21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekvîr Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mutâ’in śemme emîn(in)

İtaat edilir, emniyetlidir de.

(Hz. Cebrail ki) Kendisine (hürmet ve) itaat edilendir, (O, çok yüksek ve uzak makamlardaki; olgunlaştırma ve haber ulaştırma görevlisidir ve) güvenilirdir.

[Not: Ayetteki “semme” kelimesinin “sümme=sonra” ile karıştırılması yanlıştır. “Semme” kelimesi; uzak ve yüksek makamdakiler, tamir ve tekâmülle görev... Devamı..

Melekler arasında kendisine itaat edilen ve vahiy getirme hususunda bir güvence ve teminattır, O.

Orada, Arşın sahibinin nezdinde, gözde melekler arasında, kendisine itaat edilen, güvenilen bir elçinin dilinden size ulaşan ilâhi bir kelâmdır.

Kendine itaat edilen, üstelik güvenilir.

Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

( O elçi, melekler arasında kendisine) orada itaat olunandır; hem de (vahye karşı) emindir.

O âlemde itaat edilir ve güvenilir biridir.

İtaatli ve de güvenilir elçidir.

Buyurduğu tutulan, hem de inanılandır

O, (bütün meleklerce) saygı gören ve güvenilen biridir.

20,21. O (Cibrîl) ’arş-ı ’azîm sâhibi (Allâh’ın) sâdık, metîn ve (diğer meleklerin) itâ’atine mazhar olmuş bir rasûldür.

19,20,21. Bu Kuran, arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.

(Elçi) orada saygın ve güvenilirdir.

O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

Kendisine uyulmalı ve güvenilmeli.

Orada ona itaat edilir, güvenilir.

muta' orada, emîn

Kendisine itaat edilen, orada güvenilendir.

Orada kendisine itaat olunandır, bir emindir.

(O Cibrîl,) orada (melekler tarafından kendisine) itâat edilendir; (vahiy husûsunda)çok güvenilendir!

İtaat edilir, (Allah katında Cibril) güvenilir bir elçidir.

kendisine boyun eğilen, güvenilen, bir elçinin bildirdiği sözdür.

Peygamberler arasında kendisine itaat olunan, vahiy hususunda da emin olan bir elçinin sözüdür [¹⁰].

[10] Yani Cebrail Aleyhisselâmın tebliğ ettiği vahiydir.

İtaat edilen, üstelik [summe]⁷ güvenilen biridir.

7 “Summe” edatı, genellikle “sonra” diye tercüme edilir. Burada ise onu “üstelik”diye tercüme ettik. Kontekse en uygun anlam budur.

Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

Ve orada diğer meleklerce sözü dinlenen, her yönüyle güvenilir bir melek olan Cebrail’in getirdiği eşsiz bir Kitap!

İtaat edilir, orada güvenilir;

İtaatli ve de güvenilir bir melektir.

Katımızda güvenilen saygın bir makamdadır. Orada emin olan elçiye itaat edilir.

Orada (kendisine) itaat edilen, güvenilendir.

(Ve) o, orada (kendisine) itaat edilen, güvenilen (bir elçi)dir.¹

1 Yani Cebrâil’e, Allah’ın huzurundaki melekler itaat eder ve emrini dinlerler. O vahiy ve elçilik görevinde gâyet emniyetli, hatası ve ihâneti olmaya... Devamı..

itaat edilen ve güvene layık birinin [sözü]!

O, bütün meleklerce sözü dinlenen ve güvenilen biridir. 35/1, 80/15-16

orada kendisine itaat edilir; üstelik kendisine güven duyulur.

Orada kendisine itaat olunmuş bir emîndir.

Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir.

Orada (kendisine) ita'at edilen, güvenilendir.

Kendine itâ'at olunur ve o orada emîndir. (İşte Kur'ân böyle olan Cibrîl 'aleyhisselâmın getirüb teblîğ iylediği kelâmdır.)

Orada saygı gören, güvenilir elçi Cebrail’in sözüdür.

Sözü dinlenir, sonra güvenilir de..

Orada sözü dinlenir, ona güvenilir.

İtaat edilir orada kendisine, emindir.

buyruġı dutınılmış andan.

Allāh buyruġına muṭī‘dür.

(Elə bir elçi ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) e’tibarlı müvəkkildir.

(One) to be obeyed, and trustworthy;

With authority there, (and) faithful to his trust.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.