21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnfitâr Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İżâ-ssemâu-nfetarat

(Kıyamet koptuğunda) Gök çatlayıp-yarıldığı zaman,

Gökyüzü parçalanıp yarıldığında,

Gök çatlayıp yarıldığı vakit, kişi öğrenip bilecektir.

Gök yarıldığı zaman,

Gök, çatlayıp-yarıldığı zaman,

Semâ yarıldığı zaman,

Göğün düzeni bozulunca,

Gök yarıldığında, [728][729]

[728] İnfitâr sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 397.[729] Kıyamet ve mahşerde yaşanacaklar hakkında bilgi için bk. Ba... Devamı..

Gök, çatlayıp yarıldığı,

1-5. Semâ yarıldığı, yıldızlar dağıldığı, denizlerin suları biri birilerine karışdığı, mezarların altı üstüne geldiği zamân her nefis eski ve yeni a’mâlini görecekdir.

Gök yarıldığı zaman,

Gök yarıldığı zaman,

Gökyüzü yarıldığında;

1, 2, 3, 4, 5. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

Gök yarıldığı zaman,

Gök çatladığı vakit,

Semâ çatladığı vakıt

Göğün yasaları yeniden belirlendiği zaman,

Gök yarıldığı zaman,

Gök, infitâr ettiği (yarıldığı) zaman!(1)

(1)“Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir (kıyâmetten sonra dirilmekten bahseder) ve ekser (pek çok)kısa sûrelerin başlarında gāyet kuvvetli âyetler, ... Devamı..

Gök parçalar haline getirilip dağıldığında,

Gök yarıldığı zaman,

[1] Mekke'de nâzil olmuş (19) âyettir.

Gök yarılıp parçalandığı zaman,¹

1 Göğün yarılıp parçalanması, gökyüzünde bulunan ay, güneş, gezegenler ve yıldızların, bir diğer ifadeyle bütün gökyüzündeki cisimlerin yarılıp parçal... Devamı..

Gök, çatlayıp yarıldığı zaman.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 19 ayettir. Manası “yarılmak”tır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret âlemidir.)... Devamı..

Kıyâmet için Sûr’a üflendiği ve gök yarılıp parçalandığı zaman,

Mekke döneminin başlarında, bir önceki Tekvir sûresinin hemen ardından indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen ve Kıyâmet Günü göğün yani evrenin... Devamı..

ÇATLAYIP YIRTILDIĞI zaman Gök;

1,2. Gökler yarılacak // yıldızlar dökülecek,

Gök yarıldığı zaman,

Gök yarıldığında,

Gökyüzü yarıldığı zaman,

GÖKYÜZÜ parçalanıp yarıldığında, ¹

1 Dünyevî bilgi sınırları içinde bulunan bu dünyanın son bulacağı ve öteki dünyanın nihaî gerçekliğinin başlayacağı Son Saat’e işaret.... Devamı..

Gökyüzü yarılan bir çekirdekten çıkan filiz gibi yeniden oluştuğunda. 22/1-2, 39/68-69

UZAY çatlayan bir çekirdekten çıkan filiz gibi yeniden yaratılmaya başladığında,[⁵⁶¹⁰]

[5610] Semâ’, semâvât çoğuluyla gelmediği bu bağlamda “gök” anlamından çok “uzay” anlamına gelir. Fatarat fiili sonu değil başlangıcı ifade eder. “Bir... Devamı..

Göğün yarıldığı vakit.

Gök yarıldığı zaman. . .

Gök yarıldığı zaman,

Semâ yarıldığı

Gök yarılınca[*],

[*] Göğün erimiş maden gibi olduğu gün...(Mearic 70/8) Gök yarılıp kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman. (Rahman 55/37)

Gök yarıldığı..

Gök yarıldığında,

Gök çatlayıp yarıldığı zaman,

1-4. ķaçan gök yarıla, daħı ķaçan ılduzlar dökile daħı ķaçan deñizler aķıdınıla ya'nį biribirine ķarışa daħı ķaçan sinler ķarcaşturınıla:

Ḳaçan ki gökler yarılsa

Göy parçalanacağı zaman;

When the heaven is cleft asunder,

When(5997) the Sky is cleft asunder;(5998)

5997 Cf. the passage 81:1-14 and notes. For the three parallel interpretations, see the Introduction to this Surah. There are four conditional clauses... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.