin bir nefis için hiçbir şeye mâlik olmayacağı gün;
Emr / İş / Yetki o gün Allah’ındır.

Kıyamet: hiç kimsenin başkası için bir şey yapamayacağı bir gündür. O gün sadece Allah'ın dediği olacak.

O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün hüküm yalnız Allah’ındır. O gün artık yeryüzünde yaşayan insanlara verilen inkârı ve inancı seçme özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Hiç kimse ben cezaya razıyım veya değilim diyemez.

O gün, kimse kimse için herhangi bir şeye (yetkiye) sahip olamaz. O gün, yetki yalnızca Allah’a aittir. [*]

Bu ayet Fâtiha 1:4, Lokmân 31:33 ve Fâtır 35:18. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

O gün kimse kimseye fayda sağlayamayacaktır ve o gün buyruk sadece Allah’a aittir.

Hiçbir insanın başka birine zerre fayda sağlayamayacağı bir Gün[dür o]: çünkü o Gün [açık seçik görülecektir ki] hakimiyet yalnız Allah’a aittir.

Hesap günü; hiç kimsenin, hiç kimseye zerre kadar bir fayda sağlamayacağı bir gündür zira o gün hüküm vermek sadece Allah’a aittir. 3/185, 21/47, 27/89-90, 31/33

O, hiçbir insanın bir başka insana asla fayda sağlayamayacağı bir gündür;[⁵⁶²¹] zira o gün talimat vermek tamamen Allah’a mahsustur.

[5621] İbarede iki te’kit birden gelmiştir: Hem olumsuzlamanın ardından gelen genel lafız nefs, hem de şey’en. Bu ikisi çeviriye “hiçbir” ve “asla” ol... Devamı..

O, öyle bir gündür ki, bir kimse -çok yakını da olsa- başkasına yardım edemez!.. O gün emir yalnız Allah'ındır!.

(O, ne derse ancak o olur. Kâfirler bu uyarıdan da ibret almayacaklar mı?)

O (ceza günü), kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündür! O gün emir, yalnız Allah’ındır.

O günde hiç bir şahıs, bir şahıs için bir şeye malik olamaz. O günde emir, ancak Allah'a mahsustur.

O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün! O gün, bütün hüküm ve yetki, yalnız Allah'ın! [1, 4; 100, 10]

O, kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündür! O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.

O bir gündür ki onda bir nefs diger nefse fâide itmeğe ve def-'i zarara kâdir değildir. O günde emir Allâh Te'âlâ'nındır.

O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır.

Hiç kimsenin, hiç kimseye sahip olamayacağı bir gündür. O gün, emir sadece, Allah'ındır.

O, kimsenin kimseye bir faydasının olmadığı gündür. Hüküm o gün Allah'ındır.

Bir gündür ki o, bir benlik bir başka benlik için hiçbir şeye güç yetiremez. O gün, buyruk yalnız Allah'ındır!

ol gün kim mālik olmaya bir nefs bir nefs içün nesene. daħı iş buyruķ [312a] ol gün Tañrı’nuñdur.

mālik olmaz bir nefs bir nefse bir nesne‐y‐ile ve buyruḳ ol günde barçası TañrıTa‘ālānuñdur.

O gün heç kəs heç kəsin karına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır!

A day on which no soul hath power at all for any (other) soul. The (absolute) command on that day is Allah's.

(It will be) the Day when no soul shall have power (to do) aught for another:(6010) For the command, that Day, will be (wholly) with Allah.

6010 The answer is suggested by a negative proposition: 'No soul shall have power to do aught for another'. This is full of meaning. Personal responsi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.