21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekvîr Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ teşâûne illâ en yeşâa(A)llâhu rabbu-l’âlemîn(e)

Ve isteyemezsiniz, alemlerin Rabbi Allah istemedikçe.

(Unutmayınız ve haddinizi aşmayınız ki) Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz! (Öyle her arzu ettiğinize erişemezsiniz. Zira her şey Allah’ın elinde ve takdirinde bulunmaktadır.)

Ama Allah bütün alemlerin Rabbi o yolu size göstermeyi istemedikçe siz onu isteyemezsiniz.

Ancak, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'ın sünnetine, düzeninin yasalarına uygun iradesinin tecelli etmesi halinde, siz de iradenizi ve tercihinizi kullanarak isabetli davranabilir, Hakka yönelik bir yol tutabilirsiniz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 74/56; 76/30.

Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe de siz (bir şey) dileyemezsiniz.

Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Fakat âlemlerin Rabbi olan Allah, (sizin dürüst olmanızı) dilemeyince, siz dileyemezsiniz. (Daima Allah'ın kudret ve iradesi altındasınız.)

Ve bütün âlemlerin sahibi olan Allah dilmedikçe, siz dileyemezsiniz.

Siz zaten ancak, âlemlerin Rabbi olan Allah'ın dilediğini dilersiniz.[727]

[727] Tekvîr sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 393-394.

Sizler dilersiz nice? Âlemlerin Rabbi Allah dilemeyince

Zaten siz ancak, âlemlerin Rabbi olan Allah'ın iradesinin tecellisine uygun olması halinde, iradenizi ve tercihinizi kullanabilirsiniz. 

Bkz. 74/56, 76/30 ve dipnotu.

Lâkin siz ancak rabbu’l ’âlemîn olan Allâh ister ise bu arzuda bulunabilürsiniz.

Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz.*

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Fakat âlemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz (hiçbir şey) dileyemezsiniz!

Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Ne dilerseniz, ancak evrenlerin Rabbi olan ALLAH'ın dilediğine göredir.

Bak 57:22-23.

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.

Fakat o âlemlerin rabbı Allah dilemeyince siz dilemezsiniz

Âlemlerin Rabb'i Allah dilemedikçe¹ siz dilemezsiniz.

1- Allah sizi doğru yolu tercih etmek zorunda bırakmadıkça, kendiliğinizden doğru yola girmezsiniz. Hidayet ve dalalet konusu, insanın dilemesiyle ili... Devamı..

(Bununla beraber o doğruluğu) âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz.

Fakat, âlemlerin Rabbi olan Allah (size dileme kabiliyetini vermeyi) dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

(Şunu unutmayın) Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz, hiç bir şey dileyemezsiniz.

Bütün varlıkların çalabı olan Allah dilemedikçe siz de dileyemezsiniz.

Siz doğru davranmayı dilemezsiniz, meğer ki âlemlerin Rabbi olan Tanrı sizin hak tarafa olan meylinize mebni doğru davranmayı dilemiş olsun.

Zaten, âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz.¹¹

11 Krş. İnsan, 76/30

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.

Ancak bu özgürlük, mutlak ve sınırsız bir özgürlük değildir. Çünkü tüm varlıklar üzerinde mutlak hâkim olan Allah’tır ve her şey O’nun kudret ve denetimi altındadır. Dolayısıyla, O’nun izin ve irâdesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Eğer sizler düşünme, tercihte bulunma, bir şeyler dileme ve yapma gücüne sahipseniz, bu, size Allah’ın bahşettiği imkân ve yetenekler sayesindedir. Unutmayın, âlemlerin Rabb’i Allah’ın izni ve irâdesi olmaksızın, siz değil bir şey yapmak, onu dileyemezsiniz bile.

Âlemler’in rabbi Allah’ın dilemesinden başka dilemiyorsunuz.

Sizin değil, Allah'ın dediği olacaktır!!

Ancak kim ders çıkarıp öğüt almak istemezse zorla gerçekleri kabul ettirecek değiliz. Bizim açıklamadığımız gerçekleri kimse açıklayamaz. Siz de gerçekleri bilemezsiniz. Kendi karanlıklarınızda kalırsınız. Ancak dilersek size aydınlığın, gerçeklerin, doğruların ne olduğunu açıklarız. Sizler kendi başınıza gerçekleri, doğruları, aydınlığı asla tam olarak bilemezsiniz. Düşünün size gerçekleri açıklamak istemeseydik size gerçekleri kim açıklayabilirdi? Onun için Rabbinize kulak verin! Rabbiniz dilerse açıklar dilerse açıklamaz.

(Böylece), âlemlerin Rabbi olan Allah’ın dilediğinden başkasını dilememiş olursunuz. [*]

Benzer mesajlar: Müddessir 74:56; İnsân 76:30.

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.¹

1 Peygamber (s.a.v): “Kim kıyamet gününe, gözüyle görüyor gibi bakmak isterse, tekvir, infitar ve şems sûrelerini okusun.” buyurmuşlardır. (Muvatta, T... Devamı..

Ama Allah, bütün âlemlerin Rabbi, [o yolu size göstermeyi] istemedikçe siz onu isteyemezsiniz. ¹¹

11 Yani, “Siz onu isteyebilirsiniz, çünkü ancak Allah insana bağışladığı olumlu içgüdüler yoluyla ve peygamberlerine indirdiği vahiyler aracılığıyla s... Devamı..

Zaten âlemlerin Rabbi olan Allah bu mesaj ile öğüt almanızı dilemiş siz de dileyin ve uygulayın. 10/57, 25/30, 38/67, 76/30

Zaten âlemlerin Rabbi Allah (size irade vermeyi) tercih etmese, siz hiçbir şey tercih edemezdiniz.[⁵⁶⁰⁹]

[5609] Yani: Allah sizin iyi ve doğru olanı seçmenizi dilemiş, bunu dilemeniz için hem akıl ve irade vermiş hem de vahiyle yol göstermiştir. (Krş: 74:... Devamı..

Ve âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz.

Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak Rabbülâlemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. [74, 56; 76, 30]

Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Siz ancak rabbu'l 'âlemîn olan Allâh'ın dilediğini istersiniz. (O dilemedikce siz isteseniz bile fâidesi yokdur.)

Sizin yaptığınız tercih ancak varlıkların Sahibi[*] olan Allah’ın yaratması ile gerçekleşir.

[*] Alemlerin Rabbi

Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz de dileyemezsiniz.

Yoksa, Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz birşey isteyemezsiniz.(11)

(11) 76:30’un açıklamasına bakınız.

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

daħı dilemeyesiz illā kim dileye Tañrı 'ālemler çalabı’sı.

Daḫı siz dilemezsiz Tañrı Ta‘ālā dilemeyince ki ‘ālemlerüñ ḫālıḳı ve rāzıḳıdur.

(Onu da bilin ki) aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz (bunu) istəyə bilməzsiniz! (Yalnız Allah istəsə, istəyə bilərsiniz. Siz insanlar həmişə Allahın qüdrəti, hökmü və iradəsi altındasınız. O sizi bir şeyi istəməyincə siz onu özünüzə istəyə bilməzsiniz. Ona görə də hər işdə Allaha təvəkkül edin!)

And ye will not, unless (it be) that Allah willeth, the Lord of Creation.

But ye shall not will except as Allah wills,- the Cherisher of the Worlds.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.