21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Abese Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kellâ lemmâ yakdi mâ emerah(u)

Gerçekten de insan, onun emrini tam yerine getirmedi gitti.

Hayır; (maalesef insan Allah’ın) emrettiğini (tam olarak) yerine getirmemiş (ve görevini yapmamıştır).

Gerçekten de insanoğlu Allah'ın kendisine emrettiklerini layıkıyle yerine getirmedi gitti.

Bak hele bak! Allah'ın emirlerini, şer'î hükümleri yerine getirmedi.

Hayır. O (Rabbinin) kendisine emrettiğini yerine getirmedi.

Hayır; ona (Allah'ın) emrettiğini yerine getirmedi.

Doğrusu o insan, (Allah'ın) kendisine emrettiğini tam olarak hiç yerine getirmemiştir.

Hayır! O kâfir, Allah’ın ona emrettiklerini yapmamıştır.

Hayır! İnsan, Allah'ın emirlerini yerine getirmedi.[722]

[722] İnsanın yaratılışı ve hayat serüveni hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 355-359.

Öyle değil, o Tanrının buyrumunu tutmadı

Hal böyleyken o, Rabbinin emrettiğini yerine getirmedi (inanmadı ve Allah'ın istediği gibi yaşamadı).

İnsân Allâh’ın evâmirini tamâmen icrâ itmedi.

Hayır; Allah'ın kendisine buyurduğunu hala yerine getirmemiştir.

Hayır, hayır o, Allah’ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.)

Hayır! İnsan, Allah’ın emrettiğini yapmadı.

Hayır! (İnsan) Allah'ın emrettiğini yapmadı.

Ne var ki O'nun kendisine emrettiğini yerine getirmedi.

Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi,

Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi

Hayır! Ona buyurduğu şeyi yerine getirmedi.

Gerçek (o insan, Allahın) emretdiği şeyleri yerine getirmemişdir.

Hayır! (İnsan, Rabbinin) kendisine emrettiğini (tam olarak) yerine getirmedi!

Hayır, insan Allah’ın emrettiklerini yerine getirmedi.

Doğrusu, o, Allah’ın buyruklarını yerine getirmemiştir.

Evet evet [⁷] insan Allah/ın emrini henüz yerine getirmedi.

[7] Veya insan kibir ve gururu bıraksın, o.

Buna rağmen [kellâ], insan (Allah’ın) emrini yerine getirmemiştir.

Hayır! İnsan hala Allah'ın emrettiğini yerine getirmiş değil.

Hayır; çünkü o, Rabb’inin Kitap göndererek kendisine emrettiği kulluk görevini henüz tam olarak yerine getirmiş değildir!

Hayır! Yetkili / yönetici olduğu şeyleri tam yerine getirmedi.

Ne yazık ki insan, hiçbir zaman kendisine verilen görevi yerine getirmemiştir.

Böyleleri Rabbinin emirlerini yerine getirmez. Bencilliklerini, kibirlerini, yalanlarını öne çıkarır.

Gerçek şu ki (insan, Allah’ın) ona emrettiğini yerine getirmedi.

Hayır! (doğrusu birçok insan), hâlâ O (Allah’ın) emirlerini tamamıyla yerine getirmedi.

Hayır, [insan] Allah’ın kendisine buyurduklarını henüz yerine getirmiş değildir! ⁸

8 Başka bir deyişle, insan, 20. ayette işaret edilen aklî/zihnî (intellectual) ve manevî/ruhî (spiritual) donanımları yeterli şekilde kullanamamıştır.... Devamı..

– Hayır, bu gerçeğe rağmen insan Allah’ın emrini tam olarak yerine getirmedi. 58/5, 62/5

Evet,[⁵⁵⁷⁷] (hiçbir insan) O’nun emirlerini asla kusursuz olarak yerine getirememiştir.[⁵⁵⁷⁸]

[5577] Kellânın farklı anlamları için bkz: 96:6, not 7. [5578] 3-10. âyetlerde uyarılan Allah Rasûlü bu âyetle teselli edilmekte ve “kul kusursuz o... Devamı..

Hayır hayır.. Ona emrettiği şeyi, o yerine getirmedi.

Hayır! İnsan, Allah'ın buyruğunu lâyıkıyla yerine getirmedi.

Hayır, insan, O'nun kendisine emrettiğini yapmadı.

Hiçbir vakit Allâh'ın emrini icrâ itmedi.

Yok, yok… O, Allah’ın verdiği emri tutmadı.

-Hayır, buna rağmen, henüz onun emrini yerine getirmedi.

Doğrusu insan, Allah'ın ona emrettiklerini yerine getirmedi.

Hayır, hayır! O, O'nun kendisine emrettiğini hiç yerine getirmedi.

degül eyle yā ḥaķķaa. işlemedi anı kim buyurdı aña.

Anuñ gibi degül. Buyruġın yirine getürmedi.

Xeyr, (insan Allahın) ona buyurduğunu hələ yerinə yetirməmişdir.

Nay, but (man) hath not done what He commanded him.

By no means hath he fulfilled what Allah hath commanded him.(5959)

5959 Though all these blessings and stages have been provided by Allah's Grace for the good of man, yet unregenerate man fails in carrying out the pur... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.