31 Temmuz 2021 - 21 Zi'l-Hicce 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekvîr Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ huve ‘alâ-lġaybi bidanîn(in)

O (Allah’ın elçisi), gayb (haberlerin) e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanacak değildir. (Çünkü Hz. Peygamber bildiklerini ümmetine aktarmak hususunda cimrilik etmeyecektir.)

Arkadaşınız, gizli şeyler hakkında da nekes değildir.

O peygamber akıl ve duyularla bilinemeyecek bilgileri bildirdiğinden dolayı suçlanamaz veya akıl ve duyularla bilinemeyecek haberleri aktarmakta cimrilik etmez yani aldığı vahyi aynen tebliğ eder.

Peygamber, fizik ve bilgi alanı ötesiyle, gayb âlemi ile ilgili bilgilerde cimri de kıskanç da değildir, zan ve töhmet altında da bırakılamaz.*

O gayb haberlerinden kıskançlık edip bir şeyi saklamaz. [5]*

O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

Peygamber, vahy üzerine itham edilir de değil...

O, gaybi (vahiyler) konusunda cimri değildir.

22,23,24. Sizin arkadaşınız Muhammed, kesinlikle deli değildir. O, meleği apaçık ufukta görmüştü. O, gaypten gelen bilgileri sizden esirgeyemez.

Görünmiyen işlerde o bir cimri değildir

Kaldı ki O (Cebrail), aldığı gayb bilgilerinin hiç birini gizlemez (bu konuda töhmet altında bırakılamaz). *

Peygamber, görülmeyenler hakkında söylediklerinden ötürü töhmet altında tutulamaz.

O, gayb hakkında cimri değildir.[574]*

O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.  *

O, hiçbir haberi gizlemiyor.

O, gayb hakkında cimri de değildir.

Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil

O vahyi gizlemez.¹*

O gaybden dolayı asla suçlu da değildir.

Ve o, gayb hakkında cimri değildir (aldığı vahyi aynen teblîğ eder)!

O (Muhammed), öğretilen gaybi asla gizleyici değildir.

O, gayp işinde töhmet altında değildir [¹¹],*

O, gayb (vahiy) hakkında cimri (vahyi sizden esirgeyen) değildir.

Peygamber, Allah’tan aldığı mesajı —siz onu inkâr edersiniz diye— gizleyecek değildi. Bu nedenle o, sizin bilmediğiniz gaybden haber verdiği gerçeklerden dolayı asla suçlanamaz! Aksine, bu gerçekleri size bildirmeseydi, o zaman suç işlemiş olurdu.

O, Gayb üzerine suçlanacak değildir.

O, [gayb] (bilinemeyenler) hakkında cimri değildir. [*]*

O, ğayb bilgilerini kıskançlık yapıp da (sizden) esirgemez.

o, [başka birine vahyedilmiş olan] insan kavrayışının ötesindeki şeylerin bilgisinden dolayı onları kıskanan biri değildir. 9

O, aldığı gayb bilgilerinin hiç birini gizlemez/bu konuda töhmet altında bırakılamaz. 72/26.28, 96/1.4

kaldı ki o, görünmeyenin bilgisi üzerinde tekel kurup (onu saklayan) biri de değildir;[5604]*

Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir.

O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.

O, gayb hakkında (verdiği haberlerden dolayı) suçlanamaz.*

Kendindeki gayb bilgisini[*] kimseden saklamaz.*

O, gayb hakkında suçlanacak değildir.

O, vahyedileni açıklamakta cimrilik etmez.

O, gayb konusunda cimri değildir.

daħı degül ol ya'nį muḥammed ġayb üzere baħıl.

Daḫı ol ġayb üzere baḫīl degüldür.

O, qeyb (vəhyi olduğu kimi təbliğ etmək və sizə öyrətmək) barəsində xəsis deyildir.

And he is not avid of the Unseen.

Neither doth he withhold grudgingly a knowledge of the Unseen.(5992)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.