21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Abese Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Emmâ meni-staġnâ

Fakat ihtiyacı olmayana gelince.

Amma (şu malına mülküne güvenip Allah’a) ihtiyaç göstermeyene gelince;

Konuşmakta olduğun Kureyş'in ileri gelenlerinden, kendilerini herşeye yeterli görenlere gelince;

Ama sen, güçleri, imkânları ve kabiliyetleriyle yeterli donanıma sahip olduklarını, vahyin, Kur'ân'ın rehberliğine ihtiyaçlarının olmadığını ileri sürenlerin üstüne düşüyorsun.

Fakat kendini ihtiyaçtan uzak görene gelince,

Fakat kendini müstağni gören (hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise,

Amma (malı ile Allah'a) ihtiyaç göstermiyene gelince;

İhtiyaç hissetmeyene ise;

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı? Yahut, öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacaktı. Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun. [719][720]

[719] ‘Abese sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 343.[720] Hz. Peygamber’in uyarılmasına neden olan olay hakkında bilgi... Devamı..

İmdi, kim olursa zengin

Fakat (senin öğüdüne) tenezzül etmeyen kimseye gelince;

5,6,7. Lâkin zengin âdeme karşu va’zınla îmân itmese dahî îmân itmesi içün tehâlük gösteriyorsın. Halbuki senin vazîfen teblîğden ’ibâretdir.

5,6. Ama sen, kendisini öğütten müstağni gören kimseyi karşına alıp ilgileniyorsun.

Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

5-6. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun.

5, 6, 7. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.

Kendisini zengin görüp önemsemeyene gelince;

Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

Amma istiğnâ edene gelince

Fakat öğüt almayı gereksiz gören o kimseye gelince de;

Amma (zengin olduğu için) kendisini müstağnî gören adam (yok mu)?

5,6. (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun!

Kendini yeterli görene gelince,

Oysaki kimseden hiç bir yardım istemiyene gelince,

Senden müstağni olan Kureyş/in zenginlerine gelince,

Ama buna ihtiyaç duymayana/kodamana gelince,

Ama kendini müstağni gören kimse olunca.

Fakat kendisini her konuda yeterli gören ve Allah’ın yol göstericiliğine muhtaç olmadığını iddia eden o kibirli kâfire gelince;

Her neyse kendisini müstağni / ihtiyaçsız gören kimseye gelince;

5,6. Öteki nasihate karnım tok diyor, // sen ise, hâlâ ona iltifat ediyorsun.

Hâlbuki sen kendisini zengin gören şımarıklara yüzünü dönüyorsun! Onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun! Hâlbuki onlar vereceğin öğütlere ihtiyaç duymuyorlar. Kulaklarını tıkamış anlattıklarını dinleme zahmetinde bile bulunmuyorlar.

5,6. Kendini zengin (ihtiyaçsız) gören bu kişiye gelince, sen ona yöneliyorsun. [*]

Burada Hz. Muhammed’in söz konusu Mekkeli azgın kişiye yönelmeye devam etmesi eleştirilmektedir.

Fakat (senin öğüdüne) tenezzül etmeyen kimseye gelince,

Ama kendini her şeye yeterli görene ² gelince,

2 Yani, ilahî rehberliğe ihtiyaç duymayana: Hz. Peygamber’in konuştuğu kibirli müşrik kabile liderlerine işaret.

5-6. Fakat sen tuttun, verdiğin öğüte ihtiyaç duymayan kişiye iltifat ettin. 6/106, 53/29

Fakat, kendi kendine yettiğini sanan[⁵⁵⁶⁹] kimseye gelince:

[5569] İstiğnadaki sin ve te’nin mânaya kattığı yananlam.

Amma istiğnada bulunan kimseye gelince.

5, 6. Ama irşada ihtiyaç duymayana ise, ona dönüp itibar ediyorsun.

Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince;

5,6. Îmândan istiğnâ iden kimseye sen müteveccih olarak îmân itmesini şiddetle arzu ve tavsiye idersin.

Sana ihtiyaç duymayan adama gelince,

Ama, kendisini ihtiyaçsız görene..

Öğüte ihtiyaç duymayan kimseye gelince:

O, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,

5-6. ammā ol kim ḥācetsüz oldı sen aña ilerü gelürsin.

Ammā ol kimse ki müstaġnī oldı.

(Var dövlətinə güvənib sənin öyüd-nəsihətinə qulaq asmağa) ehtiyac hiss etməyənə (dövlətliyə) gəldikdə,

As for him who thinketh himself independent,

As to one who regards Himself as selfsufficient,( 5952)

5952 Such a one would be a Pagan Quraysh leader, whom the Prophet was anxious to get into his fold, in order that the work of preaching Allah's Messag... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.