21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekvîr Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İn huve illâ żikrun lil’âlemîn(e)

O, bütün alemlere bir öğüttür ancak.

Kur’an bütün âlemler için bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır.

Bu Kur'ân bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka birşey değildir,

Okunması ibadet olan bu Kur'ân, bütün âlemler, insanlar ve cinlerin haklarının korunması için bir öğüttür, bir ikazdır, bir şereftir, bir övünç kaynağıdır.

O ancak alemler için bir öğüttür.

O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;

O Kur'an, ancak bir öğüddür, bütün âlemler (insan ve cinler) için;

O, insanlar için ancak bir mesajdır, zikirdir.

27,28. Bu Kur'ân, sizden doğru yola gitmek isteyenleriniz için, bütün insanlara bir öğütten ibarettir.

27,28. Bu söz ancak, âlemlere; sizlerden de, doğru olmak isteyene bir öğüttür

O (Kur'an), bütün âlemler için bir öğüttür.

Kur’ân bütün ’âlemîn içün va’az ve ihtârdır.

27,28. Kuran, ancak aranızda doğru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir öğüttür.

27,28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

O herkes için bir öğüttür;

27, 28. O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür.

Bu, tüm halklara bir mesajdır.

O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir,

O hâlıs bir zikirdir âlemin için

O âlemler için zikirden¹ başka bir şey değildir.

1- Öğütten.

27,28. O, aalemler için, (hele) sizden doğruluk isteyenler için bir öğüdden başkası değildir.

27,28. O, ancak âlemler için, (ve) içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasîhattir!

O Kur’an tüm zamanlar (âlemler) için hatırlatma olduğu gibi,

Kur’an bütün insanlar için yalnız öğüttür, o kadar,

27, 28. Kur/an bütün cihana, sizden doğru davranmak dileyen kimseye bir öğüttür.

O (Kur’an) âlemler için bir bilgi/öğütten başka bir şey değildir;

O (Kur'an), âlemler için yalnızca bir hatırlatmadır.

Bu mesaj, tüm insanlık için kulaklara küpe olması gereken bir öğüt vezâlimleri bekleyen korkunç azâbı haber veren bir uyarıdan başka bir şey değildir.

O ancak Âlemler için bir öğüttür;

Yahu siz, ne diyorsunuz!!? // Artık Kuran, herkesin dilindedir.

Size açıklananlar bütün âlemlere, bütün insanlara öğütten ibarettir.

27,28. O (Kur’an) âlemler için, yani içinizden doğru yolda gitmek isteyenler için ancak bir hatırla(t)madır. [*]

Benzer mesajlar: Müzzemmil 73:19; Müddessir 74:54-55; İnsân 76:29; Nebe’ 78:39; ‘Abese 80:11-12.

27,28. O (Kur’an) içinizden dosdoğru yolda gitmek isteyenler için, (akıllılar) âlemine bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir.

Bu [mesaj], bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir,

Bu Kuran ancak tüm toplumlar için bir öğüt ve şeref kaynağıdır. 17/9, 38/87-88

Bu vahiy, tüm insanlık için bir uyarı ve öğütten ibarettir;

O, başka değil âlemler için bir öğüttür.

27, 28. Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.

O, alemlere öğüttür.

27,28. Ancak o, (Kur'ân) 'âlemler içün ve sizden dîni müstakîm olmağı isteyen içün bir mev'ızadır.

Kur’ân, herkesin işine yarayacak doğru bilgidir (zikirdir)[*].

[*] Zikir, kafaya yerleştirilmiş kullanıma hazır bilgidir. Allah'ın zikri, Allah'ın âyetlerinden öğrenilir. Varlıklar âlemi Allah'ın yarattığı âyetler... Devamı..

O, ancak alemler için bir zikir/uyarıdır.

O bütün âlemler için bir öğüttür:

O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.

27-28. degül ol illā ögüt 'ālemlere aña kim diledi sizden kim ŧoġru ola.

Ol Ḳur’ān degüldür, illā naṣīḥat ‘ālemlere.

O, aləmlər (bütün insanlar və cinlər) üçün ancaq bir öyüd-nəsihətdir.

This is naught else than a reminder unto creation,

Verily this is no less than a Message to (all) the Worlds:(5995)

5995 It is not meant for one class or race; it is universal, and is addressed to all the Worlds. For the meaning of "Worlds", see n. 20 to 1:2.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.